Jūsu palīgs grāmatvedībā
LAT   RUS      |          
Jaunumi
Par programmu
Noteikumi un cenas
Instrukcijas
Sūtīt ziņojumu
Mūsu klienti
Par mums


Jaunumu arhivs

Atpakaļ uz mājas lapu

15.12.2019
Cienījamie "accorprofi" lietotāji! Pirms gada mēs paziņojām par jaunas grāmatvedības sistēmas izstrādi, kas rādīsies ļoti drīz - nākamā gada vīdu.
Šodien mēs varam parādīt, kā izskatīsies mūsu jaunais programmatūras projekts.

Saite uz video:
https://youtu.be/rb4Q1dwAB_4

08.12.2019
Informējam par jaunākajām izmaiņām programmā:
• Datu lejupielāde (importēšana) no PAYSERA maksājumu sistēmas.
• Pārskata “Kontu apgrozījumu saraksts” saīsinātās formas augšupielāde CSV - aprēķina laikā izveidotais fails FinApgr1.csv tiek ievietots mapē \ACCpr\DATA_EXPORT\CSV.
Saskarne ar MAXIMA namu pārvalžu maksājumu pieņemšanas sistēmu. “ACCORprofi” papildu iestatīšanas izmaksas ir 70 EUR + PVN. Tas ietver piestādāmā rēķina drukātās formas iestatīšanu (svītrkoda pievienošanu) un maksājumu pārskata augšupielādi ACCORprofi no MAXIMA sistēmas.

Lai aktivizētu iepriekšminētās izmaiņas, atjauniniet programmas versiju.

14.10.2019
Paziņojam par “accorprofi” atjauninājuma izlaišanu, kas ietver sekojošās izmaiņas:

(1) Programma ir sakārtota saskaņā ar 2019. gada 16. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.356, kas nosaka PVN1-I un PVN1-III pārskatu aizpildīšanas kārtību.
Saskaņā ar šiem Noteikumiem, ja norēķinu dokuments (saņemtais vai piestādītais rēķins, pavadzīme, utt.) vienlaikus satur parastos ar PVN apliekamos darījumus un darījumus ar reverso pievienotās vērtības nodokli (kā arī, ja vienā dokumentā ir darījumi ar atšķirīgām PVN likmēm), un kopējā dokumenta summa (bez PVN) ir lielāka vai vienāda ar 150 EUR, tad visi šie darījumi ir atsevišķi jāatspoguļo PVN deklarācijas pielikumos (PVN1-I un PVN1-III pārskati), pat ja kāda darījuma summa ir mazāka par 150 EUR.

Īss norādījums par to, kā tas tiek realizēts jaunajā programmas versijā:
Ja pārskata mēnesī Jums ir dokumenti, kuri vienlaikus satur parastos ar PVN apliekamos darījumus un darījumus ar reverso pievienotās vērtības nodokli, vai dokumenti ar atšķirīgām PVN likmēm, rīkojieties sekojošajā kārtībā:
- Dodieties uz sadaļu “Norēķini” un atlasiet debitoru vai kreditoru grupu (piemēram, 2310, 5310 utt.);
- Dokumentu saraksta filtrā iestatiet periodu, kas atbilst pārskata periodam;
- Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Q;
- Apstipriniet, ka vēlaties sākt procesu.
Rezultātā visos finanšu darījumos, kas attiecās uz dokumentiem, kuru kopsumma ir 150 eiro vai lielāka, tiks uzlikta atzīme, ar kuru šie darījumi tiks iekļauti pārskatā (PVN1-I vai PVN1-III) atsevišķās rindās. Atlikušajos dokumentos (kuru summa ir mazāka par 150 eiro) šī atzīme netiks uzlikta, un, attiecīgi, šie dokumenti pārskatā netiks atšifrēti.

(2) Sadaļa ALGA: darba laika uzskaites tabelei ir pievienoti dati par darba dienām, brīvdienām un svētku dienām līdz 2020. gadam.

Lai aktivizētu iepriekšminētās izmaiņas, atjauniniet programmas versiju.

01.07.2019
Paziņojam par izmaiņām, kas veiktas programmā 2019. gada 2. ceturksnī.
Izmaiņas sadaļā “ALGA”:
• Darba laika uzskaites tabelē tagad ir iespējams atvērt tabeli tikai vienam darbiniekam, nevis vispārējo tabeli visiem darbiniekiem. Lai to izdarītu, sadaļā “Aprēķins” norēķinu mēnesī ir jāizvēlas darbinieks un jānospiež Ctrl+T. Attiecīgi šajā gadījumā izmaiņu ielāde no tabeles aprēķinu tabulā ietekmēs tikai šo darbinieku, nevis visus darbiniekus.
• Gadījumā, ja uzņēmuma vadītājs nesaņem algu, bet tajā pašā laikā maksā sociālo nodokli, atskaitē “Ziņojums par VSAOI” viņam jānonāk atsevišķā grupā. Lai to izdarītu, darbinieka kartes aizpildei sadaļā „Personāls” (parametrs “Kods 1”) tika pievienoti divi jauni kodi: VL (valdes loceklis) un VLP (valdes loceklis - pensionārs).
• Atskaišu grupā „Mēneša atskaites” ir pievienots jauns parametrs: „Maksājumu uzdevumu sākuma numurs”. Ja šīs parametrs ir aizpildīts, eksportējot algu maksājumus internetbankā, maksājumu uzdevumu numuri tiks ģenerēti atbilstoši algoritmam: norādītais sākuma numurs un darbinieka kārtas numurs sarakstā.
Citas izmaiņas:
• Sadaļā “Norēķini” veidlapu grupā, ko aprēķina nospiežot Alt+F5, ir pievienota jauna veidlapa: dokumentu saraksts ar reversā PVN darījumu detalizāciju. Aprēķins tiek veikts, pamatojoties uz aizpildīto parametru “OA2” operācijās ar darījuma summu, kur ir jāievada reversa veids (R1, R2, R3 utt.).

Atgādinām, ka visiem “accorprofi” lietotājiem, ar kuriem ir noslēgts tehniskās uzturēšanas līgums vai kuriem pēc programmas instalēšanas nav beidzies viens garantijas apkalpošanas gads, ir iespēja brīvi lejupielādēt atjauninājumus.

Mēs pievēršam šādu “accorprofi” lietotāju uzmanību, ar kuriem tiek noslēgts tehniskās uzturēšanas līgums ar maksājumu sadalījumu pa pusgadiem. Uz jūsu e-pastu tika nosūtīts rēķins par 2019. gada 2. pusgadu. Mēs ceram uz savlaicīgu apmaksu!

Par visām izmaiņām Jūs varat operatīvi uzzināt sekojot līdzi mūsu Facebook lapai: Accorprofi.

01.04.2019
Saskaņā ar pēkšņiem(!) izmaiņām EDS sistēmā pagājušās nedēļas beigās, programmā “accorprofi” tika izlabots pārskata “Zīņas par darba ņēmējiem” augšupielādes faila formats. Rekomendējam atjaunināt programmas versiju.

28.03.2019
Programmā „accorprofi” ir pievienots jaunais saimnieciskās darbības ienākumu un izdevumu uzskaites žurnāls (vienkāršā ieraksta grāmatvedība). Mēs arī sastādījām detalizētu instrukciju par to, kā programmā sagatavot šādu žurnālu. Instrukcija ir pieejama šeit.

18.02.2019
Paziņojam par kārtējiem atjauninājumiem programmā accorprofi.
No ši gadā EDS sistēmā ir izmainīts Uzņēmuma gada pārskata lejupielādes faila formats. Programma sniegta saskaņā ar šīm izmaiņām, un tagad Uzņēmuma gada pārskats, kas ir sagatavots accorprofi, kā par iepriekšējiem gadiem, var automatiski lejupielādēt EDS.. Lejupielādes faila nosaukums paliek nemainīgs - eds_gp.xml.

Turklāt programmā tika pievienots Pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem (6. Pielikums MK noteikumiem no 14.11.2017). Pārskats izveidojas programmas sadaļā FINANSES – OPERĀCIJAS: finanšu operāciju sarakstā nepieciešams uzstādīt filtru ar maksājumiem nerezidentiem par pārskata periodu, un pēc tam nospiest Ctrl+F5.
Piemēram, finanšu operāciju filtrs varētu izskatīties šādi:

Periods: 01.01.2018 – 31.12.2018
Debets: 531
AND
Kredīts: jebkurš konts.

Pirms pārskata izveidošanas, jāpārbauda darījumu partneru (piegādātāju) iekļautie dati. Svarīgi: pārskatā ir iekļauti tikai tie piegādātāji, kurām ir atributs „nerezidents”. Turklāt nerezidenta piegādātājam jāieraksta valsts kods un reģistrācijas apliecības numurs – tas ir ievadīts parametrā “Klienta numurs”.
Fails pārskata lejupielādei EDS sistēmā: eds_uin6.xml.

Programmas sadaļā FINANSES – ATSKAITES (4. atskaišu grupā) pievienota salīdzināšanas akta jaunā forma ar gada apgrozījumu atšifrējumu.

16.01.2019
2018. gadā programmā parādījusies iespēja automātiski lejupielādēt no EDS darba algas nodokļa grāmatiņu datus, kas aktuāli konkrētajam norēķinu mēnesim (sadaļa “ALGA – Aprēķins” – Ctrl+I).
Sākot no 2019.g.janvāra atvieglojumu par apgādājamām personām likme ir 230 EUR. Sakarā ar to, lai dati korekti lejupielādējas no EDS, rekomendējam atjaunināt programmas versiju.

02.01.2019
Paziņojam par jaunākajām izmaiņām programmā:
• Sadaļa “ALGA” papildināta ar informāciju par darbdienu, brīvdienu un svētku dienu skaitu 2019. gadā.
• Darbinieka kartiņā pirmajā (kreisajā) lodziņā “Papildu parametri” tur jau esošajiem kodiem “N”, “P”, “I” pievienots kods “A” (autoratlīdzība). Ietekmē to, kurā no atskaites tabulām, lejupielādējot EDS “Ziņojums par VSAOI un IIN”, nokļūs darbinieks.
• Mēs turpinām integrēt mūsu programmu ar citām informācijas sistēmām. Jaunajā versijā ir iespējams lejupielādēt programmā XML formāta failā sagatavoto rēķinu tā eksportēšanai uz OMNIVA-E sistēmu (datu par izrakstītajiem rēķiniem apmaiņas serviss starp uzņēmumiem).
Jaunajā gadā mēs turpināsim ieviest programmā izmaiņas, kuras uzlabos tās darbību, kā arī operatīvi pielāgot programmu likuma grozījumiem, ja (un kad) tādi tiks veikti.

Atgādinām, ka iespēja brīvi lejupielādēt atjauninājumus, saņemt konsultācijas (pa tālruni vai e-pastā), kā arī tehniskā speciālista palīdzība visa gada garumā ir visiem tiem “accorprofi” lietotājiem, ar kuriem noslēgts tehniskās apkalpošanas līgums, un arī tiem, kuriem pēc programmas uzstādīšanas vēl nav beidzies viena gada garantijas apkalpošanas laiks.

Pasūtiet tehniskās apkalpošanas līgumu, aizpildot anketu.

19.12.2018
Cienījamie “accorprofi” lietotāji! Sveicu jūs visus gaidāmajos svētkos! Novēlu stipru veselību, īstenot visus savus sapņus un visu to labāko Jaunajā gadā! Ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies vēl ilgus gadus.
Laimīgu Jauno gadu!!! Patiesā cieņā “accorprofi” izstrādātājs Igors Vaikutis.

Bet, tā kā gada beigās ir ierasts runāt par nākotnes plāniem, arī es ievērošu šo tradīciju un nedaudz pastāstīšu par mūsu (diezgan lielajiem) plāniem dažiem tuvākajiem gadiem. Aptuveni pirms gada mēs uzsākām jaunas grāmatvedības programmu sistēmas izstrādi, kurai būs jānomaina “accorprofi”. Iemesls, kura dēļ tika nolemts to darīt, ir šāds — “accorprofi” tās pašreizējā izskatā ir realizēta ar programmu izstrādes līdzekļiem, kuri radīti 2000. gadu pašā sākumā, proti, pirms vairāk nekā 15 gadiem. Pa šo laiku daudz kas ir mainījies — ir parādījušās jaunas tehniskās iespējas, kuras diemžēl nav iespējams realizēt pašreizējā programmas variantā citādi, kā vien to pilnībā pārrakstot.

Un, ja jau jāpārraksta viss no nulles, tad ir kur izvērsties! Var pārprojektēt sistēmu, ņemot vērā mūsdienu priekšstatus par to, kā visam ir jāizskatās. Daudz lielāka uzmanība tiks veltīta jautājumiem, kas skar sistēmas administrēšanu (lietotāju tiesību nodalīšanu), kad ar vienu datubāzi strādā vairāki cilvēki. Mainīsies kopējais dizains — pāreja no vienas programmas sadaļas uz citu tagad notiks daudz ātrāk, ar vienu klikšķi, bez nepieciešamības pirms tam aizvērt visas ekrāna formas sadaļai, no kuras lietotājs iziet.
Tiks pievienotas vairākas jaunas sadaļas un darbības. Piemēram, parādīsies sadaļa “Kontrahenti”, kurā varēs ieraudzīt ar kontrahentu saistīto ainu kopumā, nevis tikai atsevišķus bilances kontus (piemēram, 2310, 5210 utt.).
Tāpat ir plānots pārveidot namu pārvaldīšanas uzskaiti — tā kļūs par pilnvērtīgu programmas sadaļu: māju/dzīvokļu uzskaite, visu, katru mēnesi aprēķināto (tostarp skaitītāju rādījumi), datu saglabāšana utt.

Taču, neskatoties uz daudziem jaunievedumiem, nav iemesla uztraukties, ka viss mainīsies līdz nepazīšanai — jaunajā programmā lielākā daļa pogu paliks savās ierastajās vietās!

Jaunajā sistēmā datubāzu pārvaldība — šobrīd izmantotās BDE vietā — tiks īstenota uz Firebird 3 bāzes. Diemžēl BDE piemīt vairāki ierobežojumi, kurus nevar novērst vai uzlabot. Galvenais no tiem — nav iespējams strādāt ar liela apjoma datubāzēm, kā arī vienai datubāzei vienlaicīgi nevar pieslēgties vairāk par trim lietotājiem. Firebird, kas realizēta, balstoties uz “klients–serveris” arhitektūras principiem, neviens no šiem ierobežojumiem nepiemīt.

Arī jaunajam projektam pieslēgtā Fastreport VCL 5.6 atskaišu ģeneratora jaunā versija (nomainot Fastreport 2, kas tiek izmantots “accorprofi”), sniegs daudz jaunu iespēju. iesa gan, lai to realizētu, mums nāksies pārzīmēt visas drukājamās veidlapas (izmantot vecās neizdosies), taču esam jau samierinājušies ar domu, ka mūs gaida pāris jautru gadiņu, un nebaidāmies no tiem! :)
Viens no galvenajiem patīkamajiem pārsteigumiem — Fastreport jaunajā versijā ir iespējams sūtīt elektroniskās vēstules ar pievienotu drukājamo veidlapu PDF formātā. Tādējādi mums beidzot izdosies panākt to, par ko mēs sapņojām jau sen — programmā realizēt izrakstīto rēķinu sarakstu ar tiem pievienotajiem PDF failiem izsūtīšanu pa elektronisko pastu.

Tostarp, daudzas problēmas palīdzēs atrisināt arī jaunajā projektā izmantotais Unicode simbolu kodējums (viena baita ANSI kodējuma vietā). Piemēram, kopējot programmā rindiņu no Excel, vairs nebūs jāuztraucas par to, ka pazudīs garumzīmes.

Pilnvērtīga jaunā grāmatvedības moduļa ieviešana ir plānota 2020. gada sākumā, noliktavas modulis parādīsies vēl pēc aptuveni viena gada. Taču jau 2019. gada otrajā pusē mēs sāksim sistēmas testēšanu, lai pirms jaunā projekta masveida ieviešanas pārliecinātos par to, kā tas strādā dažādos apstākļos, konstatētu iespējamās kļūdas un novērstu tās.

Turklāt arī “accorprofi” versija tās pašreizējā izskatā tiks pilnvērtīgi atbalstīta — lietotāju pāreja no “accorprofi” uz jauno programmu notiks pakāpeniski un, protams, tikai brīvprātīgi. Protams, tiks nodrošināta arī datu pārnešana no “accorprofi”.

Jaunās programmas uzstādīšanas nosacījumi tiks publicēti vēlāk, tuvāk 2019. gada beigām. Taču jebkurā gadījumā — visiem pašreizējiem “accorprofi” lietotājiem, jo īpaši tiem, kuri jau sen sadarbojas ar mums un ar kuriem mums noslēgts pastāvīgais tehniskās apkalpošanas līgums, šie nosacījumi būtiski atšķirsies!

15.10.2018
Programmas sadaļā “ALGA” darba kalendārā pievienota jauna brīvdiena - 24.septembris, un izlabots darba dienu skaits septembrī no 20 uz 19.
Izmaiņas aktivizēšanai atjaunojiet programmas versiju.

19.07.2018
Programmas sadaļā “ALGA - Aprēķins” parādījusies iespēja aprēķināt darbinieka bruto algu, pamatojoties uz neto algas (summas izmaksai) – poga Ctrl+B darbinieka aprēķina tabulā.

Atgādinām, ka visi atjauninājumi pieejami programmas “accorprofi” lietotājiem, kuri apmaksājuši tehniskās apkalpošanas rēķinu, kā arī tiem, kuriem nav beidzies garantijas apkalpošanas gads pēc programmas instalēšanas.

Šajā piekļuves atsaucē Jūs varat iepazīties ar tehniskās apkalpošanas līguma noslēgšanas noteikumiem, kā arī mūsu pakalpojumu cenām šāda līguma neesamības gadījumā.

Pasūtiet tehniskās apkalpošanas līgumu, aizpildot anketu.

09.06.2018
2018.gada 25 maijā stājās spēkā jauni Noteikumi par personas datu aizsardzību (GDPR— General Data Protection Regulation). Sakarā ar to informējam, ka mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu mūsu klientu datu drošību, tostarp klientu - fizisko personu drošību, kā arī aizsardzību pret nesankcionētu vai nelikumīgu datu apstrādi. Apliecinām, ka datu apjoms, kas glabājas pie mums, ir pietiekams (ne pārmērīgs) un tie netiek pārsūtīti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums (piemēram, nododot pārskatus VID).

Sakarā ar jauno noteikumu stāšanos spēkā mēs piedāvājam visiem mūsu klientiem, ar kuriem noslēgts līgums par tehnisko apkalpošanu, pārslēgt to, ņemot vērā jaunās prasības. Jaunajā līgumā tiks iekļauti punkti, kas garantē drošību un aizsardzību pret nelikumīgu personas datu apstrādi. Citi nosacījumi, kas darbojās vecajā līgumā (tostarp līguma summa), NAV MAINĪJUŠIES!

Jaunais līgums tiks nosūtīts pa pastu jūlija sākumā kopā ar rēķinu par programmas tehnisko apkalpošanu 2. pusgadā.

Tāpat informējam jūs par to, ka mēs nolēmām apvienot divu mūsu uzņēmumu (SIA PROFI STUDIJA и SIA ACCOR PC) darbību. Sakarā ar to jaunā līguma puse tagad būs SIA PROFI STUDIJA – uzņēmums, kura vārdā iepriekš tika izrakstīta licence par programmas "accorprofi" izmantošanas tiesībām.

Izmaiņas, kas veiktas programmā "accorprofi" sakarā ar jauno Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR):
Darbinieka vai darījuma partnera (piegādātāja vai pircēja – fiziskās personas) personas kodi ir izņemti no visām iespiestajām veidlapām, izņemot gadījumus, kad personas kods ir jānorāda saskaņā ar likuma prasībām (piemēram, kases orderī, preču pavadzīmē vai rēķinā par pakalpojumiem, pārskatos VID).
Uzsveram, ka runa ir par standarta drukātajām veidlapām, kas tiks lejupielādētas, atjauninot programmu. Gadījumā, ja kādas drukātās veidlapas tika pielāgotas individuāli jums, lai tās labotu, sazinieties ar mūsu speciālistu.

Runājot par citām izmaiņām, kas veiktas programmā, atzīmēsim, ka sadaļā "ALGA – Aprēķins", izvēloties funkciju Alt+Delete (dzēst datus par iepriekšējie periodiem pēc datu bāzes sadalīšanas), tagad korekti strādā neizmantotā atvaļinājuma dienu skaita pārrēķins uz jauno sākuma datumu.

14.05.2018
Kā mēs iepriekš solījām, programmā parādījusies iespēja automātiski lejupielādēt no EDS darba algas nodokļa grāmatiņu datus, kas aktuāli konkrētajam norēķinu mēnesim (diferencētais neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājamiem un papildu atvieglojumi). Sīkāk par to, kā tas strādā, lasiet instrukcijā, kuru mēs Jums esam sagatavojuši.

05.04.2018
Paziņojam par programmas accorprofi atjauninājuma iznākšanu ar jaunu mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju (tai skaitā – lejupielāde EDS).
Vēl viena izmaiņa attiecas uz sadaļu ALGA. Ievadot jaunu norēķinu mēnesi, tagad no iepriekšējā mēneša automātiski kopēsies ne visu parametru vērtības (kā bija iepriekš), bet tikai tādu parametru, kuri parasti no mēneša uz mēnesi nemainās (piemēram, darbinieka mēneša algas likme, darba algas stundas likme, nodokļu likmes utt.). Parametru sarakstu kopēšanai var mainīt iestatījumos.

Tuvākajā laikā (orientējoši aprīļa beigas – maija sākums) programmā parādīsies arī iespēja automātiski lejupielādēt no EDS darba algas nodokļa grāmatiņu datus, kas aktuāli konkrētajam norēķinu mēnesim (diferencētais neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājamiem un papildu atvieglojumi). Par atjauninājuma iznākšanu ar šo papildinājumu mēs paziņosim, kad viss būs gatavs.

Lai aktivizētu iepriekš minētās izmaiņas, neaizmirstiet atjaunināt programmas versiju.

14.03.2018
Mūsu pārskats par februārī un martā ieviestajām programmas izmaiņām:
•   Sadaļa ALGA – darba laika uzskaites tabele. Pievienota iespēja izdrukāt tabeles datus atsevišķi vienam darbiniekam. To var izdarīt, atrodoties gan pašā tabelē, gan arī novietojot kursoru uz darbinieka sadaļā “Aprēķins” (neieejot tabelē) un nospiežot Ctrl+F5.
•   Sadaļa ALGA – Atskaites par periodu. Pie jau esošā filtra “Tikai darbinieki, ar kuriem pārskata perioda beigās ir darba attiecības” pievienots vēl viens filtrs: “Tikai darbinieki, ar kuriem pārskata periodā ir beigušās darba attiecības”. Tas ir aktuāli pārskata “Paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)” izveidošanai, lai tajā nonāktu visi pārskata mēnesī atlaistie darbinieki.
•   Sadaļa ALGA – Personāls – Ctrl+S – darbinieka statusa mainīšana. Profesiju klasifikātors sniegts saskaņā ar MK 23.05.2017. Noteikumiem Nr. 264.
•   Sadaļa FINANSES – Norēķini – rēķinu izrakstīšana pircējiem. Pievienota iespēja ievadīt un izdrukāt rēķinu, norādot tajā atlaidi atsevišķi katrai dokumenta rindai (agrāk varēja norādīt tikai kopējo atlaidi visam dokumentam).
•   Datu ielāde no programmatūras moduļa “Noliktava” (sadaļa “Izdošana”). Atrisināta datu pārnešanas problēma, kad vienā dokumentā vienlaicīgi ir dažādas PVN likmes un (vai) rindas ar īpašu PVN režīmu. Moduļa “Noliktava” (Serviss – Datu bāzes iestatījumi) iestatījumos pievienota poga “Kontējumu iestatījumi”, kur var norādīt atsevišķus ienākumu kontus un PVN katrai likmei.
•   Sākotnējā datu bāze, kas tiek ielādēta kopā ar programmas atjaunošanu, sniegta saskaņā ar visām aktuālajām 2018. gada izmaiņām. Mainīts kontu plāns (pievienoti konti dažādu PVN likmju un PVN reversa uzskaitei), iestatītas PVN deklarācijas formulas un iestatīta automātiska darbību izveide (Ctrl+A). Piemēram, izveidojot jaunu datu bāzi, Jūs to varat izmantot kā paraugu izmaiņu ieviešanai savas pamata (darba) bāzes atbilstošos iestatījumos.

09.02.2018
Uzmanību! Priecājamies Jums paziņot par to, ka programmā iekļauta PVN deklarācijā jaunā redakcijā, kas ir spēkā no 2018.gada - gan drukātā versijā, gan arī kā EDS lejuplādējamais fails. Faila nosaukums nav mainījies - eds_pvn.xml (folderī \ACCpr\DATA_EXPORT\EDS). accorprofi izveidos failu vecajā vai jaunajā formātā atkarībā no pārskata perioda. Tas nozīmē, ka programmā būs iespēja izveidot un lejuplādēt EDS sistēmā pārskatus par 2018.gada pirmajiem mēnešiem, kā arī par 2017.gadu.

No 2018.gada visi darījumi, kas pārsniedz 150 EUR, būs atšifrējami PVN1-I un PVN1-III pārskatos. Saistībā ar esošo darījumu skaita palielināšanos, kurus jānorāda ar atšifrējumiem, daži mūsu klienti izteica vēlēšanos, lai pārdošanas atšifrējumā (pārskats PVN1-III) programma atspoguļotu tikai darījumus ar PVN maksātājiem, bet darījumus ar PVN nemaksātājiem ievietotu vienā kopējā rindā “X”. Mēs neesam pārliecināti, vai tas ir pareizi, bet nolēmām atļaut programmas lietotājam pašam izvēlēties, vai atšifrēt PVN1-III pārskatā darījumus ar visiem pircējiem, vai tikai ar pircējiem - PVN maksātājiem. Uzsākot pārskatu “PVN deklarācija” parādīsies iespēja ielikt vai neielikt “ķeksīti” pretī “Atšifrēt darījumus ar PVN nemaksātājiem PVN1-III pārskatā”.

Gadījumā, ja “ķeksītis” ieslēgts (t.i. izvēlēts variants parādīt darījumus ar visiem pircējiem), programma pārskata izveidošanas laikā automātiski pievienos LV pie darījumu partnera reģistrācijas numura gadījumā, ja tas nebūs norādīts. PVN1-III pārskatam valsts kods LV neskaitās PVN maksātāja vai nemaksātāja iezīme - tas norāda, ka pircējs ir Latvijas rezidents. Tādā veidā, ja pircēju katalogā kādiem PVN maksātājiem reģistrācijas numurā kreisajā pusē nav norādīts LV, programma pati, kā arī iepriekš, PVN1-III atšifrējumā pievienos LV.

Bet ja Jūs nolemjat PVN1-III atšifrējumā norādīt tikai darījumus ar PVN maksātājiem, tad programma pārbaudīs, vai pircēja reģistrācijas numurā ir LV vai nav. Ja ir LV, tad darījums nonāk atšifrējuma atsevišķā rindā, ja ne - nenonāk, un tāda darījuma summa nonāk kopējā rindā “X”. Tātad šādā gadījumā nepieciešams, lai PVN maksātāja kartītē reģistrācijas numurā obligāti būtu norādīts LV. Tāpēc programmā tika pievienota jauna funkcija - PVN maksātāja statusa pārbaude visam pircēju sarakstam (sadaļa “Norēķini” - pircēju katalogs - Ctrl+F12). Rezultātā programma pārbauda visu sarakstu (piemēram, 2310) un, ja kādam no PVN maksātājiem kods LV nebija pievienots, automātiski to pievieno. Pārtraukt uzsākto procesu var ar Esc.

Citi jaunumi:
•   Ir parādījusies iespēja ievadīt operāciju ar kopējo darījumu summu vienam darījumu partnerim, ievadot lodziņā “Dokumenta veids” kodu #V. Ir pieejama arī automātiska visu darījumu apvienošana kopīgā rindā, ja katrs darījums nepārsniedz 150 EUR limitu, ar vienu darījumu partneri (V) (te nekas programmā nav mainījies), bet tagad, ja nepieciešams, var neievadīt katru darījumu ar nelielu summu, bet ievadīt vienā rindā. Gadījumā, ja vienā pārskata periodā ar vienu un to pašu darījuma partneri radīsies vairākas operācijas ar kodu V, programma pati pārskata izveidošanas laikā apvienos tos vienā kopējā rindā (EDS neatļauj ievietot vienā pārskatā vairākas rindas V ar vienu un to pašu darījuma partneri).
•   Sadaļā “Norēķini” ir radusies iespēja piestādītajos rēķinos ievadīt atlaidi katrā rindā (agrāk varēja ievadīt tikai vienu atlaidi visam dokumentam). Rēķinu veidlapu sarakstam ir pievienota jauna forma “Rēķins (ar atlaidēm rindās)”.
•   Un vēl labā ziņa: augšupielādētu failu XML formāts “Ziņojums par VSAOI un IIN” un “Paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām” pārskatos nav mainījušas (atšķirībā no faila formātā ar PVN deklarāciju). Janvāra pārskatus var lejupielādēt no tiem pašiem failiem kā iepriekš: eds_vsa.xml un eds_iin2.xml, attiecīgi.

Turklāt mēs esam sagatavojuši instrukciju, kas palīdzēs ātri ievadīt PVN reversās operācijās, izmantojot automātiskās operāciju izveides funkciju (Ctrl + A). Jūs varat to lejupielādēt un izdrukāt, izmantojot šo saisti.

Mūsu tuvāko mēnešu plānos:
•   Automātiska datu lejuplādēšana par nodokļu grāmatiņām no EDS algas norēķiniem (aptuvenais termiņš: marts- aprīlis);
•   Jauna mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija (aprīlis);
•   Jauna UIN deklarācija;
•   Citas izmaiņas, par kurām mēs Jūs informēsim, kad tās tiks veiktas.

27.01.2018
Atjaunota PVN maksātāja statusa pārbaude. Problēma notika trešdien, 24.01.2018, kad oficiālais Eirokomisijas serveris (ec.europa.eu) pārstāja reaģēt uz SOAP XML pieprasījumu no programmas, kas iepriekš strādāja. Mēs pielāgojām programmu izmaiņām, un tagad poga “PVN?” atkal darbojas. Atjauniniet programmas versiju.

01.01.2018
Sagaidīsim Jauno gadu ar jauno programmas versiju!

Tātad nodokļu reforma, kuru visi tik ļoti  baidījās  gaidīja, beidzot stājās spēkā, un mēs esam priecīgi paziņot par to, kā programma tika pielāgota jaunajai likumdošanai.

Izmaiņas, kas saistītas ar PVN uzskaiti:
•   Jaunā īpaša PVN režīma grupas ir pievienotas rokasgrāmatām: kodi R7, R8, R9.
•   Sadaļā “Finanses - Norēķini” tagad ir iespēja izsniegt rēķinu pircējam saskaņā ar īpaša PVN režīma shēmu ar atsevišķiem rezultātiem katrai grupai (R1-R9). Tādējādi tika mainītas veidlapas “Rēķins ar dažādām PVN likmēm” un “Pavadzīme”. Programmas modulī “Krājumu uzskaite (noliktava)” ir pievienota atsevišķa īpaša PVN režīma pavadzīmes veidlapa.
•   PVN reverss (preču iegāde no piegādātājiem saskaņā ar īpašo PVN režīmu). Tā kā grupu skaits, kuriem piemēro īpašu režīmu, būtiski palielinājās, un kļuva aktuāla reverso PVN operāciju ievades atvieglošana. Lai to izdarītu, kreisajā tabulas sadaļā “Finanses – Iestatījumi – Operāciju automātiskā izveidošana” tika pievienoti jauni parametri (izņemot debetu un kredītu – analītiskie operāciju kodi: OA, OA1 un OA2), kas dod iespēju pielāgot funkciju Ctrl+A tādā veidā, lai ievadot preces iegādes operāciju, programma varētu atšķirt parastu darījumu ar PVN no reversā darījuma un automātiski pievienot pareizu PVN operāciju..
•   Vēl viena svarīga izmaiņa ir saistīta ar to, ka sākot no 2018. gada, PVN1-I un PVN1-III atskaitēs jāatšifrē visi darījumi ar summu, kas pārsniedz 150 euro, nevis 1430 euro, kā tas bija agrāk, tas ir - darījumu skaits, kas jāatšifrē, ievērojami pieaugs. Tas nozīmē, ka nepareizību pamatsummas aprēķinā ar “reverso” metodi (tas ir, dalot PVN summu ar nodokļa likmi) jau nebūs iespējams paslēpt rindā “Darījumi zem 1430 EUR”. Tāpēc ir svarīgi saistīt precīzu darījuma pamatsummu ar PVN operāciju, kas atspoguļojas atšifrējumā.
Viens no risinājumiem ir funkcijas Ctrl+P izmantošana sadaļā “Norēķini”, kas veic šo piesaisti. Tomēr ne visas operācijas, kas ir atspoguļotas PVN deklarācijas pielikumos, tiek ievadītas sadaļā “Norēķini” (piemēram, avansa atskaites vai reversā PVN operācijas). Tāpēc mēs pievienojām darījuma summas piesaisti PVN operācijai vēl vienā vietā - automātiskā operāciju izveidošanā (Ctrl+A funkcija). Izveidojamās operācijās (gandrīz vienmēr - PVN operācijas) darījuma summa automātiski parādīsies trešajā rindā “Apraksts” (pēc zīmes #), un PVN1-I un PVN1-III atskaitēs darījumu atšifrējumos tiks atspoguļota tieši šī darījuma summa, nevis summa, kas tika aprēķināta pēc ”reversās” metodes.

Izmaiņas sadāļā “Alga”:
•   Darba laika uzskaites tabelē ir pievienots 2018. gada darba dienu, brīvdienu un svētku dienu kalendārs.
•   Stundas algas likmes aprēķināšana darbiniekam ar summēto darba laiku ir saskaņota ar Darba likuma grozījumiem no 27.07.2017 (75.3 p.). Saskaņā ar šiem izmaiņām, stundas likmes aprēķināšanai jāpiemēro vidējo kalendāro darba stundu skaitu mēnesī (jaunais parametrs 05AV - vērtība ir pārnesies no darba laika uzskaites tabeles).
•   Aprēķinu tabulā tika pievienots parametrs “095A: Atvaļinājuma kompensācijas darba dienas”. Arī tika izveidota atsevišķa atskaites veidlapa atvaļinājuma kompensācijas summas aprēķināšanai (agrāk tika izmantota vispārēja veidlapa atvaļinājuma naudas un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām aprēķināšanai).
•   Aprēķinu tabulā ir pievienots parametrs “094X: Aprēķināts atvaļinājuma papildus dienas”, kur var ievadīt darbinieka aprēķināto papildu atvaļinājuma dienu skaitu (sakarā ar pārstrādi un citu iemeslu dēļ). Atskaites veidlapa “Neizmantotā atvaļinājuma dienu aprēķins” tika atbilstoši izlabota, un aprēķinā tika pievienots šis parametrs.
•   Atskaites veidlapā “Neizmantotā atvaļinājuma dienu aprēķins” ir pievienots rezultāta aprēķins ne tikai uz mēneša sākumu, bet arī uz mēneša beigām, kas ir svārīgi kompensācijas par neizmantoto atvaļinājuma aprēķinašanai.
•   Izveidojot norēķina mēnesi “Janvāris 2018” katram darbiniekam automātiski tiks atjauninātas IIN, VSAOI likmes un atvieglojumu summas par apgādājamiem, bet neapliekamā minimuma summa tiks nullēta – šo summu būs nepieciešams ievadīt individuāli katram darbiniekam, pamatojoties uz datiem, ko sniedz VID. Protams, tas notiks tikai tad, ja Jūs izveidosiet norēķina mēnesi “Janvāris 2018” jaunajā accorprofi versijā. Ja Jūs izveidosiet šo mēnesi vecajā versijā, tad, diemžēl, visi skaitļi būs jāmaina manuāli.
•   Un pats galvenais, kas šogad satrauc visus grāmatvežus, ir jauns IIN aprēķināšanas algoritms. Patiesībā viss nav tik biedējošs kā tas likās sākumā. Ir nepieciešams tikai ievadīt sekojošus kodus tabulā, lai programma varētu aprēķināt IIN:
     1. Kods 230 (ar nodokli neapliekamais minimums): summu nodrošina VID individuāli katram darbiniekam uz sešiem mēnešiem;
     2. Kods 91A (IIN pamatlikme): visiem darbiniekiem - 20%;
     3. Kods 91B (IIN pamatlikmes ierobežojums): ja pamatdarbs, tad 1667, ja darbs bez nodokļu grāmatiņas - 0;
     4. Kods 91C (IIN likme virs ierobežojuma): visiem darbiniekiem - 23%.
Kā parasti, visas vērtības tiek ievadītas vienreiz (janvārī) un, ja nav veiktas izmaiņas, tiek automātiski virzītas katram darbiniekam katru mēnesi.

Uzmanību!
Pēc “2018. gada janvāra” norēķinu mēneša izveidošanas katram darbiniekam ir obligāti jāpārbauda visas parametru vērtības, kuras ir automātiski piešķīrusi programma, un jāpārliecinās, ka tās ir pareizas. Un ir jāpievērš uzmanība jaunajam parametram ar kodu 91B (IIN pamatlikmes ierobežojums). Noklusējuma vērtība ir 1667, bet darbiniekiem, kuriem nav nodokļu grāmatas, ir jāievada 0.

Atskaites “Darba devēja ziņojums (VSA un IIN)” un “PVN deklarācija” jaunajā izdevumā parādīsies programmā februāra sākumā. Līdz šim brīdim mēs nevaram pārbaudīt to lejupielādi EDS sistēmā no programmā sagatavotiem failiem, jo piekļuve atskaitēm EDS sistēmā tiks atvērta tikai 01.02.2018.

11.12.2017
Izmaiņas, kas ieviestas programmā oktobrī un novembrī:
•   Tika izveidota jaunā atskaites forma: pamatlīdzekļu apgrozījumu saraksts ar grupēšanu pēc bilances kontiem (ar atsevišķām kopsummām katram kontam).
•   Finanšu operāciju imports no internetbankas: tika pievienots jauns parametrs bankas operācijas korespondējošo konta identifikācijai – operācijas valūta.
•   Naudas plūsmas pārskata shēma (tiešā metode) tika saskaņota ar likumdošanas izmaiņām
Nākamās programmas izmaiņas – pēc Jaunā gada.

04.10.2017
Gatavojamies 2018. gadam un gaidāmajai adaptācijai jaunajai likumdošanai, bet pagaidām – mūsu tradicionālā atskaite par izmaiņām, kuras programmās izdarītas pēdējo trīs mēnešu laikā.
Izmaiņas sadaļā “ALGA”:
•   Gala summas: “Bruto ieņēmumi”, “Kopā ieturēts”, “Izmaksāts” un ”Izmaksai (atlikums)” – tagad tiek atspoguļotas labās aprēķinu tabulas pašā augšā un tagad nav nepieciešams katrreiz rullēt rindas uz leju, lai tās ieraudzītu.
•   Pievienots parametrs “Akorda alga”.
•   Pievienoti profesiju apvienošanas uzskaites parametri (līdz 3 apvienojumiem). Datus var ievadīt darba laika uzskaites grafikā un nodot aprēķinam. Profesiju apvienošanas uzskaites iespējas ieslēgšana (izslēgšana) notiek, izmantojot “ALGA - Iestatījumi”.
•   Veidlapa “Algas aprēķina lapiņa” papildināta ar (augstāk uzskaitītajiem) parametriem.
•   Pārskata grupā “Atskaite par periodu” pievienotas veidlapas “Bruto alga pa mēnešiem” un “Neto alga pa mēnešiem” (aprēķins par 12 mēnešiem ar summu sadalījumu pa mēnešiem).
•   Sadaļā “ALGA – Personāls – Ctrl+S” (“Darbinieka dokumenti”) pievienota darbnespējas dienu uzskaites tabula. Tajā tiek ievadītas darbnespējas lapu A sākuma un beigu datumi. Tas ļauj automātiski aprēķināt apmaksāto darbnespējas dienu skaitu (pēc tarifa 80% un 75% no vidējās darba algas), pārsūtot datus no tabulas uz aprēķinu. Iepriekš no tabulas uz aprēķinu tika pārsūtīts tikai kopējais darbnespējas dienu skaits, bet atsevišķu tarifu dati bija jāievada manuāli.
Izmaiņas sadaļā “FINANSES”:
•   Pārskata grupā “Kontu apgrozījumu saraksts” pievienots valūtas filtrs.
•   Ja datu bāze ir sadalīta pa gadiem (un visas operācijas attiecas uz vienu gadu), tagad, veicot operāciju un dokumentu reģistrāciju, nav obligāti filtrā jānorāda periods.
Izmaiņas sadaļā “PAMATLĪDZEKĻI”:
•   Pievienota pārskata veidlapa “Apgrozījums pa glabāšanas vietām”.

30.06.2017
Faila eds_vsa.xml formāts pārskata “Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)” eksportēšanai uz EDS sakārtots saskaņā ar grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kuri stājas spēkā no 01.07.2017.

26.06.2017
Paziņojam par izmaiņām, kuras tika ieviestas programmā periodā no maija līdz jūnijam.

Izmaiņas sadaļā “ALGA”:
•   Programmā pievienots pārskats par nerezidentiem izmaksāto darba algu - “IIN pārskats par fiziskās personas - nerezidenta gūtajiem ienākumiem” (4.pielikums MK noteikumiem Nr.899). Darbinieka parametru rediģēšanas formā (apakšējā daļā) var ieslēgt pazīmi, kas nosaka, ka darbinieks ir LR nerezidents, un ievadīt visus nepieciešamos datus šim pārskatam. Faila vārds pārskata eksportēšanai uz EDS – eds_iin4.xml (tiek izveidots mapē \ACCpr\DATA_EXPORT\EDS).
•   Darbinieka parametru rediģēšanas formā pievienots parametrs “Papildu atvieglojuma kods” (nonāk pārskatā “Paziņojums par FP izmaksātajām summām”).
•   Mainīta (vienkāršota) forma “Algas nodokļu aprēķins” (sadaļa ALGA – Atskaites – Mēneša atskaites). No tās izņemts sociālo iemaksu (VSAOI) summas pārrēķins sakarā ar gada ienākumu summas maksimuma sasniegšanu (līdz 2016.gadam - 48600 EUR). Sākot ar 2016.gadu, šis pārrēķins vairs nav aktuāls, jo sakarā ar Likuma par valsts sociālo apdrošināšanu grozījumiem iemaksas tagad tiek maksātas no jebkuras ienākumu summas.

Citas izmaiņas:
•   Sakarā ar pārskata PVN1-I aizpildīšanas kārtības izmaiņām, pērkot vieglo autotransportu (kategorijas M1 un N1), kodu saraksts “PVN kods” programmā papildināts ar jaunu kodu “1.C” (pārskata formā PVN1-I atspoguļosies kā “C”).
•   Iestatot operāciju automātiskās izveidošanas funkciju (Ctrl+A), sadaļā “FINANSES – Iestatījumi – Operāciju automātiskā izveidošana” izveidojamām operācijām tagad var norādīt arī parametrus “PVN kods” un “PVN likme”. Tas ir ērti, iestatot reversa PVN operāciju automātisko ievadīšanu.
•   Sadaļā “PAMATLĪDZEKĻI” radusies iespēja izdrukāt rīkojumu formas: par pamatlīdzekļa vērtības palielināšanu, par pamatlīdzekļa daļas aizstāšanu, par pamatlīdzekļa pārvērtēšanu un par pamatlīdzekļa nolietojuma gada likmes izmainīšanu.
•   Sadaļā “FINANSES - Norēķini” dokumentu saraksta filtrā pievienots parametrs “Dokumenta sērija”.

10.04.2017
Izmaiņas, kas ieviestas programmā accorprofi laika posmā no februāra līdz aprīlim:
•   Programmā parādījusies jauna deklarācija mikrouzņēmumiem. Diemžēl mēs to nevarējām izdarīt agrāk – EDS jaunā forma parādījās tikai 5. aprīlī. Vecā forma (taksācijas periodam līdz 2016. gadam) programmā arī ir palikusi. Faila nosaukums šīs atskaites jaunās formas lejupielādei EDS palicis iepriekšējais - eds_mu.xml direktorijā \DATA_EXPORT\EDS.
•   Sadaļa “ALGA”. Iespēja ātri ievadīt nostrādāto stundu skaitu darba laika uzskaites tabelē. Tagad nav obligāti ievadīt stundas caur rediģēšanas formu, bet pietiek novietot kursoru uz tabeles rūtiņu un nospiest taustiņu ar nepieciešamo ciparu uz klaviatūras. Analoģiski (nospiežot attiecīgo taustiņu, bet ar burtu) tabelē darbojas ātrā pazīmju pārslēgšana A (atvaļinājuma diena), S (slimības lapa), K (komandējums), N (neierašanās darbā) un X (darba attiecību neesamība).
•   Neizmantoto apmaksātā atvaļinājuma dienu skaita aprēķins (sadaļā “ALGA” – Atskaites – Mēneša atskaites) sakārtots saskaņā ar Darba likuma 152. (2) pantu, saskaņā ar kuru darbinieks ir tiesīgs iekļaut aprēķinos 4 nedēļas (28 kalendārās dienas) neapmaksāta atvaļinājuma ik gadu (gadījumā, ja bijis neapmaksātais atvaļinājums).
•   Sadaļa “FINANSES”. Programmā pievienota iespēja importēt maksājumus no SEB internetbankas CSV formātā.
•   Izmainīta funkcijas Ctrl+A darbība, ievadot finanšu operāciju, kas atspoguļo preces vai pakalpojumu importu no ES valstīm. Tagad, ja piegādātājs (ES loceklis) neietilpst eirozonā (tas tiek noteikts pēc PVN maksātāja koda), uzbīdot kursoru uz trešās rindas “Operācijas apraksts” un nospiežot Ctrl+A, rindā parādīsies dati ne tikai par darījuma summu eiro, bet tāpat arī par summu šās valsts valūtā, un PVN reversa operācijā (atskaitei PVN1-II) šie dati nebūs jāievada manuāli. Protams, nepieciešams, lai sadaļā “Valūtu kursi” būtu lejupielādēti visu izmantojamo valūtu kursi.

21.01.2017
Paziņojam par kārtējiem atjauninājumiem programmā accorprofi.
Kā jau solījām, programmā tika ieviestas izmaiņas saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu jauno likumu. Pēc jaunās versijas lejupielādes Jūs varēsiet:
•   Sadaļā “Finanses – Konti” automātiski pārcelt visus bilances un PZA iestatījumus no vecās shēmas jaunajā, tai skaitā kontu piesaisti jaunajiem rindu kodiem. Manuāli to darīt nenāksies (protams, ja līdz šim programmā konti jau bija piesaistīti vecajiem kodiem).
•   Programmā sagatavot un izdrukāt gada pārskata jaunās formas (bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinus) ar rezultātu rindu pārrēķinātām vērtībām, ņemot vērā visu summu noapaļojumus līdz veseliem eiro. Tas ļaus uzreiz saskatīt atšķirības starp rezultāta rindam bilances aktīvā un pasīvā, kā arī - starp rindu “pārskata gada nesadalītā peļņa” bilances pasīvā un PZA rezultāta rindu, veikt visas nepieciešamās korekcijas (pievienojot vienu vai vairākas korekcijas operācijas, izmantojot kādu ārpusbilances kontu).
Vecajā versijā rezultāta rindas pārrēķinātās vērtības varēja apskatīt tikai EDS pēc gada pārskatu formu eksportēšanas no accorprofi.
•   Eksportēt gada pārskata jauno formu (bilanci un PZA) uz EDS. Tostarp no accorprofi uz EDS lejupielādējas dati gan par atskaites gadu, gan par iepriekšējo gadu. Pievēršam tam Jūsu uzmanību, jo gada pārskata formas manuālas aizpildīšanas gadījumā EDS šogad nedarbosies datu lejupielādes funkcija no iepriekšējā pārskata.
•   Nepieciešamības gadījumā papildus izdrukāt gada pārskata formu angļu un krievu valodā. Jaunā bilances un PZA formu shēma, kas lejupielādēta accorprofi, ietver rindu nosaukumus šajās valodās.

Vēl vienas izmaiņas saistītas ar finanšu operāciju un norēķinu dokumentu reģistru numurēšanas kārtību. Atgādinu, ka gada sākumā programmā jau ieviesām izmaiņas, ka saistītas ar iespēju numurēt norēķinu dokumentu reģistrus atsevišķi katrai kontraģentu grupai (piemēram, 2310, 5310 utt.).
Papildus šīm izmaiņām tagad gadījumā, ja datu bāzē ir dati par vairākiem gadiem, ierakstu numuri katru gadu sāksies ar pirmo numuru. Agrāk numurēšana bija secīga, proti, vienas datu bāzes ietvaros numuri bija unikāli visiem ierakstiem, neatkarīgi no gada.
Ja 2017. gadā jau tikuši reģistrēti ieraksti pēc vecā principa ar secīgo numerāciju, pēc jaunās versijas iestatīšanas pastāv iespēja dzēst to reģistrācijas datus (ar funkciju Ctrl+Alt+R sadaļās “Operācijas” un “Norēķini”) un piereģistrēt no jauna jau pēc jaunā principa (sākot ar pirmo numuru). Ja tas netiks izdarīts, tad 2017. gadā datu bāzes turpināsies piereģistrēto ierakstu secīgā numerācija, bet pāreja uz reģistru jauno numerāciju sāksies tikai 2018. gadā.

Vēršam Jūsu uzmanību uz minimālās algas neapliekamās likmes izmaiņām (2017. gadā – 60 eiro, nevis 75 eiro). Tāpat atgādinām par izmaiņām programmas jaunajā versijā, kas saistītas ar atskaites “Paziņojums par fiziskām personām izmaksātājām summām (kopsavilkums)” sagatavošanu, kuru nepieciešams nodot līdz janvāra beigām. Par tām mēs jau rakstījām.

02.01.2017
Šodien tika veikta programmas accorprofi tehniskās apkalpošanas līgumu rēķinu pasta izsūtne 2017. gadam.

Pasūtiet tehniskās apkalpošanas līgumu, aizpildot anketu.

Priecājamies arī paziņot par programmas accorprofi jaunās versijas iznakšanu. Tālāk apskatītas izmaiņas, kas iekļautas programmas jaunajā versijā.Izmaiņas sadaļā “ALGA”:
•   Programmā tika veikta algas aprēķinu tabulas restrukturizēšana un pārveidoti datus apstrādes algoritmi. Rezultātā ievērojami paaugstināsies visu aprēķinu ātrums. Tas ir īpaši aktuāli datu bāzēm ar lielu darbinieku skaitu. Restrukturizēšana notiek jau pirmajā ienākšanas reizē sadaļā “ALGA” pēc programmas versijas atjaunināšanas.
•   Darba laika uzskaites tabelē pievienots darba dienu, brīvdienu un svētku dienu saraksts (kalendārs) 2017. gadam.
•   Darba laika uzskaites tabelē pievienotas divas jaunas pazīmes: N (neiznākšana darbā neattaisnota iemesla dēļ) un BK (atvaļinājums bērna kopšanai).
•   Darbinieku statusa izmaiņu tabulas datu sinhronizēšana (sadaļa “ALGA – Personāls – Ctrl+S – tabula pa labi”) ar darbinieka vispārējiem parametriem un darba laika uzskaites tabeles datiem.
•   Lodziņu “Darba beigšanas datus”, ievadot darbinieka parametrus, tagad var atstāt tukšu. Līdz šim programma obligāti pieprasīja ievadīt tur kaut kādu datumu, tagad tas vairs nav jādara. Parametra “Darba beigšanas datums” tukšā vērtība nozīmē, ka ar darbinieku joprojām pastāv darba attiecības.
•   Atskaišu grupā “ALGA – Atskaites par periodu” pievienots filtrs “Tikai darbinieki, ar kuriem atskaites perioda beigās ir darba attiecības”. Tas ir aktuāli atskaitei “Paziņojums par fiziskām personām izmaksātājām summām (kopsavilkums)”, kura tiek nodota janvāra beigās par iepriekšējo gadu. Tagad tam var vairs neizmantot parametru “Kods 2”, kur līdz šim vajadzēja manuāli ievadīt “+” strādājošajiem darbiniekiem un “-” atlaistajiem darbiniekiem.

Citas izmaiņas:
•   Sadaļā “FINANSES – Norēķini” lietotājam būs iespēja mainīt dokumentu numerācijas (reģistrācijas id.# piešķiršanas) kārtību. Līdz šim dokumentu reģistrēšana bija kopēja, proti, katram dokumentam neatkarīgi no tā, kādai grupai tas piederēja (2310, 5319 utt), tiek piešķirts savs unikālais numurs. Tagad, reģistrējot dokumentus, programma piedāvās izmantot vienu no diviem variantiem:
- vispārējā numerācija (kā bija līdz šim) vai
- numerācija atsevišķi katrai kontraģentu grupai (proti, grupai 2310 būs sava numerācija, 5310 – sava, utt.).
Turpmāk nepieciešamības gadījumā dokumentu numerāciju varēs pārslēgt ar Ctrl+Alt+R.
•   Iestatot filtru sadaļās “FINANSES - Operācijas” un “FINANSES – Norēķini”, kā arī ievadot atskaišu parametrus (sadaļā “FINANSES - Atskaites”), tagad iespējams neievadīt datumu ar cipariem klaviatūrā, bet gan izvēlēties nepieciešamo datumu no kalendāra, nospiežot taustiņu blakus lodziņam ar datumu.
•   Sadaļā “FINANSES - Norēķini” izmantojot funkciju Ctrl+A (automātiskā operāciju izveide) gadījumā, kad tiek veidota operācija, kas nav saistīta ar tekošo dokumentu, programma uzrādīs ziņojumu ar izveidotās operācijas parametriem. Tas, piemēram, ir aktuāli, kad ar funkciju Ctrl+A tiek veidotas reversa operācijas (iekšējās vai piegādēs no ES valstīm), kuras neatspoguļojas tabulā zem dokumentiem, proti, tiek veidoti it kā “uz aklo”.
Tagad, nospiežot Ctrl+A, lietotājs var apskatīt veidojamo operāciju parametrus (debetu, kredītu un summu).
•   Sadaļā “FINANSES – Ceļazīmes” radīta iespēja aprēķināt degvielas patēriņa normu atkarībā no a/m pilnās masas (proti – ņemot vērā pārvadājamo kravu masas). Attiecīgi tiks pārveidotas ceļazīmju un atskaišu formas.
•   Parādījās piekļuve instrukcijām, kas saistītas ar darbu ar accorprofi, tieši no programmas. Tas notiks caur konteksta izvēlnes izsaukšanu (ar peles labo taustiņu), atrodoties jebkurā programmas sadaļā. Instrukcija tiks lejupielādēta datorā kopā ar atjauninājumiem un saskaņā ar to programmas versiju, kura Jums patlaban iestatīta.

Tuvākajā laikā programmā tiks ieviestas izmaiņas, kas saistītas ar “Gada pārskatu likumu” un “Mikrouzņēmumu nodokļa likumu” jauno redakciju. Par to mēs paziņosim vēlāk.

Tāpat programmā tiks ieviestas citas izmaiņās.

Atgādinām, ka iespēja brīvi lejupielādēt atjauninājumus, saņemt konsultācija (pa tālruni vai e-pastā) un tehniskā speciālista palīdzību bez papildu samaksas visa gada laikā pieejama visiem accorprofi lietotājiem, ar kuriem noslēgts tehniskās apkalpošanas līgums vai ar kuriem nav beidzies garantijas apkalpošanas līgums pēc programmas uzstādīšanas.

Šajā piekļuves atsaucē Jūs varat iepazīties ar tehniskās apkalpošanas līguma noslēgšanas noteikumiem, kā arī mūsu pakalpojumu cenām šāda līguma neesamības gadījumā.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka bez tehniskās apkalpošanas līguma vienreizēja programmas atjaunināšana 2017. gadā notiks ar šādiem noteikumiem:
•   Pāreja no esošās programmas versijas, kuras datums ir 01.01.2015 vai vēlāk – 50 EUR + PVN;
•   Pāreja no esošās programmas versijas, kuras datums ir 31.12.2014 vai agrāk – 100 EUR + PVN.
Šādas cenas paredz programmas atjaunināšanas programmu internetā.

Tostarp mūsu pastāvīgajiem klientiem, ar kuriem noslēgts TA līgums, noteikumi nav mainījušies.

07.11.2016
Paziņojam par jaunāko lielo accorprofi atjauninājumu 2016. gadā. Programmā ieviesto izmaiņu vidū izcelsim šādas:
• Parādījusies iespēja mainīt programmas galvenās formas izmēru. Tas kļuva aktuāls pēdējā laikā, kad daudziem lietotājiem monitori ar augstu izšķirtspēju (Full HD un augstāka). Tādējādi atkritusi nepieciešamība lejupielādēt programmu pa visu ekrānu. Noregulēt platumu un augstumu, kādu accorprofi aizņems uz ekrāna, tagad var ar taustiņu , kas atrodas augšējā labajā stūrī (blakus minimizēšanas un darba pabeigšanas taustiņiem).
• Sadaļā “FINANSES – Norēķini” pēc dokumenta parametru ievadīšanas un rediģēšanas vairs nekļūdās dokumentu saraksta iestatītais filtrs. Gadījumā, ja dokumenta ievadītie vai rediģētie parametri neatbilst iestatītajam filtram, programma par to brīdina (analoģiski tam, kā tas notiek, rediģējot finanšu operāciju parametrus).
• Sadaļā “FINANSES - Norēķini” pievienota jauna atskaites forma “Atskaite par darījumu”, kurā var redzēt visus datus par dokumentu un ar to saistītajām finanšu operācijām (tai skaitā operācijas ar apmaksai noteiktajām summām, gan operācijas ar apmaksu). Atskaite tiek izveidota ar funkciju F5, jaunās atskaites formas kods ir “=J”. Gadījumā, ja pēc versijas atjaunināšanas jaunā forma neparādās sarakstā, nospiediet Ctrl+D, formu sarakstā pievienojiet rindu ar kodu “=J” ar nosaukumu “Atskaite par darījumu”. Gadījumā, ja šāda rinda formu sarakstā jau ir, kreisajā pusē ielieciet ķeksīti.
• Programmā adaptēta saskaņā ar izmaiņām atskaišu lejupielādes kārtībā EDS sistēmā, kas tika ieviestas oktobrī. Lejupielādē pievienots jauns parametrs – pazīme “Pirmreizējs dokuments vai precizējums”. Eksportējot atskaites no accorprofi uz EDS, pēc noklusējuma tiek nodota pazīme “Pirmreizējs dokuments”. Nepieciešamības gadījumā to var izlabot uz “Precizējums”, jau atrodoties lejupielādētajā EDS atskaitē.

Nākamās atjauninājumu pakas iznākšanas notiks jau 2017. gada sākumā. Tajā mēs plānojam papildināt programmu ar virkni jaunu noderīgu funkciju un atskaišu formu. Piemēram, viens no programmas papildinājumiem, pie kura mēs pašlaik strādājam, ir iespēja piesaistīt katram norēķinu dokumentam (piemēram, rēķinam, kas izrakstīts pircējam vai saņemts no piegādātāja) failu ar pirmreizējā dokumenta kopiju PDF, JPG un citā formātā.

Protams, programma tiks adaptēta saskaņā ar likumdošanas izmaiņām, kas stājas spēkā 01.01.2017 un saistītas ar gada atskaites jaunajām formām un sociālā nodokļa aprēķināšanas jauno kārtību. Būs vēl arī citas izmaiņas. Sīkāk par gaidāmo izmaiņu sastāvu paziņosim vēlāk.

Atgādinu, ka visi atjauninājumi pieejami accorprofi lietotājiem, kuri apmaksājuši tehniskās apkalpošanas rēķinu, kā arī tiem, kuriem nav beidzies garantijas apkalpošanas gads pēc programmas instalēšanas.

27.10.2016
Tiekoties ar mūsu klientiem, mēs bieži saskaramies ar to, ka daudzas programmas iespējas viņi neizmanto pilnā apjomā. Neraugoties uz to, ka par visām svarīgākajām izmaiņām mēs sīki rakstām vietnē, neraugoties uz instrukcijām par visiem aktuālajiem tematiem (kuras mēs pašlaik aktīvi atjauninām, pielāgojot tās programmas jaunākajai versijai), ļoti bieži grāmatveži turpina strādāt pa vecam, tērējot savu laiku liekam roku darbam.

Katram uzņēmumam ir sava specifika, savs kontu plāns un sava uzskaites metodika. Attiecīgi, lai sāktu izmantot virkni derīgo programmas funkciju, kas ietaupa darba laiku (piemēram, aprēķināt un lejupielādēt EDS sistēmā PVN deklarāciju, importēt no internetbankas atskaiti par ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem konkrētā laika posmā u.c.), pirms tam nepieciešams veikt noteiktus iestatījumus, piesaistot šīs funkcijas savai uzskaites metodikai un saviem kontiem.

Protams, mūsu ideālais klients ir tāds, kurš regulāri atjaunina programmas versiju, sīki izpēta visu informāciju, kas tiek publicēta mūsu vietnē, lasa visas instrukcijas un cenšas tās ievērot, bet uz konkrētiem jautājumiem, kuri neizbēgami rodas darbā ar jauno versiju, zvana mums, un mēs labprāt viņus konsultējam.

Diemžēl reālā pasaule bieži ir tālu no ideāla: lai izpētītu visas instrukcijas un sāktu strādāt pa jaunam, nepieciešams laiks, kura grāmatvežiem nav lielā darbu apjoma dēļ.

Lai pārrautu šo “apburto loku” un palīdzētu tiem, kuriem būtu vienkāršāk un vieglāk iemācīties izmantot visas programmas iespējas nevis patstāvīgi, bet gan “dzīvā” saskarsmē ar speciālistiem, mēs nolēmām atvērt konsultāciju centru Rīgā, Kalnciema ielā 40. No novembra mēs plānojam šeit organizēt apmācību semināri par aktuālajiem tematiem, kas saistīti ar programmas darbu. Nodarbības būs nelielās grupās, ne vairāk par 6 cilvēkiem.
Ar semināru saturu un grafiku Jūs varat iepazīties lapas labajā ailītē.

10.10.2016
Izmaiņas, kas ieviestas programmā accorprofi laika posmā no 2016. gada jūlija līdz septembrim:
1. Sakarā ar izmaiņām PVN deklarācijas aizpildīšanā, kas attiecas uz reverso darījumu atspoguļošanu, programmā pievienotas jaunas parametra “PVN kods” vērtības: 1.R4 (R4 – elektrotehnikas piegāde) un 1.R5 (R5 - graudaugu un tehnisko kultūru piegāde).
2. Maksājumu eksportēšanu (parasto un algas) uz internetbanku tagad var veikt ar XML failiem ar ISO 20022 standartu. Atšķirībā no vecā XML standarta failiem (FIDAVISTA), kuru atbalsta tikai Latvijas bankas, standarti ISO 20022 kopš 2016. gada jāatbalsta visām ES zonas bankām. Tādējādi tagad gadījumā, ja jūsu uzņēmumam ir konts bankā ārpus Latvijas (piemēram, SWEDBANK, SEB un citu banku Igaunijas vai Lietuvas filiālē) vai kādā Latvijas bankā, kura neatbalsta standartu FIDAVISTA, Jums tagad ir iespēja automātiski eksportēt maksājumus no programmas uz banku. Atgādināšu, ka iespēja importēt uz programmu atskaites no internetbankas standartā ISO 20022 pieejama jau kopš šā gada marta.
Maksājumu eksportēšana no accorprofi uz internetbanku standartā ISO 20022 notiek caur šādiem XML failiem, kurus programma veido mapē \ACCpr\DATA_EXPOPRT\iBANK:

    • ISO_maksajumi.xml: maksājumu dokumentu eksportēšana no sadaļas “Finanses - Maksājumi”;
    • ISO_maksajumi_alga.xml: algu izmaksu saraksta eksportēšana no sadaļas “Alga”;
    • ISO_maksajumi_av.xml: avansa izmaksu saraksta eksportēšana no sadaļas “Alga”.

3. Programmai pievienota salīdzināšanas akta forma angliski (Balance conformation). 4. Programmai pievienota paveikto darbu nodošanas-pieņemšanas akta forma, kuru var izdrukāt sadaļā “Finanses - Norēķini” kopā ar izrakstīto rēķinu.

Paziņojam arī par programmas jaunā apraksta sagatavošanu. Mēs šo darbu plānojam pilnīgi pabeigt tuvāko 2-3 mēnešu laikā. Aprakstā tiks iekļauts plašs instrukciju saraksts par visiem aktuālajiem tematiem. Tas būs pieejams gan mūsu vietnē, gan arī pašā programmā. Patlaban jau gatava daļa jauno instrukciju, kurās atspoguļotas visas izmaiņas, kas ieviestas programmā pēdējā laikā. Tās ir:
    • Datu bāzes administrēšana;
    • Finanšu operāciju un kontraģentu norēķinu dokumentu reģistrācija;;
    • PVN deklarācijas iestatīšana;
    • Bilances un finanšu rezultātu atskaites (atskaites par peļņu un zaudējumiem) iestatīšana);
    • Naudas plsmas prskats (tiešā metode);
    • Pārskatu eksportēšana EDS sistēmā;
    • Datu bāzes nogriešana (sadalīšana);
    • Datu importēšana no internetbankas.

Sadaļā Instrukcijas mūsu vietnē jaunās instrukcijas (kas saskaņotas ar programmas jaunāko versiju) atzīmētas ar *. Un vēl viens jaunums: programmai accorprofi parādījusies savs profils Facebook , kur tiks publicēti visi programmas jaunumi. Tāpat tas būs atgriezeniskās saziņas kanāls – mēs centīsimies atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem un ņemt vērā visas vēlmes, kādas jūs paudīsiet. Tāpēc, ja Jūs esat aktīvs Facebook lietotājs, ātrāk ienāciet mūsu profilā un sekojiet mums (ar taustiņu “Like”), un visa aktuālā informācija noteikti neies jums secen!

11.07.2016
Ziņojam par izmaiņām, kas ieviestas programmā accorprofi no aprīļa līdz jūnijam:
1. Sadaļā “ALGA – Personāls” pievienota jauna darba līguma forma darbiniekiem ar normālu darba laiku – tā ir izvērstāka salīdzinājumā ar jau esošo variantu.
2. Sadaļā “ALGA - Aprēķins” aprēķina sarakstā pagaidām esošie darbinieki, ar kuriem beidzies darba līguma darbības termiņš, tagad izcelti ar sarkanu krāsu. Normālā situācijā šādas rindas (bez aprēķinātas algas) parādās sarakstā tikai pirmajā mēnesī pēc darbinieka atlaišanas, lai ziņas par IIN, kas aprēķināts viņam par iepriekšējo mēnesi, nonāktu atskaitē “Ziņojums par VSAOI un IIN”. Šāda rindas iekrāsošana noderīga papildu kontrolei. Piemēram, tā ļauj uzreiz saskatīt kļūdu, aizpildot parametru “Termiņš līdz…” darbinieka rekvizītos (sadaļa “ALGA - Personāls”), kur tiek ievadīts darba līguma darbības termiņš. Piemēram, gadījumā, ja darbinieks sarakstā kādu mēnesi izcelts ar sarkano krāsu, bet tomēr patiesībā nav ticis atlaists, tas ļauj ātri pievērst uzmanību kļūdai un izlabot to.
3. Sadaļā “FINANSES – Atskaites # 5. Norēķini ar debitoriem un kreditoriem” izmainīta salīdzināšanas akta forma – pievienoti abu pušu papildu rekvizīti: biroja adreses, tālrunis, e-pasts, piegādes numurs.
4. Finanšu operācijas rediģēšanas formā otrajā rindā “Operācijas apraksts” (kur tiek ievadīti dati par dokumenta rekvizītiem) izmainīta kārtība datu ievadīšanas dalīšanai atsevišķos laukos (lodziņos). Tagad divu atsevišķu lodziņu vietā dokumenta sērijas un numura ievadīšanai izveidots viens kopīgs logs (16 zīmes). Tas ļauj atrisināt dokumenta garā numura ievadīšanas problēmu (rēķini, pavadzīmes).
5. Mapē C:\ACCpr\DATA_EXPORT parādījusies jauna apakšsadaļa: CSV. Tur nonāks faili ar atskaites formām, kuras var atvērt ar Excel. Faili tiek izveidoti vienlaikus ar attiecīgās atskaites formas aprēķinu. Mapē CSV nonāk faili ar katra veida pēdējo aprēķināto atskaiti (analoģiski tam, kā tiek veidoti faili eksportēšanai uz EDS). Patlaban veidojamo faili saraksts ir šāds. OperReg.csv (operāciju reģistrs), DokReg.csv (aprēķinu dokumentu reģistrs), FinApgr.csv (atskaites forma „Kontu apgrozījumu saraksts”), FinRez.csv (atskaites forma „Finanšu rezultāts”), PamatlApgr.csv (atskaite „Pamatlīdzekļu apgrozījumu saraksts”), PamatlSaraksts.csv (pamatlīdzekļu saraksts ar atlikušo vērtību uz noteikto datumu). Turpmāk šis saraksts tiks paplašināts.

Šīs, kā arī citas izmaiņas, kas tiks ieviestas programmā, pieejamas visiem accorprofi, lietotājiem, ar kuriem noslēgts tehniskās apkalpošanas līgums (ieskaitot tos, kuriem nav beidzies garantijas apkalpošanas gads pēc programmas instalēšanas). Rēķini par 2016. gada otro pusgadu tika izsūtīti pagājšnedēļ. Būsim pateicīgi par rēķinu savlaicīgu apmaksu. Tāpat informējam par to, ka mūsu vietne “pārcēlusies” uz jaunu serveri. Diemžēl pēdējo divu nedēļu laikā mēs sākām saņemt sūdzības no mūsu klientiem (ne visiem, bet piemēram, no tiem, kas pieslēgti internetam ar provaideru „Balticom”) par sarežģījumiem piekļuvē vietnei un ar atjauninājumu lejupielādi. Izrādījās, ka problēma bija no tās kompānijas puses, kura nodrošināja mūsu vietnes hostingu. Rezultātā mēs nolēmām pārnest vietni uz „Lattelekom” serveri. Pašlaik visas problēmas ir atrisinātas. Tiem mūsu klientiem, kuri saskārušies ar pagaidu neērtībām, mēs atvainojamies.

18.03.2016
Paziņojam par jaunākajām izmaiņām, kas ieviestas programmā accorprofi:
1. Radīta iespēja ielādēt programmā datus par maksājumiem internetbankā ISO 20022 formātā. Tāpat paliek pieejams formāts FIDAVISTA, tomēr tas pielietojams tikai Latvijas bankās. Tagad iespējams automātiski lejupielādēt datus no bankas arī gadījumos, ja uzņēmumam ir konts bankā ārpus Latvijas (piemēram, SWEDBANK, SEB, DNB u.c. filiālē Igaunijā vai Lietuvā);
2. No 2016. gada darbā ar pašvaldības uzņēmumiem nepieciešams izrakstīt rēķinus elektroniskā formātā. Sakarā ar to sadaļā "FINANSES - NORĒĶINI" pievienota jauna funkcija (Ctrl+Y), kas izveido failu XML formātā rēķina lejupielādei no Rīgas Domes vietnes;
3. Izmaiņas, kas skar salīdzināšanas aktus:

    • Atskaišu grupā # 6 (kontu apgrozījumu saraksts) pievienota jauna salīdzināšanas akta forma, kas apvieno vairākus bilances kontus, kas saistīti ar vienu kontraģentu (piemēram, 2310, 5210, 5310 utt.). Apvienošana tiek veikta pēc pazīmes (kontraģents), kas noteikta sadaļā FINANSES - KONTI, un reģistrācijas numura , kas ievadīts kontraģenta rekvizītos;
    • Ieviestas salīdzināšanas aktu formas arī krievu valodā;
    • Īstenota accorprofi integrēšana ar MySaldo (http://mysaldo.com), proti, ar sistēmu, kas nodarbojas ar salīdzināšanas aktu automātisko izsūtni. Sagatavojot salīdzināšanas aktus atskaišu grupā # 5(norēķini ar debitoriem un kreditoriem) un # 6 (kontu apgrozījumu saraksts) mapē \ACCpr\TEMP tiek izveidotas datnes MySaldo(5).xml un MySaldo(6).xml lejupielādei sistēmā MySaldo.

16.02.2016
Kopš jaunās versijas iznākšanas apritējis nepilns mēnesis, un mēs jau varam apkopot dažus rezultātus. Pirmkārt, esam apmierināti ar to, ka pāreja uz accorprofi jauno versiju notikusi bez būtiskām problēmām. Tika atklātas un novērstas vairākas kļūdas (kas ir neizbēgami, ieviešot programmā lielu apjomu izmaiņu), un, lai gan tās neietekmēja programmas darbu kopumā, tomēr iesakām accorprofi lietotājiem vēlreiz atjaunināt programmas versiju (kā arī periodiski darīt to arī turpmāk).

Turklāt mēs (kā solījām) turpinām ieviest programmā papildu izmaiņas. Pagaidām tās visas skar sadaļu "ALGA".
1. Pirmkārt, mainīta virsstundu ievadīšanas kārtība darba laika uzskaites tabelē. Līdz šim visas stundas vajadzēja piesaistīt konkrētām darba dienām. Šāda piesaistīšana bija diezgan mākslīga, jo uzzināt, bija virsstundas vai ne, varēja tikai pēc visa mēneša laikā nostrādāto stundu skaita ievadīšanas. Tagad virsstundas izņemtas no dienas datu rediģēšanas formas, un tās tiek ievadītas kopējā summā par mēnesi. Līdztekus tam:

    • Visi dati par virsstundām, kas tika līdz šim ievadīti tabelē par iepriekšējiem mēnešiem, jaunajā versijā saglabājušies summārajā rūtiņā.
    • Parādījies taustiņš (Ctrl+V), kas ļauj aprēķināt virsstundu skaitu visiem darbiniekiem (izejot no starpības starp faktisko un kalendāri darba stundu skaitu). Kalendārais darba stundu skaits tiek aprēķināts, reizinot kalendāro darba dienu skaitu mēnesī (tas zināms programmai) ar stundu skaitu tabeles zaļajā rūtiņā (kur norādīts darba stundu skaits dienā saskaņā ar Darba līgumu). Ja tabeles zaļajā rūtiņā ir nulle (piemēram, darbiniekam ar summēto darba laiku), tad aprēķins notiek no 8 stundām.
    • Virsstundas katram darbiniekam var ievadīt vai izlabot manuāli (ar Enter), piemēram – ņemt vērā nedēļas virsstundas vai citas iespējamās situācijas.
    • No tabeles uz aprēķinu tabulu dati tiek pārnesti pēc vecā principa – atsevišķi nostrādāto stundu skaitu bez virsstundām un atsevišķi virsstundas.

2. Vēl vienas izmaiņas saistītas ar darba braucieniem izmaksāto summu atspoguļošanu atskaitē “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām” parametros “Ieņēmumi” un “Neapliekamie ienākumi”. Sanācis tā, ka viena daļa mūsu klientu vēlas redzēt šīs summas atskaitēs, bet daži – ne. Rezultātā mēs devām iespēju programmas lietotājiem pašiem izvēlēties, vajag vai nevajag atskaitē ņemt vērā par darba braucieniem izmaksāto summu – to var izdarīt sadaļā "ALGA – Iestatījumi".
3. Visbeidzot, 2016. gada sākuma galvenais temats, kas sagādāja grāmatvežiem papildu galvassāpes (un arī mums) – izmaiņas, kas saistītas ar stundas likmes aprēķina un piemaksu aprēķinu kārtību par nenostrādātajām svētku stundām.:
Sīks izmaiņu saraksts, kas saistītas ar stundas likmes aprēķinu kārtību un piemaksām par nenostrādātajām svētku stundām, PDF formātā

21.01.2016
Grāmatvedības programmas accorprofi jaunā versija pieejama lejupielādei!

Programmas atjaunināšanai nospiediet taustiņu “ACCORprofi atjaunināšana” (trešā no apakšas) sadaļā “Serviss”. Atgādinām, ka iespēju brīvi atjaunināt programmu izmanto visi mūsu klienti, kas apmaksājuši rēķinu par tehniskās apkalpošanas līgumu par 2016. gadu, kā arī tie, kuriem nav beidzies bezmaksas tehniskās apkalpošanas gads kopš programmas uzstādīšanas brīža.

Imaiņu saraksts PDF formātā

Jaunumu arhivs 2014-2015
Jaunumu arhivs 2012-2013

04.01.2016
Grāmatvedības programma accorprofi (2016. gada versija) - īss izmaiņu apskats:
- Izmainīts programmas dizains;
- Visās programmas pamatsadaļās parādīsies konteksta izvēlne ar visām pieejamajām funkcijām;
- Programmā būs pieejami tradicionālie taustiņi pielikuma minimizēšanai un darba pabeigšanai – svītriņa un krustiņš ekrāna labajā augšējā stūrī;
- Reģistrēto operāciju numuri tagad tiks atspoguļoti tabulā uz ekrāna. Tāpat parādīsies iespēja operāciju šķirošanai un meklēšanai pēc tās reģistrācijas numura. Analoģiski – ar dokumentu reģistrācijas numuriem sadaļā NORĒĶINI.
- Ievadot operāciju valūtā (ne eiro), gadījumā, ja nav ievadīts tās dienas valūtas kurss, programma uzrāda brīdinājumu. Tāpat būs iespējams importēt valūtu kursus, neizejot no operāciju sadaļas.
- Sadaļā NORĒĶINI kontraģenta rekvizītu rediģēšanas formā parādīsies jauns taustiņš: PVN maksātāja statusa pārbaude. Pārbaude notiek visas Eirosavienības uzņēmumu vidū (ne tikai Latvijā). Ievadot jaunu kontraģentu, būs iespēja automātiski lejupielādēt tā nosaukumu un juridisko adresi;
- Izmaiņas bankas maksājumu sadaļā (FINANSES - MAKSĀJUMI): iespēja eksportēt no accorprofi uz internetbanku gan vietējos maksājumus (pa Latviju), gan starptautiskos SEPA maksājumus, proti, maksājumus EUR uz visām Eiropas Savienības valstīm, tostarp – maksājumus nerezidentiem;
Izmaiņas sadaļā ALGA:
- Nenostrādātās svētku stundu piemaksu aprēķins;
- Pārskata „Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)” XML faila eksportēšanai uz EDS jauns formāts (derīgs sākot no 2016. gada).

Tāpat mūsu plānos 2016. gadam:
- Datu importēšana no internetbankām ISO formātā (starptautiskais formāts, uz kuru pakāpeniski pāriet visas bankas. Piemēram, no 2016. gada aprīļa visām Latvijas bankām jāpāriet uz to.). Tas ļaus lejupielādēt uz accorprofi atskaites ne tikai no Latvijas bankām (tā tas ir tagad, un, protams, paliks arī turpmāk), bet arī tad, ja jūsu uzņēmums izmanto kontu bankā vai bankas filiālē, kas reģistrēta ārpus Latvijas. Ja agrāk šādos gadījumos visas operācijas nācās ievadīt programmā ar roku, tad tagad to varēs izdarīt automātiski.
- accorprofi integrēšanas paplašināšana ar blakus programmām (piemēram, rēķina elektroniskās versijas sagatavošana Rīgas Domes vietnei, datu eksportēšana sistēmā MySaldo, kas ļauj apmainīties ar salīdzināšanas aktiem visiem Latvijas uzņēmumiem un citi).
- Gada otrajā pusē ieplānota programmas jaunā apraksta iznākšana (tajā iekļautas visas izmaiņas, kas ieviestas programmā pēdējo gadu laikā). Tā ir elektroniska rokasgrāmata, kura lejupielādēsies vienlaikus ar programmas atjauninājumiem.

Bez uzmanības neatstāsim arī izmaiņas likumdošanā. Mēs pastāvīgi sekojam šīm izmaiņām un operatīvi uz tām reaģēsim, saskaņojot ar tām accorprofi.

04.01.2016
Šodien tika veikta programmas accorprofi - tehniskās apkalpošanas līgumu rēķinu pasta izsūtne 2016. gadam. Ja jūs nevēlaties pagarināt tehniskās apkalpošanas līgumu, lūdzam paziņot mums par to.

Gadījumā, ja jums nav noslēgts tehniskās apkalpošanas līgums, programmas atjauninājumi un speciālista konsultācijas notiek par atsevišķu samaksu. Šajā piekļuves atsaucē Jūs varat iepazīties ar tehniskās apkalpošanas līguma noslēgšanas noteikumiem, kā arī mūsu pakalpojumu cenām šāda līguma neesamības gadījumā.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka, sākot no 2016. gada, mainījušies programmas vienreizējās atjaunināšanas noteikumi (ja nav noslēgts TA līgums).
Gadījumā, ja iepriekšējais atjauninājums ticis veikts ne agrāk kā iepriekšējā gadā, programmas vienreizējā atjauninājuma cena palikusi iepriekšējā: 50 EUR + PVN.
Gadījumā, ja jums uzstādīta vecāka versija (2014. gada vai agrāka), vienreizējā atjauninājuma cena ir 70 EUR + PVN. Cenā iekļauts programmas atjauninājums no interneta. Ja nepieciešams izsaukt speciālistu, šis pakalpojums tiek apmaksāts atsevišķi.

Tostarp mūsu pastāvīgajiem klientiem, ar kuriem noslēgts TA līgums, noteikumi nav mainījušies.

Pasūtiet tehniskās apkalpošanas līgumu, aizpildot anketu.

Programmas atjauninājumu lejupielādes funkcijas aktivizēšanai ienāciet sadaļā accorprofi SERVISS, un nospiediet taustiņu “accorprofi atjaunināšanas pieslēgšana” (ar pelēku atslēdziņu kreisajā pusē). Uz ekrāna atvērsies formā, kurā būs norādīts Jūsu datora identifikācijas numurs. Atbildiet uz jautājumiem par Jūsu uzņēmuma nosaukumu, licences numuru un apmaksātā rēķina numuru, pēc tam nospiediet taustiņu “Nosūtīt Jūsu pieteikumu uz e-pasta adresi accorprofi@gmail.com”. Rezultātā palaidīsies pasta klienta programma, kas instalēta Jūsu datorā (piemēram, Microsoft Outlook vai Outlook Express), kur viss jau būs aizpildīts un Jums tikai būs jānospiež taustiņš “Send”.

Gadījumā, ja Jūsu datorā nav instalēta pasta klienta programma, nosūtiet informāciju par identifikācijas numuru uz mūsu e-pastu accorprofi@gmail.com no sava pasta. Neaizmirstiet vēstulē norādīt Jūsu uzņēmuma nosaukumu un apmaksātā rēķina numuru. Pēc Jūsu pieteikuma vēstules saņemšanas mēs nosūtīsim Jums kodu, kuru jāievada logā “Pieslēgšanas kods”. Tādējādi atjauninājumu lejupielādes taustiņš aktivizēsies, un Jūs varēsiet lejupielādēt programmas atjauninājumus savā datorā.

08.11.2015
Godātie ACCORprofi lietotāji! Ar prieku paziņojam par programmas jaunās versijas sagatavošanu, kuras prezentācija paredzēta 2016. gadā. Izmaiņas skars programmas dizainu (tas kļūs mūsdienīgāks), turklāt programmā parādīsies virkne jaunu funkcionālu iespēju, par kurām pastāstīsim vēlāk. Protams, jaunā versija saturēs visas aktuālās nodokļu likumdošanas izmaiņas.

Bet mēs negaidīsim jaunā gada sākumu un jau tagad ieviesām programmā virkni būtisku pilnveidojumus, kurus varam uzskatīt par jaunās versijas daļu. Gadījumā, ja esat atjauninājuši ACCORprofi pēdējo 2 mēnešu laikā, noteikti jau ievērojāt tās. Īsumā apskatīsim šos pilnveidojumus, kas programmā ieviesti septembrī-oktobrī (sīkāk ar tiem varat iepazīties ar programmas jaunajā aprakstā, kuru mēs plānojam palaist 2016. gadā):

1. Darbinieku statusu saraksts sakārtots saskaņā ar izmaiņām, kas ir spēkā no 2015. gada (sadaļa ALGA – Personāls, funkcija Ctrl+S);
2. Izmainīta bankas rekvizītu ievadīšanas kārtība visās programmas daļās (datu bāzes rekvizīti, piegādātāju un pircēju rekvizīti, sadaļa “Bankas maksājumi” u.c.). Tagad, pirmkārt piedāvāts ievadīt bankas konta numuru (IBAN), un uz tās pamata programma pati aizpilda lodziņus ar bankas nosaukumu un kodu (SWIFT);
3. Datu eksportam no ACCORprofi mapē ACCpr pievienota jauna mape – DATA_EXPORT, kurā ir vēl divas mapes: EDS un iBANK. Mapē EDS nonāks faili, kas tiek veidoti eksportam uz EDS, mapē iBANK – faili maksājumu eksportēšanai uz internetbanku. Agrāk visi šie faili nonāca kopējā mapē darba ielādēm TEMP. Tas tika izdarīts, lai failus, kas paredzēti datu eksportam pa konkrētiem tematiem, lietotājam būtu vieglāk sameklēt;
4. Ļoti svarīgs pilnveidojums: sadaļā “FINANSES - Norēķini” savstarpējo nomaksu gadījumā (kad tiek dzēsti dokumenti ar parādiem un pārmaksām no vien un tā paša kontraģenta ar Ctrl+U) vairs netiek kropļotas dokumentu summas. Agrāk dokumentu summas mainījās, ja operāciju sarakstam, kas satur dokumentu sastāvu (apakšā kreisā tabula sadaļā “Norēķini”), tika pievienota savstarpējo nomaksu operācija. Tagad, ja tur ir operācija, kurā korespondējošais konts ir tāds pat, kā dokumenta konts (proti, debetā un kredītā ir viens un tas pats konts), dokumentu summa, kas tiek atspoguļota dokumentu sarakstā sadaļā “Norēķini”, kā arī dokumentu reģistrā un citās atskaites formās, šī operācija netiks ņemta vērā. Tostarp parāda summa (neapmaksātais atlikums) dokumentā ņems vērā šo savstarpējo nomaksu operāciju, proti, paliks pareiza;
5. Sadaļa “FINANSES - Norēķini”: pievienota funkcija Ctrl+X (dokumenta kopijas izveide);
6. Sadaļa “FINANSES - Konti”: izmainīts konta parametru rediģēšanas forma;
7. Sadaļa “FINANSES – Norēķini”: kontraģenta rekvizītu rediģēšana. Tagad ir iespēja ievadīt rekvizītus nevis vienā, bet vairākos bankas kontos (IBAN). Sagatavojot maksājuma dokumentu eksportam elektronisko maksājumu sistēmā, iespējams izvēlēties šim maksājumam aktuālo kontraģenta bankas kontu (IBAN)no piedāvātā saraksta;
8. Sadaļa “FINANSES – Operācija” - atskaites importēšana no internetbankas: tagad kontraģenta (maksātāja vai saņēmēja) identifikācija notiek ne tikai pēc viņa reģistrācijas numura (NMR), bet arī pēc viņa bankas konta (IBAN). Tas ļauj identificēt kontraģentu gadījumā, kad maksājuma dokumenta rekvizītos netika uzrādīts reģistrācijas numurs (NMR);
9. Reģistru CSV eksportēšana - tagad formātā UTF-8. Atrisināta problēma ar garo un mīkstināto latviešu valodas burtu konvertēšanu Excel formātā.
10. Bīstamajos režīmos (piemēram, datu bāzes nogriešana, operāciju saraksta dzēšana u.c.) pievienots papildu lūgums lietotājam apstiprināt viņa nodomu (ievilkt ķeksīti pretī vārdam “piekrītu”) ;
11. Un visbeidzot, kā bonuss – neliels tehnisks pilnveidojums: tagad programmā vairs nav kaitinošā skaņas (beep), pārvietojoties starp lodziņiem ar taustiņu “Enter”, kādēļ nācās izslēgt skandas. Tagad vairs tas nav jādara, un Jūs varat savienot patīkamo ar lietderīgo – vienlaikus strādāt ar programmu un klausīties iemīļoto mūziku.:)

Tāpat vēršam Jūsu uzmanību tam, ka sakarā ar būtiskiem programmas pilnveidojumiem 2016. gadā iespējamas cenu izmaiņas par vienreizējo atjauninājumu. Tomēr šīs izmaiņas skars tikai tos mūsu klientus, kuri nav atjauninājuši programmu (nav apmaksājuši atjauninājumus) vairāk nekā gadu. Pārējiem ACCORprofi lietotājiem (tiem, kuri noslēguši tehniskās apkalpošanas līgumu, kā arī tiem, kuri apmaksājuši programmas vienreizēju atjaunojumu 2015. gadā) cena nemainās.

04.08.2015
Godātie ACCORprofi lietotāji! Apsveicam ar ilgi gaidītās vasaras iestāšanos :) un vienlaikus ar prieku paziņojam par svarīgu programmas jaunumu.
Izmaiņas saistītas ar atskaišu sagatavošanu un drukāšanu, precīzāk – ar atskaišu formu sarakstu, kas tiek piedāvātas dažādas programmas sadaļās. Agrāk šis saraksts izskatījās šādi (piemērs no sadaļas ALGA – Atskaites – Mēneša atskaites):

Problēmas būtība bija šāda:
Ir atskaišu formu standarta saraksts, kas tiek ielādēts kopā ar programmu tās uzstādīšanas vai atjaunināšanas laikā. Tomēr ir formas, kuras nav vajadzīgas visiem, bet tikai nedaudziem programmas lietotājiem. Iekļaut tās standarta sarakstā ir slikts risinājums. Šai gadījumā lietotājam aktuālās atskaites formas pazudīs to formu milzīgajā klāstā, kuras viņš nekad neizmanto.
Mēs šo problēmu atrisinājām. Tagad programmas lietotājs var patstāvīgi sastādīt pats savu, tikai viņam aktuālu, atskaišu formu sarakstu, papildinot standarta sarakstu ar tām formām, kuras viņam nepieciešamas darbam.
Saraksta rediģēšana – ar Ctrl+D. Formas aktualizēšanai tai pretī jāieliek “ķeksītis”:

Svarīgi, ka turpmākajos programmas atjauninājumos šie iestatījumi nepazudīs. Atjaunotajā atskaišu formu sarakstā būs gan visas standarta formas (tai skaitā arī jaunās atskaišu formas, ja tādas parādījušās atjaunināšanas laikā), gan arī tāds formas, kuras agrāk papildus aktivizējis pats lietotājs.

Vienlaikus atrisināta arī problēma ar maksimālo formu skaitu sarakstā. Vecajā versijā dizaina īpatnību dēļ (“pogu” veidā) bija ierobežots maksimālais piedāvājamo formu skaits katrā programmas sadaļā – ne vairāk par deviņām. Formu saraksts drīkstēja būt jebkura garuma, bet tā “redzamā” daļa – tikai pirmās deviņas no saraksta. Attiecīgi pēc katras atjaunināšanas programmas lietotājam ar Ctrl+D bija jāieiet sarakstā un dzēst viņam nevajadzīgās formas, lai paceltu uz augšu pirmajās rindās tās deviņas formas, kuras viņam nepieciešamas darbam.
Tagad tas vairs nav jādara – piedāvātajā sarakstā būs visas atskaišu formas, kas atzīmētas ar “ķeksīti”, neatkarīgi no to skaita:

Lai aktivizētu visas jaunākās izmaiņas, atjauniniet programmas versiju, nospiežot pogu “ACCORprofi atjaunināšana” (trešā no apakšas) sadaļā “Serviss”. Atgādināsim, ka iespēju brīvi atjaunināt programmu izmanto visi mūsu klienti, kuri apmaksājuši rēķinus par tehniskās apkalpošanas līgumu 2015. gadam, kā arī tie, kuriem vēl nav beidzies bezmaksas tehniskās apkalpošanas gads kopš programmas uzstādīšanas.

13.07.2015
Paziņojam par pēdējām izmaiņām, kas ieviestas programmā ACCORprofi.

Papildinātas izmaiņas sadaļā “Alga”, kas ieviestas gada sākumā un saistītas ar piemaksu aprēķināšanu (darbs naktīs un svētku dienās, pārstrāde) darbiniekiem ar fiksētu mēneša likmi (algu). Algas parametru sarakstā pievienots jauns aprēķina parametrs: “05A – Kalendāra darba stundas”, uz kura pamata tagad tiek aprēķināta stundas vidējā samaksa piemaksām. Agrāk stundas vidējā samaksa tika aprēķināta, dalot faktisko algu ar faktiski nostrādāto stundu skaitu (neņemot vērā pārstrādi), kas varēja radīt nelielu kļūmi gadījumā, kad faktiski nostrādāto stundu skaits atšķīrās no kalendāra stundu skaiu.
Tagad stundas vidējā samaksa tiks aprēķināta korektāk – dalot algu ar darba stundu skaitu mēnesī saskaņā ar darba kalendāru.

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka izmaiņas skar tikai piemaksas darbiniekiem ar fiksētu mēneša likmi (algu). Darbiniekiem ar fiksētu stundas likmi viss paliek bez izmaiņām. Tāpat izdarīts tā, lai pēc programmas versijas atjaunošanas piemaksu aprēķināšanas izmaiņas sāk darboties tikai sākot ar kārtējo mēnesi un nerada izmaiņas ar atpakaļejošu datumu atskaitēs par iepriekšējiem mēnešiem.

Eksportējot datus no tabelēm, aprēķinos jaunajam parametram (“05A – Kalendāra darba stundas”) tiks piešķirta vērtība atkarībā no aprēķina: likumdošanā noteiktās kalendāra darba dienas mēnesī reizināt ar darbinieka darba stundu skaitu dienā saskaņā ar darba līgumu (vērtība, kas ievadīta tabeles zaļajā rūtiņā).

Vēl viena izmaiņa – tāpat sadaļā “Alga”. Tā saistīta ar sociālā nodokļa (VSAOI) aprēķinu gadījumā, ja tiek pārsniegts bruto algas maksimums (limits), kas tiek aplikts ar šo nodokli (48600 eiro gadā).
Tamlīdzīgos gadījumos grāmatvedis vienmēr saskaras ar divām problēmām:
1. Neaizmirst atslēgt VSAOI aprēķinu, kad algas bruto summa pārsniedz maksimumu;
2. Aprēķināt VSAOI korekcijas summas darbiniekam un darba devējam mēnesī, kad notikusi maksimuma pārsniegšana.
Tāpēc sadaļā “Alga - Atskaites” atskaišu grupā “Mēneša atskaites” atskaites forma “Algas nodokļu aprēķins” papildināta ar datiem, kuros iekļauts:
- Katra darbinieka bruto ienākumu iekrātā summa no tekošā gada sākuma;
- Maksimuma pārsniegšanas summa (ja tas noticis);
- VSAOI korekcijas summas (atsevišķi darbiniekam un darba devējam), kuras nepieciešams aprēķināt.

Mūsu ieteikums: gadījumā, ja jūsu uzņēmumā iespējama situācija, kad darbinieks (vai darba devējs) pārsniedz VSAOI apliekamās bruto algas maksimumu, pēc visu datu ievadīšanas par mēnesi izdrukāt atskaites formu “Algas nodokļa aprēķins” un paskatīties, vai tajā ir summas tabeles ailēs “Darba ņēmējs: starpība” un „Darba devējs: starpība”. Ja tās ir tukšas – tātad viss ir kārtībā, varat neuztraukties. Ja tomēr tajās uzrādās kaut kādas summas (uzskatāmības labad tās attēlotas sarkanā krāsā), jāatgriežas sadaļā “Aprēķins” un jāievada šīs vērtības īpaši šim nolūkam pievienotajos parametros: “23A – VSAOI korekcija (d. ņēmējs)” un “23B – VSAOI korekcija (d. devējs)”. Šie parametri paredzēti, lai koriģētu pēc VSAOI standarta likmēm aprēķinātās summas darbiniekam un darba devējam.

VSAOI noteiktā bruto algas maksimuma pārsniegšanas fakts arī atspoguļosies atskaitē “Ziņojums par VSAOI un IIN”, kas tiek eksportēts uz EDS. Tur darbiniekam, kas pārsniedzis maksimumu, tiek piešķirts statuss “DŅ, kura darba ienākumi sasnieguši VSAOI maksimumu”. Šai gadījumā EDS sistēma dos iespēju apstiprināt atskaiti ar VSAOI summu darbiniekam, kas neatbilst standarta likmēm.

16.05.2015
Informācija mikrouzņēmuma nodokļu maksātājiem. Kā jūs jau droši vien zināt, 2014. gada 8. aprīlī tika pieņemtas izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 190, kas paredzēja no 2015 gada sākuma ieviest jaunu likmi 11% apmērā ienākumiem, kas pārsniedz 7000 EUR. Sakarā ar to termiņš atskaites nodošanai par 2015. gada pirmo ceturksni tika pārcelts uz laiku no 15. līdz 25. maijam. Kā mēs paredzējām, tas notika sakarā ar to, ka tika gatavotas izmaiņas deklarācijas formā.
Tomēr šā gada 23. aprīlī tika pieņemtas jaunās izmaiņas Likumā par mikrouzņēmumu nodokli, kas faktiski atcēla iepriekšējās (pirms gada pieņemtās) izmaiņas un atstāja visu nemainītā veidā līdz šā gada beigām. Visas izmaiņas sāksies tikai no 01.01.2016, par ko sīkāk aprakstīts šeit.
Tādējādi līdz 2015. gada beigām turpina darboties vecā deklarācijas forma (un attiecīgi arī vecā – 9% likme ienākumiem, kas nepārsniedz 100000 EUR). Deklarācijas eksports no mūsu programmas uz EDS tāpat darbojas līdzšinējā veidā.

10.02.2015
Kā tas vienmēr gadās, pirmajā laikā pēc jaunās versijas iznākšanas mēs no saviem klientiem mēs saņemam daudz piezīmju un priekšlikumus. Ar prieku paziņojam, ka varbūt ne visus, tomēr ļoti daudzus no šiem priekšlikumiem mēs esam ņēmuši vērā (visus svarīgākos – noteikti!). Visvairāk jautājumu radās par vidējās izpeļņas aprēķiniem atvaļinājumu un darbnespējas pabalstu aprēķināšanai. Atgādināšu, ka 01.01.2015 spēkā stājās spēkā izmaiņas Darba likumā. Cita starpā, izmaiņas attiecas uz Likuma 75. punktu, kurā noteikta metodika dienas vidējās izpeļņas aprēķināšanai. Lūk, fragments no Likuma jaunās redakcijas.

(4) Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu. Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu skaitu darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo sešu mēnešu laikā nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra darba dienu skaitu (izņemot attaisnotu prombūtni) pēdējo sešu mēnešu laikā. Nostrādāto dienu skaitā neietilpst pārejošas darbnespējas dienas, atvaļinājuma dienas un dienas, kad darbinieks nav veicis darbu šā likuma 74.panta pirmajā un sestajā daļā minētajos gadījumos.
(5) Stundas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu.

Šeit redzams, ka mainījušies dienas vidējās izpeļņas aprēķināšanas noteikumi darbiniekiem, kuriem noteikts summētais darba laiks. Viņiem dienas vidējā izpeļņa tagad jāaprēķina, pēdējo sešu mēnešu laikā nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra darba dienu skaitu.

Visiem pārējiem tāpat kā līdz šim dienas vidējā izpeļņa tiek aprēķināta, dalot algas kopsummu sešos mēnešos ar nostrādāto dienu skaitu. Mūsu kļūda bija, ka, ieviešot izmaiņas programmā gada sākumā, mēs neizpētījām visu līdz galam un pārveidojām dienas vidējās izpeļņas aprēķinus visiem darbiniekiem (ne tikai darbiniekiem ar summēto darba laiku).

Mēs esam izlabojuši savu kļūdu. Sadaļā “ALGA – Personāls”, rediģējot darbinieka datus , ekrāna formas apakšā pievienots jautājums, vai darbiniekam noteikt summētais darba laiks vai ne. Attiecīgi formā “Vidējās darba algas aprēķins” vieniem darbiniekiem algas kopsumma par 6 mēnešiem dalās ar nostrādāto dienu skaitu (tāpat kā līdz šim), bet citiem – ar kalendāra darba dienu skaitu.

Svarīga piebilde: Likuma tekstā dienas vidējās izpeļņas aprēķināšanas formula darbiniekiem ar summēto darba laiku izskatās daudz sarežģītāka, nekā rakstījām mēs (dalīt algas summu ar kalendāro darba dienu skaitu). Tomēr mūsu vienkāršā formula matemātiski atbilst tai sarežģītajai formulai, kura aprakstīta Likumā (kāpēc tā vajadzēja darīt – lai paliek autoru ziņā).
Tiem, kuri šaubās par aprēķinu formulas mūsu variantu – šeit aprakstīta formulas vienkāršošana. Nācās atcerēties vidusskolas 5. klases matemātikas kursu :).

Tālāk piedāvājam sarakstu ar citām izmaiņām un uzlabojumiem, kas ieviesti ACCORprofi pēdējo nedēļu laikā:
1. Jaunajā tabelē nedaudz esam izmainījuši datu ievadīšanas kārtību par nakts stundām. Tagad tie jānorāda pēc principa “tai skaitā no kopējā nostrādāto stundu skaita” (salāgots ar to, kā tas atspoguļojas tabeles drukātajā formā, kā arī ievadot algas parametrus).
2. Aprēķinot dienas vidējo izpeļņu darbiniekiem ar summēto darba laiku, no kalendāro darba dienu skaita tiek atrēķinātas ne tikai atvaļinājuma un slimības dienas, bet arī dienas, kad darbinieks nav strādājis uzņēmumā (piemēram, pieņemts darbā periodā, par kuru mēs aprēķinām dienas vidējo izpeļņu).
3. Izlabota kļūda tabeles rindu šķirošanā. Lai atjaunotu ierasto šķirošanu darbinieku tabeles numuru kārtībā pēc programmas jaunās versijas lejupielādes, jāveic daru bāzes indeksācija (attiecīgais taustiņš sadaļā “SERVISS”).
4. Formā “Algas aprēķina lapiņa” rinda “IZMAKSAI” sadalīta trīs rindās “AVANSS”, “BANKAS PĀRSKAITĪJUMS” un “IZMAKSAI (KASE)” .

Un, visbeidzot, vēl divas nelielas izmaiņas sadaļā “FINANSES”:
5. Dokumentu reģistra drukātā forma (sadaļā “Norēķini”) kļuvusi vēl kompaktāka.
6. Reģistrējot operācijas kopējā sarakstā, nefiksētās operācijas netiks reģistrētas (ja atslēgts “ķeksītis” kreisajā pusē).

20.01.2015
Paziņojam par jaunām izmaiņām, kas ieviestas programmā janvārī.

1. Algas aprēķina parametros pievienotas divas jaunas rindas (ar kodiem 092 un 093), kas ļauj ievadīt nostrādāto stundu skaitu un stundas likmi komandējuma laikā (gadījumam, kad komandējuma laikā darbojas stundu likme, kas atšķiras no standarta likmes). Attiecīgi rindiņa "tajā skaitā laika darba alga komandējumā" pievienota formai "Darba algas aprēķina lapiņa".

2. Pirms vairākiem gadiem piemaksas aprēķina formulā par darbu naktīs un brīvdienās (svētku dienās) tika izdarīti labojumi, kas ļāva uzskaitīt šīs piemaksas ne tikai stundu likmes gadījumā (kā bija agrāk), bet arī darbiniekiem, kuri saņem algu. Tomēr šādas izmaiņas parādījās tikai tiem mūsu klientiem, kuriem programma tika uzstādīta nesen. Mēs neriskējām automātiski labot naktīs un svētku dienās nostrādāto stundu aprēķina formulu jau esošajās datu bāzēs, lai izvairītos no iespējamām izmaiņām ar atpakaļejošu datumu.
Tomēr mēs esam atraduši risinājumu šai problēmai. Pēc tam, kad Jūs nogriezīsiet datu bāzi, jaunajā - 2015. gada bāzē notiks automātiska formulas korekcija (par to parādīsies paziņojums programmā). Pēc tam mēs lūgsim Jūs pārbaudīt jau ievadītos 2015. gada mēnešus (piemēram, sagatavojot atskaiti "Algu aprēķinu saraksts"), lai pārliecinātos, ka tajā nav mainījušies skaitļi. Tostarp aprēķinu formulas nogrieztajās datu bāzēs par iepriekšējiem gadiem netiks mainītas.

3. Jau parādījušās mūsu klientu atsauksmes par darbu ar jauno tabeli. Mēs esam ņēmuši vērā dažas vēlmes. Cita starpā, tabeles drukātā forma kļuvusi vēl kompaktāka - sakarā ar to, ka no dienu datiem izņemta rindiņa "Virsstundas". Tas saistīts ar to, ka pārstrāde attiecas uz visu mēnesi kopumā, bet nevis uz kādu noteiktu dienu. Rezultātā izdevās savietot vienā tabeles lapā 10 darbiniekus (nevis septiņus, kā sākuma variantā). Turklāt tabeles kopējos rezultātos dati par darbinieku pārstrādātajām stundām saglabājušies.

4. Sadaļā "Aprēķins" (pamatsarakstā, kur norādīts aprēķinu gads un mēnesis), pievienots jauns parametrs - darba dienu skaits mēnesī. Agrāk ievadītajos datos par 2014. un 2015. gadu darba dienu skaits parādīsies automātiski (pamatojoties uz likumā noteikto darba dienu, brīvdienu un svētku dienu skaitu šajā periodā). Tieši šis dienu skaits tiks izmantots, aprēķinot dienas vidējo algu formā "Vidējās darba algas aprēķins".

5. Neliels papildinājums - tabeles vecā versija (ar vecajiem datiem) tagad pieejama ar Ctrl+Q. Iemesls - Ctrl+T ne vienmēr darbojas datorā, kur instalēta programma "Tilde". Tas ir, gadījumā, ja nevarat palaist veco tabeli ar Ctrl+T, pamēģiniet palaist to ar Ctrl+Q.

02.01.2015. Sagaidām Jauno gadu ar jaunu programmas versiju!

Paziņojam par jaunās ACCORprofi versijas iznākšanu. Izmaiņas ieviestas sadaļās "ALGA" un "FINANSES". Sadaļā "ALGA" ieviesta jauna versija darba laika uzskaites tabelei ar jaunām funkcijām. Vienlaikus pārveidots neizmantoto atvaļinājuma dienu aprēķins - tagad to programmā paveikt ir ērtāk nekā iepriekšējā versijā.

Sadaļā "FINANSES" galvenās izmaiņas saistītas ar finanšu operāciju un dokumentu reģistrācijas procedūru. Saskaņā ar mūsu klientu informāciju dažu pēdējo mēnešu laikā kļuvušas biežākas VID pārbaudes ar prasību uzrādīt ne tikai operāciju žurnālu, kur katrai operācijai piešķirts reģistrācijas numurs, bet arī dati par to, kurš un kad reģistrējis vai labojis operāciju. Programmā ieviestās izmaiņas nepieciešamības gadījumā pārbaudes laikā ļaus uzrādīt reģistrus ar visiem nepieciešamajiem datiem gan papīra, gan elektroniskajā formātā (CSV formātā).

Tāpat informējam Jūs par to, ka šodien tika veikta rēķinu par programmas ACCORprofi tehnisko apkalpošanu 2015. gadam pasta izsūtne. Gadījumā, ja Jūs nevēlaties pagarināt Līgumu par tehnisko apkalpošanu, lūdzam par to paziņot. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka iespēju brīvi lejupielādēt programmas ACCORprofi atjauninājumus izmanto visi mūsu klienti, kuri apmaksājuši tehniskās apkalpošanas līguma rēķinu par 2015. gadu. Ja šāda noslēgta līguma nav, programmas atjaunināšana un speciālista konsultācijas notiek par atsevišķu samaksu. Šajā piekļuves atsaucē Jūs varat iepazīties ar tehniskās apkalpošanas līguma noslēgšanas noteikumiem, kā arī mūsu pakalpojumu cenām šāda līguma neesamības gadījumā.

Pasūtiet tehniskās apkalpošanas līgumu, aizpildot anketu.

Lai aktivizētu programmas atjaunojumu lejupielādes funkciju, ieejiet ACCORprofi sadaļā „SERVISS” un nospiediet taustiņu „ACCORprofi atjaunināšanas pieslēgšana” (ar pelēku atslēdziņu kreisajā malā). Rezultātā uz ekrāna atvērsies forma, kurā tiks norādīts Jūsu datora identifikācija numurs. Atbildiet uz jautājumiem par Jūsu uzņēmuma nosaukumu, licences numuru un apmaksātā rēķina numuru, pēc tam nospiediet taustiņu „Nosūtīt Jūsu pieteikumu uz e-pasta adresi accorprofi@gmail.com” Rezultātā tiks palaista pasta klienta programma, kas instalēta Jūsu datorā (piemēram, Microsoft Outlook vai Outlook Express), kur viss jau būs aizpildīts un Jums atliks tiksi nospiest taustiņu „Send”.

Gadījumā, ja Jūsu datorā nav instalēta pasta klienta programma, nosūtiet informāciju par identifikācijas numuru (tas norādīts atjauninājumu pieslēguma formā – taustiņš „ACCORprofi atjaunināšanas pieslēgšana” sadaļā SERVISS), uz mūsu e-pasta adresi accorprofi@gmail.com no sava e-pasta. Turklāt neaizmirstiet vēstulē norādīt arī Jūsu uzņēmuma nosaukumu un apmaksātā rēķina numuru. Pēc Jūsu vēstules saņemšanas ar pieteikumu Jums tiks nosūtīta atbilde ar īsu instrukciju, pēc kuras izpildīšanas Jūs varēsiet lejupielādēt programmas jauno versiju savā datorā.

Izmaiņu saraksts, kas iekļautas jaunajā ACCORprofi versijā
Sadaļa "ALGA"
1. Jaunā darba laika uzskaites tabele. Palaišana, tāpat kā līdz šim, notiek ar taustiņu T. Salāgošanai ar vecākajām versijām veco tabeli var palaist ar Ctrl+T.
Jaunajā tabelē:
- ir iespēja iestatīt brīvdienas statusu atsevišķi katram darbiniekam, nevis obligāti kopējo visiem darbiniekiem. Svarīgi summārajā darba laika uzskaitē;
- ievadot datus par dienu – ir iespēja ievadīt nostrādāto darba laiku stundās un minūtēs. Tāpat iespējams ievadīt nostrādāto nakts stundu un virsstundu skaitu;
- ir iespēja atzīmēt dienu kā: K (komandējums), A (atvaļinājums), S (slimības lapa), AB (bezalgas atvaļinājums), SB (B slimības lapa), kā arī X (nav darba attiecību - mēnešos, kad darbinieks ticis pieņemts vai atlaists);
- ir iespēja izdrukāt tabeli un eksportēt uz algas aprēķina tabulu. Tabeles forma tagad sastāv no divām daļām: datiem pa dienām un kopējiem rezultātiem par katru darbinieku.

Tabeles jaunā forma PDF formātā
Instrukcija darbam ar darba laika uzskaites tabeli

2. Pārveidots neizmantotā atvaļinājuma dienu aprēķins. Programmas iepriekšējā gada versijā tas nebija izveidots gluži ērti, un mēs nolēmām visu izveidot no jauna. Starta dati, tāpat kā agrāk, būs jāievada vienu reizi katram darbiniekam sadaļā "Personāls" (piemēram, uz 2015. gada sākumu), pēc tam aprēķins tiks veikts, pamatojoties uz datiem no jaunās tabeles. Aprēķinot atvaļinājuma dienas, tagad tiek ņemts sākuma atlikums (ievadīts sadaļā "Personāls"), tam tiek pievienots no sākuma datuma iekrāto kalendāra dienu skaits un atņemts neapmaksājamā atvaļinājuma dienu skaits, kā arī dienas, kad darba attiecību nav bijis. Turklāt tiek uzskaitītas izmantotās atvaļinājuma dienas par šo periodu. Aprēķins tiek atspoguļots formā "Mēneša atskaites - [OB] Atvaļinājuma dienu aprēķins ". No formas "Atskaites par periodu - [05] Vidējās darba algas aprēķins" aprēķins, kas darbojas pēc vecās shēmas, ir izņemts.

Neizmantoto atvaļinājuma dienu skaita aprēķina forma PDF formātā

3. Sadaļā "ALGA - Aprēķins" pievienota jauna funkcija - datu izdzēšana par vecajiem algas aprēķiniem līdz noteiktam datumam. Tiek palaista ar taustiņu - tā ir apakšējā poga rīkjoslā, kas izvietota ekrāna labajā pusē. Gadījumā, ja Jūs esat nogriezuši datu bāzi, visa informācija par algu iepriekšējos periodos saglabājas vecajā (nogrieztajā) datu bāzē, kur nepieciešamības gadījumā iespējams ieiet un izdrukāt jebkuru nepieciešamo atskaiti par jebkuru veco periodu.
Veco datu izdzēšana ļaus paātrināt programmas darbu (īpaši, ja ir liels skaits darbinieku), kā arī, piemēram, dos iespēju izdzēst no darbinieku saraksta tos, kuri jau sen nestrādā uzņēmumā.

Mēs ļoti iesakām izmantot jauno funkciju veco datu izdzēšanai, bet nedarīt to ar roku (secīgi izdzēšot katru mēnesi). Iemesli ir divi:
- pirmkārt, tā ir ērtāk un ātrāk,
- otrkārt, šādi automātiski tiek pārrēķināti sākuma dati par iekrāto atvaļinājuma dienu skaitu. Tie ir dati, kuri sākotnēji tiek ievadīti sadaļā "ALGA - Personāls", un tagad tie tiks pārrēķināti uz jauno sākuma datumu.

Sadaļa "FINANSES"
1. Izmaiņas, kas saistītas ar finanšu operāciju reģistrāciju:
- dati par datumu, laiku un lietotāju, kurš veicis reģistrāciju, tagad ietvertas ne tikai failā SysLog.db (transakciju saraksts), bet arī Operreg.db (kur glabājas dati par operācijām). Turklāt tur saglabājas dati par datumu, laiku un lietotāju, kurš veicis pēdējos labojumus agrāk reģistrētajā operācijā. Jaunās versijas lejupielādē datu pārnese no SesLog.db uz Operreg.db notiek automātiski, nekādas papildu darbības ar programmu lietotājam nav jāveic;
- nogriežot datu bāzi, operāciju numuri un reģistrācijas dati tagad saglabāsies nogrieztajā datu bāzē bez jebkādām papildu darbībām ar programmu;
- nelielas izmaiņas datu vizualizēšanā: agrāk reģistrētās operācijas tika izceltas ar tumšāku tabulas fona toni. Tagad tās tiek atzīmētas ar burtu "R" rindas sākumā (pa kreisi);
- tāpat kā agrāk, iespējams izvēlēties reģistrācijas režīmu: "uzreiz" vai "pēc pasūtījuma" (ar Ctrl+Alt+R sadaļā "Operācijas");
- operācijas iespējams reģistrēt gan veselā sarakstā saskaņā ar uzstādīto filtru, gan pa vienai (uzklikšķinot uz attiecīgo tabulas rūtiņu, kur pagaidām nav ievietots burts "R");
- uzklikšķinot uz burtu "R" (jau reģistrētā operācijā), iespējams redzēt reģistrācijas datus (piešķirto numuru, datumu, laiku un lietotāja vārdu), tāpat datus par pēdējo labojumu (datumu, laiku un lietotāja vārdu):

- izmaiņas, kas saistītas ar piekļuves tiesībām: operācijas reģistrāciju tagad var veikt arī parastais lietotājs (agrāk - tikai lietotās ar administratora tiesībām). Tomēr reģistrācijas veikšanai programmai būs jāzina lietotāja (grāmatveža) vārdu un uzvārdu. Gadījumā, ja šie dati nav tikuši ievadīti programmā (bāzes lietotāju reģistrācija tiek veikta sadaļā "SERVISS - Datu bāzu saraksts - F10"), lietotājs saņems piedāvājumu ievadīt savu vārdu un uzvārdu operācijas reģistrācijas brīdī, un pēc tam dati tiks saglabāti;
- lietotāja vārds un uzvārds, kurš patlaban strādā ar programmu, tagad atspoguļojas ekrāna augšdaļā (zem datu bāzes nosaukuma);
- operāciju reģistru, tāpat kā līdz šim, izdrukāt var ar Alt+F5. Formā tagad ietverti reģistrācijas dati (numurs, datums, reģistrācijas laiks un lietotāja vārds);
- pievienota arī iespēja saglabāt operāciju reģistru (ar visiem reģistrācijas datiem) failā CSV (taustiņš >.csv labajā pusē apakšā rīkjoslā);

2. Pievienota dokumentu reģistrācija sadaļā "Norēķini" (analoģiski tam, kā tas izdarīts sadaļā "Operācijas"). Tomēr atšķirībā no finanšu operāciju reģistrācijas šeit saglabājas dati (datums, laiks un lietotājs) tikai par sākuma reģistrāciju - kad dokumentam tiek piešķirts numurs. Iemesls - ar dokumentu saistītas finanšu operācijas, bet dati par to, kurš un kad veicis tajos labojumus, programmā tiek uzskaitīti atsevišķi.

3. Pēc analoģijas ar to, kā tas darbojas sadaļā "Operācijas", sadaļā "Norēķini" arī ir iespēja izdrukāt dokumentu reģistru par periodu (ar Alt+F5) vai saglabāt to failā CSV (taustiņš >.csv labajā pusē lejā rīkjoslā).

4. Reģistrācijas darbu attīrīšana. Šāda nepieciešamība var rasties, piemēram, veidojot jaunu datu bāzi uz jau esošās datu bāzes pamata (ar visiem tās iestatījumiem, izziņām un t.t.). Turklāt iespējama tikai pilnīga visu datu dzēšana par operāciju un dokumentu reģistrāciju. Reģistrācijas datu daļēja koriģēšana programmā nav pieļaujama.
Reģistrācijas datu attīrīšana notiek sadaļā "SERVISS - ACCORprofi reģistrācijas dati". Drošības nolūkos piekļuve šai funkcijai iespējama tikai ar administratora tiesībām (pēc analoģijas ar datu bāzes atjaunošanas funkciju no arhīva, datu bāzes nogriešanu u.t.t.).

5. Turklāt sadaļā "FINANSES - Norēķini" ieviesta vēl viena neliela izmaiņa, kas nav saistīta ar operāciju un dokumentu reģistrāciju. Debitoru izziņā (kur tiek ievadīti to rekvizīti) pievienoti dati par maksātāju (gadījumā, ja tas atšķiras no preces pircēja vai pakalpojuma saņēmēja). Šie dati tagad atspoguļojas rēķina formā.

23.09.2014
Informējam Jūs, ka 19.09.2014 tika mainīta SIA "PROFI studija" un SIA “ACCOR PC” juridiskā un pasta adrese.
Jaunā juridiskā un pasta adrese ir: Dārza 32-45, Rīga, LV-1083.

10.06.2014
Paziņojam par pēdējām izmaiņām, kas ieviestas programmā ACCORprofi.

1. Sadaļā “ALGA – PERSONĀLS” daļā, kur tiek ievadīti dati par pavēlēm (funkcija Ctrl+S), izmainīti (izlaboti un papildināti) pavēļu teksti un to drukātās formas.

2. Turpat (sadaļā ALGA) parādījusies iespēja aprēķināt neizmantotās atvaļinājuma dienas. Šim nolūkam darbinieku parametros (ALGA – personāls – F2) nepieciešams ievadīt sākuma datus: pēdējā atvaļinājuma gadu un mēnesi un neizmantoto dienu skaitu uz to brīdi (vai 0 dienu, ja pēdējās atvaļinājuma naudas aprēķinos tika izmaksāta summa par visām dienām, kas uzkrājušās uz to brīdi). Gadījumā, ja atvaļinājuma nauda darbiniekam vēl ne reizi nav tikusi izmaksāta, sākuma datos jānorāda darbā pieņemšanas diena un mēnesis un 0 uzkrāto .
Pamatojoties uz šiem datiem drukājamajā formā “Vidējās darba algas aprēķins” tagad būs iespējams redzēt, cik atvaļinājuma dienu iekrājies uz tekošo dienu.
Tāpat , ja sadaļā “Aprēķins” aprēķināt darbiniekam atvaļinājuma dienas, tad izejot no šās sadaļas (gadījumā, ja rindā “Atvaļinājuma dienas” nebūs 0), programma automātiski pārrēķina uzkrātās atvaļinājuma dienas un ievieš attiecīgus labojumus darbinieka parametros.
Uzkrātās atvaļinājuma dienas tiek aprēķinātās saskaņā ar 20 dienu normu gadā, tas ir, 1 mēnesis atbilst 20/12 = 1,67 dienas.

3. Programmas modulī “Noliktava” tagad valūtas kurss atspoguļojas saskaņā ar noteikumu “summa eiro = summa valūtā dalīta ar kursu”, nevis “reizināta”, kā tas bija agrāk (tāpat, kā tas jau darbojas programmas modulī “Finanses”). Turklāt pievienota iespēja automātiski lejuplādēt ECB valūtas kursus no interneta (taustiņi Ctrl+I).

07.04.2014
Informācija ACCORprofi lietotājiem, kuri sadalījuši datu bāzi (sakarā ar pāreju uz eiro) pirms Gada atskaites nodošanas.

Sakarā ar izmaiņām, kuras Jūs ieviesāt Gada atskaites sagatavošanā, 2013. gada datu bāzē (jau pēc gadu nodalīšanas), mainījušies atlikumi uz 01.01.2014, un tagad šos atlikumus nepieciešams izlabot jaunajā – 2014. gada datu bāzē. Tagad to izdarīt var ne tikai manuāli, bet arī ar īpaši šim nolūkam izveidoto jauno programmas funkciju.

Šim nolūkam 2013. gada datu bāzē ieejiet sadaļā “Finanses – Konti” un nospiediet Ctrl+F12, pēc tam Jums tiks piedāvāts izvēlēties datu bāzi, kurā jāpārvieto šie izmainītie atlikumi. Izvēlieties 2014. gada datu bāzi un nospiediet OK. Rezultātā jaunie 2013. gada beigu atlikumi pārvietosies uz 2014. gada datu bāzi.

Vēl vienas izmaiņas saistītas ar iespējām saņemt no programmas atskaiti PVN1-1 (iepriekšējais nodoklis) ar visu darījumu atšifrējumu, nevis tikai to darījumu, kuru summa pārsniedz 1420 EUR. Šādu atskaiti bieži pieprasa VID, atmaksājot PVN. Jaunā atskaites forma atrodas sadaļā “Finanses – Atskaites – Saliktās atskaites – PVN deklarācija”.

Visu pēdējo izmaiņu aktivizēšanai atjauniniet programmas versiju, nospiežot taustiņu “ACCORprofi atjaunināšana” (trešais no lejas) sadaļā “Serviss”. Atgādinām, ka iespēju brīvi atjaunināt programmu izmanto visi mūsu klienti, kuri apmaksājuši rēķinu saskaņā ar tehniskās apkalpošanas līgumu 2014. gadam, kā arī tie, kuriem no programmas uzstādīšanas momenta nav apritējis gads bezmaksas tehniskajai apkalpošanai.

11.01.2014
Vēršamies pie tiem ACCORproti lietotājiem, kuri jau saņēmuši piekļuvi programmas atjauninājumu lejupielādei un kuri jau lejupielādējuši jauno versiju savos datoros. Sakarā ar to, ka programma pastāvīgi tiek papildināta, lūgums atjaunot to ar noteiktiem regulāriem intervāliem (ja ne katru dienu, tad ik pēc divām trim dienām tas nebūs lieki, bet noteikti - 2014. gada pirmajās nedēļās).

Pēdējo dienu laikā programmā ir ieviestas vairākas svarīgas funkcijas:
1. Valūtas kursu lejupielāde no Eiropas Centrālās Bankas (ECB) servera. Diemžēl no 01.01.2014 Latvijas Banka savā serverī vairs neizvieto jaunāko informāciju par valūtas kursiem, tādēļ nācās pārprogrammēt datu importēšanas funkciju. ACCORprofi lietotājiem nekas nemainās – valūtas kursu importēšana par jebkuru periodu joprojām notiek ar taustiņiem Ctrl+I sadaļā “Finanses – Valūtas”.
2. Vēl vienas izmaiņas tāpat saistītas ar valūtas kursiem, precīzāk – to atspoguļošanu programmā. Tas ir tāpēc, ka ECB izvieto informāciju saistībā ar to, cik valūtas vienības atbilst vienam eiro. Piemēram, USD kurss 09.01.2014 ir 1,3594, tas nozīmē: 1 EUR = 1,3594 USD. Tādējādi, lai iegūtu ekvivalentu summu EUR, tagad summu valūtā ar tās kursu jādala, nevis jāreizina, kā bija līdz šim. Mēs problēmu atrisinājām šādi: datu bāzēs par 2013. gadu un vēl senākiem periodiem (tai skaitā – pagaidām vēl nenodalītajā bāzē par 2013. un 2014. gadu) valūtu kursi joprojām tiks atspoguļoti pa vecam (saskaņā ar noteikumu: “summa LVL = summa valūtā reizināta ar kursu”), bet datu bāzēs, kas pārrēķinātas eiro – jau pa jaunam (saskaņā ar noteikumu: “summa EUR = summa valūtā dalīta ar kursu”) . Turklāt tas notiks bez jebkādām lietotāja papildu darbībām – visi valūtu kursi, kas lejupielādēti par 2014. gada janvāri, pēc datu bāzes sadalīšanas un procedūras palaišanas pārejai uz eiro tiek pārrēķināti automātiski.
3. Uzlabojumi sadaļā “Alga” attiecas uz algu izmaksu datu eksportēšanu uz internetbanku.

Mēs paziņojām tikai par dažām izmaiņām, patiesībā to ir daudz vairāk. Tāpēc mēs uzstājīgi iesakām sākt savu darba dienu (vai vismaz darba nedēļu) ar ļoti vienkāršu operāciju: ieiet sadaļā ”SERVISS” un nospiest taustiņu ar zilo aplīti “ACCORprofi atjaunināšana” (sarakstā trešā rindiņa no apakšas). Programmas atjaunināšana ilgst ne vairāk kā minūti (vairākumā gadījumu – 20-30 sekundes) un Jums nenāksies veikt nekādas papildu darbības.

Tāpat neaizmirstiet par nepieciešamību ik dienu saglabāt savu darbu, veicot datu bāzes arhivēšanu (turpat, sadaļā “SERVISS” - taustiņš ar melno disketīti “Datu bāzes saglabāšana”). Īpaši svarīgi tas ir pašlaik – izmaiņu periodā, kas saistīts ar pāreju uz eiro.

03.01.2014
Informācija ACCORprofi lietotājiem, kuri apmaksājuši tehniskās apkalpošanas līguma rēķinu par 2014. gadu, kā arī tiem, kuriem nav beidzies garantijas apkalpošanas laiks (viens gads no programmas uzstādīšanas dienas).

Lai aktivizētu programmas atjaunojumu lejupielādes funkciju, ieejiet ACCORprofi sadaļā „SERVISS” un nospiediet taustiņu „ACCORprofi atjaunināšanas pieslēgšana” (ar pelēku atslēdziņu kreisajā malā). Rezultātā uz ekrāna atvērsies forma, kurā tiks norādīts Jūsu datora identifikācija numurs. Atbildiet uz jautājumiem par Jūsu uzņēmuma nosaukumu, licences numuru un apmaksātā rēķina numuru, pēc tam nospiediet taustiņu „Nosūtīt Jūsu pieteikumu uz e-pastu….” Rezultātā tiks palaista pasta klienta programma, kas instalēta Jūsu datorā (piemēram, Microsoft Outlook vai Outlook Express), kur viss jau būs aizpildīts un Jums atliks tiksi nospiest taustiņu „Send”.

Gadījumā, ja Jūsu datorā nav instalēta pasta klienta programma, nosūtiet informāciju par identifikācijas numuru (tas norādīts atjauninājumu pieslēguma formā – taustiņš „ACCORprofi atjaunināšanas pieslēgšana” sadaļā SERVISS), uz mūsu e-pasta adresi accorprofi@gmail.com no sava e-pasta. Turklāt neaizmirstiet vēstulē norādīt arī Jūsu uzņēmuma nosaukumu un apmaksātā rēķina numuru.

Pēc Jūsu vēstules saņemšanas ar pieteikumu Jums tiks nosūtīta atbilde ar īsu instrukciju, pēc kuras izpildīšanas Jūs varēsiet lejupielādēt programmas jauno versiju savā datorā. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka iespēju brīvi lejupielādēt programmas ACCORprofiatjauninājumus izmanto visi mūsu klienti, kuri apmaksājuši tehniskās apkalpošanas līguma rēķinu par 2014. gadu. Ja šāda noslēgta līguma nav, programmas atjaunināšana un speciālista konsultācijas notiek par atsevišķu samaksu. Šajā piekļuves atsaucē Jūs varat iepazīties ar tehniskās apkalpošanas līguma noslēgšanas noteikumiem, kā arī mūsu pakalpojumu cenām šāda līguma neesamības gadījumā.

Pasūtiet tehniskās apkalpošanas līgumu, aizpildot anketu.

01.12.2013. Pārejam uz eiro ar ACCORprofi.

Pārejas uz eiro plāns ACCORprofi lietotājiem.

1. Janvāra pirmajās dienās (un pat nedēļās) Jūs vēl kādu laiku varat turpināt darbu ar programmas veco versiju. Tostarp operācijās, kas attiecas jau uz 2014.gadu, Jūs ievadāt valūtu EUR.

2. Lejupielādēt ACCORprofi jauno versiju iespējams gan pirms, gan pēc decembra atskaišu nosūtīšanas. Programmas jaunajā versijā pieejams taustiņš datu bāzes pārveidei uz eiro, bet, iekams Jūs to nenospiedīsiet (bet to nevajag darīt uzreiz!) – programma strādās pa vecam un visas atskaites (tai skaitā arī par 2013. gada decembri) aprēķinās latos.

3. Nākamais solis – nošķirt 2014. gadu no 2013. gada. Parasti datu bāzes nogriešana tiek veikta pēc gada atskaites nodošanas (aprīlī-maijā), bet šoreiz to nāksies izdarīt ne vēlāk, kā februāra sākumā (pirms atskaišu nodošanas par 2014. gada janvāri).
Instrukcija „Kā sadalīt (nogriezt) datu bāzi?

4. Kā pārslēgt uzskaites bāzes valūtu no LVL uz EUR?
Для этого следует нажать на кнопку с надписью “Pāreja uz EUR”, расположенную в правом верхнем углу главного экрана:

Rezultātā programma veiks šādas darbības:
• Datu bāzes automātiskā saglabāšana mapē / ARCHIVES,
• Valūtu kursu pārrēķins (aizvietojot bāzes valūtu no LVL uz EUR),
• Sākuma atlikuma pārrēķins,
• Agrāk 2014. gadam paredzēto un ieviesto operāciju pārrēķins pēc jaunā kursa,
• Pamatlīdzekļu pārrēķins, fiksējot atlikuma vērtību uz 01.01.2014. Turklāt informācija par visiem pārcenojumiem, detaļu pievienošanu un aizvietošanu līdz 2014. gadam tiks saglabāta. Līdz 2014. gadam norakstītās kartītes jaunajā datu bāzē tiks dzēstas (tās, protams, tiks saglabātas iepriekšējo gadu datus bāzēs, kurās viss paliek pa vecam).

Atsevišķi uz EUR jāpārrēķina cenas par piedāvātajiem pakalpojumiem, kas attiecas uz rēķinu izrakstīšanu klientiem (protams, gadījumā, ja Jūs izdrukājat rēķinus no programmas):
• Cenas Pakalpojumu rokasgrāmatā sadaļā „Finanses – Iestatījumi – Pakalpojumu veidi”,
• Līgumu (šablonu) cenas sadaļā „Finanses – Norēķini - Līgumi”.

Abos gadījumos cenu pārrēķins notiek ar funkciju Ctrl+F12. Lai pārrēķinātu cenas no LVL uz EUR, pārrēķina formulā jānorāda::

Lodziņā ”Precizitāte” tiek norādīta precizitāte cenu noapaļošanai pēc pārrēķina. Piemēram, cipars 2 nozīmē, ka cenas tiks noapaļotas līdz veseliem centiem.

Sadaļā „Alga” summas, kas attiecas uz 2013. gada aprēķiniem (tāpat arī vēl agrākiem periodiem), jaunajā datu bāzē saglabāsies latos (tas ir, programma tās uztvers kā summas latos). Tai pat laikā summas, kas attiecas uz 2014. gadu, jāievada jau EUR. Vidējās algas aprēķinos par periodu, kas ietver vienlaikus gan 2104., gan 2013. gadu, programma šo faktoru ņems vērā, un summām par 2013. gadu tiks piemērots koeficients 1,422872 (līdzvērtīgs eiro kursam pret latu).

Ievadot datus par 2014. gada janvāri, programma piedāvās pārrēķināt summas, kas pārceltas no 2013. gada decembra, uz eiro (lai nevajadzētu to darīt manuāli)::

Tāpat programma automātiski aizvietos nodokļu likmes, neapliekamā minimuma summas un atlaides.

Un, visbeidzot, pēdējā problēma, kuru mums atlicis atrisināt, saistīta ar sākuma atlikuma summu noapaļošanu pēc pārrēķina uz EUR. Pēc katra rēķina atlikuma noapaļošanas līdz 2 zīmēm, pārrēķinot tos uz EUR, debeta un kredīta kopsummas par visiem rēķiniem var nesakrist. Saskaņā ar pārejas noteikumiem, šī starpība jāatspoguļo ienākumos un izdevumos par 2014. gadu. Bet tas nozīmē, ka Jums jāieiet sadaļā „Konti”, un gadījumā, ja šāda starpība ir izveidojusies (Jūs to ieraudzīsiet ekrāna augšējā daļā), jāievada to kopsummā kāda bilances konta atlikumā (piemēram, 2690). Pēc tam ievadiet 01.01.2014 veiktu operāciju, pārceļot šo summu uz peļņu vai zaudējumu no kursu starpības (piemēram, uz kontu 8150 vai 8250).

Kā redzat, pāreja uz eiro programmā ACCORprofi izrādījās ne pārāk sarežģīts uzdevums. Ja tomēr Jums raušies kaut kādi jautājumi – mēs vienmēr esam gatavi Jums palīdzēt.


Programmas jaunajā versijā ieviesto izmaiņu saraksts.

Izmaiņas, kas saistītas ar rēķinu izrakstīšanu klientiem:
Jaunajā versijā mēs esam nedaudz pārveidojuši (sakārtojuši) rēķinu formas. Mēs pacentāmies izveidot iespējami optimālu formu sarakstu, kas ietver visus iespējamos variantus programmas „vidējam statistiskajam” lietotājam. Ceram, ka situāciju, kad nepieciešama individuāla formu pielāgošana ikvienam klientam, kļūs arvien mazāk (kas ļaus ietaupīt mūsu laiku un Jūsu naudu).

Tagad rēķinu formas izskatīsies šādi:
Rēķins (klasiskais)
Rēķins (klasiskais, ar kontējumu)
Rēķins (ar kopējo parādu)
Rēķins (ar atlaidi un kopējo parādu)
Rēķins (pasta nosūtīšanai)
Rēķins (ar dažādām PVN likmēm)
Rēķins (par transporta pakalpojumiem)
Pavadzīme

Jaunajā sarakstā iekļautas arī citas formas: “Priekšapmaksasrēķins”, “Kredītrēķins”, “Dokumentakontējums”, “Avansaatskaite” (gadījumam, kad norēķini ar atskaitei pakļautajām personām notiek sadaļā „Norēķini”)utt. Dažas no tām var izmantot kā sagataves individuālajiem iestatījumiem (piemēram, invoice formas angļu un krievu valodā).

Ikvienā atskaites formā līdztekus gala summai EUR norādīts tās ekvivalents LVL (saskaņā ar pārejas noteikumiem, kas ir spēkā līdz 31.03.2014). Programmas versijās pēc 01.04.2014 summa latos rēķinu formās vairs netiks uzrādīta.

Kā rīkoties, ja Jūs izmantojat savas (kādreiz individuāli Jums iestatītas) rēķinu formas?
Pašu rēķinu formas glabājas mapē \ACCpr\Reports\OWN. Pēc programmas jaunās versijas iestatīšanas tās nekur nepazudīs. Ja sadaļā „Norēķini” nospiedīsiet taustiņu F5, tās parādīsies rēķinu sarakstu augšējās rindiņās. Tas izskatīsies apmēram šādi:

Kā redzat, Jūsu vecās formas parādās jaunajā sarakstā, lai gan ar diezgan dīvainiem nosaukumiem – „OWN (XX)”, kur iekavās norādīts formas kods no vecā saraksta. Jūs varat mainīt šo formu nosaukumus. Šim nolūkam tikai jāveic darbības, kas aprakstītas nākamajā punktā.

Kā izveidot savu rēķinu sarakstu programmas jaunajā versijā?
Tas ir ļoti vienkārši. Sadaļā „Norēķini” jebkurā dokumentu saraksta rindā nospiediet Ctrl+D. Atvērsies formu saraksts rediģēšanai:

Lai izlabotu formas nosaukumu no OWN (XX) uz savu nosaukumu, nospiediet F2 un lodziņā „Nosaukums” ievadiet savu formas nosaukumu. Piemēram, OWN (01) vietā ievadiet jaunu nosaukumu: „Rēķins (pamatforma)”.

Lodziņa „Kods” saturu nemainiet. Jūs varat ar taustiņu Delete izdzēst no saraksta Jums nevajadzīgās rēķinu formas, atstājot tikai tās, kuras plānojat izmantot. Pēc formu saraksta rediģēšanas nospiediet Esc.

Tagad Jūsu izveidotais formu saraksts paliks pie Jums un nepazudīs tālākās programmu atjaunināšanas laikā.

Citas izmaiņas sadaļā „Finanses”:
1. Visās ekrāna un atskaites formās tabulu virsrakstos valūta LVL aizvietota ar valūtu, kas datu bāzē atzīmēta kā bāzes valūta – sadaļā „Valūtas” tai pretī ir pazīme „B”. Tādējādi līdz taustiņa „Pāreja uz EUR” palaišanai (tāpat arī 2013. gada un agrāko gadu datu bāzēs) atskaitēs tiek drukāti lati, bet pēc pārejas procesa īstenošanas – jau eiro.

2. Mainīts kases grāmatas lapas formas dizains (pārveidots līdzīgāks tradicionālajam „papīra” paraugam).

3. Sadaļās „Norēķini – F11 (Līgumu saraksts)” un „Iestatījumi – Pakalpojumu veidi” pievienota funkcija Ctrl+F12 cenu pārrēķināšanai EUR ar nepieciešamo noapaļojumu.

4. Sadaļas „Konti” tabulā pievienota jauna pazīme „P” (tiek ieslēgta un izslēgta ar Ctrl+P). Šī pazīme tiek piešķirta rēķinam, kas saistīts ar PVN. Formā „Dokumentu reģistrs” (sadaļa „Norēķini – AltF5”) PVN summu norēķinu dokumentos tagad nosaka programma, ņemot vērā pazīmes „P” esamību to operāciju kontos, kas iekļautas dokumenta sastāvā. Agrāk PVN šeit tika noteikts saskaņā ar kontu, kas ievadīts lodziņā „PVN konts” sadaļā „Finanses – Iestatījumi – Savdabīgi konti”. Tomēr praksē grāmatveži bieži izmanto vairākus PVN kontus (katru atšķirīgai situācijai, piemēram, - vienu priekšnodokļiem, otru – nodokļiem, izrakstot faktūrrēķinu klientiem, daži PVN uzskaiti veic nevis pēc izrakstītajiem, bet gan pēc apmaksātajiem faktūrrēķiniem un tā tālāk) . Tātad, ja tagad sadaļā „Konti” atzīmēt visus ar PVN saistītos kontus ar pazīmi „P”, tad programma vienmēr pareizi atspoguļos PVN summu dokumentu žurnālā.

5. Sadaļā „Konti” sākuma atlikumu nullēšanas taustiņš (Ctrl+9) pievienots funkcionālajam panelim, kas izvietots ekrāna labajā pusē. Tagad ar šo taustiņu tiek piedāvāts izvēlēties divus variantus: „nullēt operāciju kontu atlikumus (grupas 6, 7 un 8)” vai „nullēt visu kontu atlikumus”. Vecais variants (nullēt atsevišķas kontu grupas atlikumus) tagad tiek palaists ar Ctrl+Alt+F9.

6. Būtiski paātrināts sākuma atlikumu pārrēķins sadaļā „Konti”, kas tiek palaists ar Ctrl+F4 (vai ar jauno taustiņu „Pārrēķināt”, kas izvietots līdzās sākuma datumam). Agrāk datu bāzēs ar lielu kontu skaitu šāds pārrēķins noritēja ļoti lēni.

7. Atrisināta vēl viena lielo datu bāzu problēma. Sadaļā „Konti” , kad ieslēgta debitora (kreditora) konta atlikuma un šā atlikuma atšifrējuma summas dokumentos atbilstības pārbaude (neatbilstība gadījumā tabulas labajā stabiņā parādās sarkana jautājuma zīme „?”), programma vairs „nebremzē” pārvietošanos pa saraksta rindām. Tas ir – sākuma atlikumu atbilstības pārbaudi tagad var neatslēgt.

8. Dokumentu ievades un rediģēšanas formā (sadaļa „Norēķini”) pievienoti jauni lodziņi: „Pakalpojumu sniegšanas periods” un „Garantijas summa”.

Parametrs „Pakalpojumu sniegšanas periods”:
•Pievienots visās rēķinu formās (gan palaižamās ar F5, gan ar Shift+F5).
•Gadījumā, ja perioda sākuma un beigu datumi sakrīt, rēķina formā drukājas viens datums, ja nesakrīt – divi. Pēc noklusējuma (ievadot jaunu dokumentu) abi pakalpojuma sniegšanas perioda datumi sakrīt ar rēķina izrakstīšanas datumu.
•Palaižot rēķinu saraksta izveides procesu („Norēķini – F11 – Ctrl+F10”), tāpat tiek pieprasīts pakalpojumu sniegšanas periods.

Parametrs „Garantijas summa”:
•Pievienotas visas rēķinu formas, ko palaiž ar F5.
•Gadījumā, ja garantijas summa ir vienāda ar nulli, informācija neatspoguļojas rēķinā, ja nav vienāda ar nulli – tiek atspoguļota starp rindām „Iepriekš samaksāts” un „Pavisam apmaksai”.

9. Turpat (sadaļā „Norēķini”) dokumenta rediģēšanai pievienots taustiņš (ar divām melnām bultiņām pa labi-pa kreisi) kontrahenta (debitora vai kreditora) izvēlei. Taustiņš atrodas dokumenta rediģēšanas formas kreisajā augšējā stūrī – blakus taustiņam „Konts”. Tagad jauna dokumenta ievadīšanas laikā programma, tāpat kā agrāk, piedāvā vispirms izvēlēties kontrahentu, bet pēc tam aizpildīt visus pārējos lodziņus. Savukārt jau esoša dokumenta rediģēšanas laikā kursors sākumā tiek novirzīts lodziņā „Dokumenta nosaukums”. Kontrahenta nomaiņas nepieciešamības gadījumā var nospiest šo jauno taustiņu un uznirušajā sarakstā izvēlēties vajadzīgo kontrahentu.

10. Grupas „6. Kontu apgrozījumu saraksts” atskaišu grupas sarakstā pievienotas divas formas: „Izvērsta forma ar LVL” un „Saīsināta forma ar LVL”. Tajās sākuma atlikums atspoguļots divās valūtās – bāzes valūtā (par kuru pēc -01.01.2014 kļūs eiro ) un latos. Šīs formas būs nepieciešamas vēl kādu laiku pēc sākuma atlikumu pārrēķina uz eiro, lai salīdzinātu tos ar atlikumiem 2013. gada beigās vecajā datu bāzē, kurā šīs summas tiks atspoguļotas latos un kur pirms gada atskaites nodošanas iespējamas kaut kādas izmaiņas.

Izmaiņas sadaļā „Alga”:
1. Sadaļā „Parametri” pievienota iespēja atzīmēt ar zaļu krāsu „naudas” rindiņas (tās ir rindiņas, kurās atspoguļojas naudas summas, nevis, piemēram, dienu skaits vai nodokļu likmes). Visiem standarta parametriem (sākotnēji iekļautajiem programmā) jātiek atzīmētiem ar vajadzīgo krāsu automātiski. Gadījumā, ja Jums tika veikti individuāli iestatījumi, kas saistīti ar kaut kādu parametru pievienošanu, kādu sākotnēji nebija standarta sarakstā, tos nāksies „piezīmēt” manuāli.

Kāpēc tas viss ir nepieciešams? Līdztekus ērtībai no vizuālās uztveršanas viedokļa tam visam ir arī praktiska jēga: ievadot datus par 2014. gada janvāri, programma jau sākotnēji piedāvās pārskaitīt uz EUR ciparus (nokopētos no aprēķiniem par 2013. gada decembri). Tostarp tiek pārskaitītas tikai „naudas” rindas (tas ir, atzīmētās ar zaļu krāsu), lai, piemēram, nostrādāto dienu skaits pārrēķinu laikā netiktu izdalīts ar 0,702804. Tāpat automātiski jānomainās nodokļu likmēm, neapliekamajam minimumam, atlaidēm un minimālajai algai (saskaņā ar jaunajām likmēm, kas ir spēkā no 2014.gada).

Katram gadījumam paredzēta arī pārrēķina funkciju manuālā palaišana – to var palaist ar Ctrl+F12, strādājot sadaļas „Aprēķins” darbinieku sarakstā (protams, runa ir tikai par aprēķiniem 2014. gada janvārī).

2. Sadaļas „Parametri” standarta sarakstā pievienots parametrs „Virsstundas”. Tagad tas atspoguļojas visās atskaitēs (aizvietojot parametru „Dienesta a/tr. izlietojums”, kas zaudējis savu aktuālumu).

3. Datu bāzes rekvizītos (formas apakšā) pievienots jauns „ķeksītis” – pazīme, pēc kuras programma nosaka, vai atskaitē „Ziņojums par VSAOI un IIN” IIN summu atspoguļot par iepriekšējo mēnesi vai par tekošo.

Instrukcija pārejai uz EUR programmā ACCORprofi
Instrukcija pārejai uz EUR programmas modulim ACCprM (noliktava)

Atpakaļ uz mājas lapu grāmatvedības programma accorprofi; grāmatvedības programmas; gramatvedibas programmaTel.: +371 29253973
E-pasts: accorprofi@gmail.com
Facebook: accorprofi