Jūsu palīgs grāmatvedībā
LAT   RUS      |          
Jaunumi
Par programmu
Noteikumi un cenas
Instrukcijas
Sūtīt ziņojumu
Mūsu klienti
Par mums


Jaunumu arhivs

Atpakaļ uz mājas lapu

04.01.2016
Grāmatvedības programma accorprofi (2016. gada versija) - īss izmaiņu apskats:
- Izmainīts programmas dizains;
- Visās programmas pamatsadaļās parādīsies konteksta izvēlne ar visām pieejamajām funkcijām;
- Programmā būs pieejami tradicionālie taustiņi pielikuma minimizēšanai un darba pabeigšanai – svītriņa un krustiņš ekrāna labajā augšējā stūrī;
- Reģistrēto operāciju numuri tagad tiks atspoguļoti tabulā uz ekrāna. Tāpat parādīsies iespēja operāciju šķirošanai un meklēšanai pēc tās reģistrācijas numura. Analoģiski – ar dokumentu reģistrācijas numuriem sadaļā NORĒĶINI.
- Ievadot operāciju valūtā (ne eiro), gadījumā, ja nav ievadīts tās dienas valūtas kurss, programma uzrāda brīdinājumu. Tāpat būs iespējams importēt valūtu kursus, neizejot no operāciju sadaļas.
- Sadaļā NORĒĶINI kontraģenta rekvizītu rediģēšanas formā parādīsies jauns taustiņš: PVN maksātāja statusa pārbaude. Pārbaude notiek visas Eirosavienības uzņēmumu vidū (ne tikai Latvijā). Ievadot jaunu kontraģentu, būs iespēja automātiski lejupielādēt tā nosaukumu un juridisko adresi;
- Izmaiņas bankas maksājumu sadaļā (FINANSES - MAKSĀJUMI): iespēja eksportēt no accorprofi uz internetbanku gan vietējos maksājumus (pa Latviju), gan starptautiskos SEPA maksājumus, proti, maksājumus EUR uz visām Eiropas Savienības valstīm, tostarp – maksājumus nerezidentiem;
Izmaiņas sadaļā ALGA:
- Nenostrādātās svētku stundu piemaksu aprēķins;
- Pārskata „Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)” XML faila eksportēšanai uz EDS jauns formāts (derīgs sākot no 2016. gada).

Tāpat mūsu plānos 2016. gadam:
- Datu importēšana no internetbankām ISO formātā (starptautiskais formāts, uz kuru pakāpeniski pāriet visas bankas. Piemēram, no 2016. gada aprīļa visām Latvijas bankām jāpāriet uz to.). Tas ļaus lejupielādēt uz accorprofi atskaites ne tikai no Latvijas bankām (tā tas ir tagad, un, protams, paliks arī turpmāk), bet arī tad, ja jūsu uzņēmums izmanto kontu bankā vai bankas filiālē, kas reģistrēta ārpus Latvijas. Ja agrāk šādos gadījumos visas operācijas nācās ievadīt programmā ar roku, tad tagad to varēs izdarīt automātiski.
- accorprofi integrēšanas paplašināšana ar blakus programmām (piemēram, rēķina elektroniskās versijas sagatavošana Rīgas Domes vietnei, datu eksportēšana sistēmā MySaldo, kas ļauj apmainīties ar salīdzināšanas aktiem visiem Latvijas uzņēmumiem un citi).
- Gada otrajā pusē ieplānota programmas jaunā apraksta iznākšana (tajā iekļautas visas izmaiņas, kas ieviestas programmā pēdējo gadu laikā). Tā ir elektroniska rokasgrāmata, kura lejupielādēsies vienlaikus ar programmas atjauninājumiem.

Bez uzmanības neatstāsim arī izmaiņas likumdošanā. Mēs pastāvīgi sekojam šīm izmaiņām un operatīvi uz tām reaģēsim, saskaņojot ar tām accorprofi.

04.01.2016
Šodien tika veikta programmas accorprofi - tehniskās apkalpošanas līgumu rēķinu pasta izsūtne 2016. gadam. Ja jūs nevēlaties pagarināt tehniskās apkalpošanas līgumu, lūdzam paziņot mums par to.

Gadījumā, ja jums nav noslēgts tehniskās apkalpošanas līgums, programmas atjauninājumi un speciālista konsultācijas notiek par atsevišķu samaksu. Šajā piekļuves atsaucē Jūs varat iepazīties ar tehniskās apkalpošanas līguma noslēgšanas noteikumiem, kā arī mūsu pakalpojumu cenām šāda līguma neesamības gadījumā.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka, sākot no 2016. gada, mainījušies programmas vienreizējās atjaunināšanas noteikumi (ja nav noslēgts TA līgums).
Gadījumā, ja iepriekšējais atjauninājums ticis veikts ne agrāk kā iepriekšējā gadā, programmas vienreizējā atjauninājuma cena palikusi iepriekšējā: 50 EUR + PVN.
Gadījumā, ja jums uzstādīta vecāka versija (2014. gada vai agrāka), vienreizējā atjauninājuma cena ir 70 EUR + PVN. Cenā iekļauts programmas atjauninājums no interneta. Ja nepieciešams izsaukt speciālistu, šis pakalpojums tiek apmaksāts atsevišķi.

Tostarp mūsu pastāvīgajiem klientiem, ar kuriem noslēgts TA līgums, noteikumi nav mainījušies.

Pasūtiet tehniskās apkalpošanas līgumu, aizpildot anketu.

Programmas atjauninājumu lejupielādes funkcijas aktivizēšanai ienāciet sadaļā accorprofi SERVISS, un nospiediet taustiņu “accorprofi atjaunināšanas pieslēgšana” (ar pelēku atslēdziņu kreisajā pusē). Uz ekrāna atvērsies formā, kurā būs norādīts Jūsu datora identifikācijas numurs. Atbildiet uz jautājumiem par Jūsu uzņēmuma nosaukumu, licences numuru un apmaksātā rēķina numuru, pēc tam nospiediet taustiņu “Nosūtīt Jūsu pieteikumu uz e-pasta adresi accorprofi@gmail.com”. Rezultātā palaidīsies pasta klienta programma, kas instalēta Jūsu datorā (piemēram, Microsoft Outlook vai Outlook Express), kur viss jau būs aizpildīts un Jums tikai būs jānospiež taustiņš “Send”.

Gadījumā, ja Jūsu datorā nav instalēta pasta klienta programma, nosūtiet informāciju par identifikācijas numuru uz mūsu e-pastu accorprofi@gmail.com no sava pasta. Neaizmirstiet vēstulē norādīt Jūsu uzņēmuma nosaukumu un apmaksātā rēķina numuru. Pēc Jūsu pieteikuma vēstules saņemšanas mēs nosūtīsim Jums kodu, kuru jāievada logā “Pieslēgšanas kods”. Tādējādi atjauninājumu lejupielādes taustiņš aktivizēsies, un Jūs varēsiet lejupielādēt programmas atjauninājumus savā datorā.

08.11.2015
Godātie ACCORprofi lietotāji! Ar prieku paziņojam par programmas jaunās versijas sagatavošanu, kuras prezentācija paredzēta 2016. gadā. Izmaiņas skars programmas dizainu (tas kļūs mūsdienīgāks), turklāt programmā parādīsies virkne jaunu funkcionālu iespēju, par kurām pastāstīsim vēlāk. Protams, jaunā versija saturēs visas aktuālās nodokļu likumdošanas izmaiņas.

Bet mēs negaidīsim jaunā gada sākumu un jau tagad ieviesām programmā virkni būtisku pilnveidojumus, kurus varam uzskatīt par jaunās versijas daļu. Gadījumā, ja esat atjauninājuši ACCORprofi pēdējo 2 mēnešu laikā, noteikti jau ievērojāt tās. Īsumā apskatīsim šos pilnveidojumus, kas programmā ieviesti septembrī-oktobrī (sīkāk ar tiem varat iepazīties ar programmas jaunajā aprakstā, kuru mēs plānojam palaist 2016. gadā):

1. Darbinieku statusu saraksts sakārtots saskaņā ar izmaiņām, kas ir spēkā no 2015. gada (sadaļa ALGA – Personāls, funkcija Ctrl+S);
2. Izmainīta bankas rekvizītu ievadīšanas kārtība visās programmas daļās (datu bāzes rekvizīti, piegādātāju un pircēju rekvizīti, sadaļa “Bankas maksājumi” u.c.). Tagad, pirmkārt piedāvāts ievadīt bankas konta numuru (IBAN), un uz tās pamata programma pati aizpilda lodziņus ar bankas nosaukumu un kodu (SWIFT);
3. Datu eksportam no ACCORprofi mapē ACCpr pievienota jauna mape – DATA_EXPORT, kurā ir vēl divas mapes: EDS un iBANK. Mapē EDS nonāks faili, kas tiek veidoti eksportam uz EDS, mapē iBANK – faili maksājumu eksportēšanai uz internetbanku. Agrāk visi šie faili nonāca kopējā mapē darba ielādēm TEMP. Tas tika izdarīts, lai failus, kas paredzēti datu eksportam pa konkrētiem tematiem, lietotājam būtu vieglāk sameklēt;
4. Ļoti svarīgs pilnveidojums: sadaļā “FINANSES - Norēķini” savstarpējo nomaksu gadījumā (kad tiek dzēsti dokumenti ar parādiem un pārmaksām no vien un tā paša kontraģenta ar Ctrl+U) vairs netiek kropļotas dokumentu summas. Agrāk dokumentu summas mainījās, ja operāciju sarakstam, kas satur dokumentu sastāvu (apakšā kreisā tabula sadaļā “Norēķini”), tika pievienota savstarpējo nomaksu operācija. Tagad, ja tur ir operācija, kurā korespondējošais konts ir tāds pat, kā dokumenta konts (proti, debetā un kredītā ir viens un tas pats konts), dokumentu summa, kas tiek atspoguļota dokumentu sarakstā sadaļā “Norēķini”, kā arī dokumentu reģistrā un citās atskaites formās, šī operācija netiks ņemta vērā. Tostarp parāda summa (neapmaksātais atlikums) dokumentā ņems vērā šo savstarpējo nomaksu operāciju, proti, paliks pareiza;
5. Sadaļa “FINANSES - Norēķini”: pievienota funkcija Ctrl+X (dokumenta kopijas izveide);
6. Sadaļa “FINANSES - Konti”: izmainīts konta parametru rediģēšanas forma;
7. Sadaļa “FINANSES – Norēķini”: kontraģenta rekvizītu rediģēšana. Tagad ir iespēja ievadīt rekvizītus nevis vienā, bet vairākos bankas kontos (IBAN). Sagatavojot maksājuma dokumentu eksportam elektronisko maksājumu sistēmā, iespējams izvēlēties šim maksājumam aktuālo kontraģenta bankas kontu (IBAN)no piedāvātā saraksta;
8. Sadaļa “FINANSES – Operācija” - atskaites importēšana no internetbankas: tagad kontraģenta (maksātāja vai saņēmēja) identifikācija notiek ne tikai pēc viņa reģistrācijas numura (NMR), bet arī pēc viņa bankas konta (IBAN). Tas ļauj identificēt kontraģentu gadījumā, kad maksājuma dokumenta rekvizītos netika uzrādīts reģistrācijas numurs (NMR);
9. Reģistru CSV eksportēšana - tagad formātā UTF-8. Atrisināta problēma ar garo un mīkstināto latviešu valodas burtu konvertēšanu Excel formātā.
10. Bīstamajos režīmos (piemēram, datu bāzes nogriešana, operāciju saraksta dzēšana u.c.) pievienots papildu lūgums lietotājam apstiprināt viņa nodomu (ievilkt ķeksīti pretī vārdam “piekrītu”) ;
11. Un visbeidzot, kā bonuss – neliels tehnisks pilnveidojums: tagad programmā vairs nav kaitinošā skaņas (beep), pārvietojoties starp lodziņiem ar taustiņu “Enter”, kādēļ nācās izslēgt skandas. Tagad vairs tas nav jādara, un Jūs varat savienot patīkamo ar lietderīgo – vienlaikus strādāt ar programmu un klausīties iemīļoto mūziku.:)

Tāpat vēršam Jūsu uzmanību tam, ka sakarā ar būtiskiem programmas pilnveidojumiem 2016. gadā iespējamas cenu izmaiņas par vienreizējo atjauninājumu. Tomēr šīs izmaiņas skars tikai tos mūsu klientus, kuri nav atjauninājuši programmu (nav apmaksājuši atjauninājumus) vairāk nekā gadu. Pārējiem ACCORprofi lietotājiem (tiem, kuri noslēguši tehniskās apkalpošanas līgumu, kā arī tiem, kuri apmaksājuši programmas vienreizēju atjaunojumu 2015. gadā) cena nemainās.

04.08.2015
Godātie ACCORprofi lietotāji! Apsveicam ar ilgi gaidītās vasaras iestāšanos :) un vienlaikus ar prieku paziņojam par svarīgu programmas jaunumu.
Izmaiņas saistītas ar atskaišu sagatavošanu un drukāšanu, precīzāk – ar atskaišu formu sarakstu, kas tiek piedāvātas dažādas programmas sadaļās. Agrāk šis saraksts izskatījās šādi (piemērs no sadaļas ALGA – Atskaites – Mēneša atskaites):

Problēmas būtība bija šāda:
Ir atskaišu formu standarta saraksts, kas tiek ielādēts kopā ar programmu tās uzstādīšanas vai atjaunināšanas laikā. Tomēr ir formas, kuras nav vajadzīgas visiem, bet tikai nedaudziem programmas lietotājiem. Iekļaut tās standarta sarakstā ir slikts risinājums. Šai gadījumā lietotājam aktuālās atskaites formas pazudīs to formu milzīgajā klāstā, kuras viņš nekad neizmanto.
Mēs šo problēmu atrisinājām. Tagad programmas lietotājs var patstāvīgi sastādīt pats savu, tikai viņam aktuālu, atskaišu formu sarakstu, papildinot standarta sarakstu ar tām formām, kuras viņam nepieciešamas darbam.
Saraksta rediģēšana – ar Ctrl+D. Formas aktualizēšanai tai pretī jāieliek “ķeksītis”:

Svarīgi, ka turpmākajos programmas atjauninājumos šie iestatījumi nepazudīs. Atjaunotajā atskaišu formu sarakstā būs gan visas standarta formas (tai skaitā arī jaunās atskaišu formas, ja tādas parādījušās atjaunināšanas laikā), gan arī tāds formas, kuras agrāk papildus aktivizējis pats lietotājs.

Vienlaikus atrisināta arī problēma ar maksimālo formu skaitu sarakstā. Vecajā versijā dizaina īpatnību dēļ (“pogu” veidā) bija ierobežots maksimālais piedāvājamo formu skaits katrā programmas sadaļā – ne vairāk par deviņām. Formu saraksts drīkstēja būt jebkura garuma, bet tā “redzamā” daļa – tikai pirmās deviņas no saraksta. Attiecīgi pēc katras atjaunināšanas programmas lietotājam ar Ctrl+D bija jāieiet sarakstā un dzēst viņam nevajadzīgās formas, lai paceltu uz augšu pirmajās rindās tās deviņas formas, kuras viņam nepieciešamas darbam.
Tagad tas vairs nav jādara – piedāvātajā sarakstā būs visas atskaišu formas, kas atzīmētas ar “ķeksīti”, neatkarīgi no to skaita:

Lai aktivizētu visas jaunākās izmaiņas, atjauniniet programmas versiju, nospiežot pogu “ACCORprofi atjaunināšana” (trešā no apakšas) sadaļā “Serviss”. Atgādināsim, ka iespēju brīvi atjaunināt programmu izmanto visi mūsu klienti, kuri apmaksājuši rēķinus par tehniskās apkalpošanas līgumu 2015. gadam, kā arī tie, kuriem vēl nav beidzies bezmaksas tehniskās apkalpošanas gads kopš programmas uzstādīšanas.

13.07.2015
Paziņojam par pēdējām izmaiņām, kas ieviestas programmā ACCORprofi.

Papildinātas izmaiņas sadaļā “Alga”, kas ieviestas gada sākumā un saistītas ar piemaksu aprēķināšanu (darbs naktīs un svētku dienās, pārstrāde) darbiniekiem ar fiksētu mēneša likmi (algu). Algas parametru sarakstā pievienots jauns aprēķina parametrs: “05A – Kalendāra darba stundas”, uz kura pamata tagad tiek aprēķināta stundas vidējā samaksa piemaksām. Agrāk stundas vidējā samaksa tika aprēķināta, dalot faktisko algu ar faktiski nostrādāto stundu skaitu (neņemot vērā pārstrādi), kas varēja radīt nelielu kļūmi gadījumā, kad faktiski nostrādāto stundu skaits atšķīrās no kalendāra stundu skaiu.
Tagad stundas vidējā samaksa tiks aprēķināta korektāk – dalot algu ar darba stundu skaitu mēnesī saskaņā ar darba kalendāru.

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka izmaiņas skar tikai piemaksas darbiniekiem ar fiksētu mēneša likmi (algu). Darbiniekiem ar fiksētu stundas likmi viss paliek bez izmaiņām. Tāpat izdarīts tā, lai pēc programmas versijas atjaunošanas piemaksu aprēķināšanas izmaiņas sāk darboties tikai sākot ar kārtējo mēnesi un nerada izmaiņas ar atpakaļejošu datumu atskaitēs par iepriekšējiem mēnešiem.

Eksportējot datus no tabelēm, aprēķinos jaunajam parametram (“05A – Kalendāra darba stundas”) tiks piešķirta vērtība atkarībā no aprēķina: likumdošanā noteiktās kalendāra darba dienas mēnesī reizināt ar darbinieka darba stundu skaitu dienā saskaņā ar darba līgumu (vērtība, kas ievadīta tabeles zaļajā rūtiņā).

Vēl viena izmaiņa – tāpat sadaļā “Alga”. Tā saistīta ar sociālā nodokļa (VSAOI) aprēķinu gadījumā, ja tiek pārsniegts bruto algas maksimums (limits), kas tiek aplikts ar šo nodokli (48600 eiro gadā).
Tamlīdzīgos gadījumos grāmatvedis vienmēr saskaras ar divām problēmām:
1. Neaizmirst atslēgt VSAOI aprēķinu, kad algas bruto summa pārsniedz maksimumu;
2. Aprēķināt VSAOI korekcijas summas darbiniekam un darba devējam mēnesī, kad notikusi maksimuma pārsniegšana.
Tāpēc sadaļā “Alga - Atskaites” atskaišu grupā “Mēneša atskaites” atskaites forma “Algas nodokļu aprēķins” papildināta ar datiem, kuros iekļauts:
- Katra darbinieka bruto ienākumu iekrātā summa no tekošā gada sākuma;
- Maksimuma pārsniegšanas summa (ja tas noticis);
- VSAOI korekcijas summas (atsevišķi darbiniekam un darba devējam), kuras nepieciešams aprēķināt.

Mūsu ieteikums: gadījumā, ja jūsu uzņēmumā iespējama situācija, kad darbinieks (vai darba devējs) pārsniedz VSAOI apliekamās bruto algas maksimumu, pēc visu datu ievadīšanas par mēnesi izdrukāt atskaites formu “Algas nodokļa aprēķins” un paskatīties, vai tajā ir summas tabeles ailēs “Darba ņēmējs: starpība” un „Darba devējs: starpība”. Ja tās ir tukšas – tātad viss ir kārtībā, varat neuztraukties. Ja tomēr tajās uzrādās kaut kādas summas (uzskatāmības labad tās attēlotas sarkanā krāsā), jāatgriežas sadaļā “Aprēķins” un jāievada šīs vērtības īpaši šim nolūkam pievienotajos parametros: “23A – VSAOI korekcija (d. ņēmējs)” un “23B – VSAOI korekcija (d. devējs)”. Šie parametri paredzēti, lai koriģētu pēc VSAOI standarta likmēm aprēķinātās summas darbiniekam un darba devējam.

VSAOI noteiktā bruto algas maksimuma pārsniegšanas fakts arī atspoguļosies atskaitē “Ziņojums par VSAOI un IIN”, kas tiek eksportēts uz EDS. Tur darbiniekam, kas pārsniedzis maksimumu, tiek piešķirts statuss “DŅ, kura darba ienākumi sasnieguši VSAOI maksimumu”. Šai gadījumā EDS sistēma dos iespēju apstiprināt atskaiti ar VSAOI summu darbiniekam, kas neatbilst standarta likmēm.

16.05.2015
Informācija mikrouzņēmuma nodokļu maksātājiem. Kā jūs jau droši vien zināt, 2014. gada 8. aprīlī tika pieņemtas izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 190, kas paredzēja no 2015 gada sākuma ieviest jaunu likmi 11% apmērā ienākumiem, kas pārsniedz 7000 EUR. Sakarā ar to termiņš atskaites nodošanai par 2015. gada pirmo ceturksni tika pārcelts uz laiku no 15. līdz 25. maijam. Kā mēs paredzējām, tas notika sakarā ar to, ka tika gatavotas izmaiņas deklarācijas formā.
Tomēr šā gada 23. aprīlī tika pieņemtas jaunās izmaiņas Likumā par mikrouzņēmumu nodokli, kas faktiski atcēla iepriekšējās (pirms gada pieņemtās) izmaiņas un atstāja visu nemainītā veidā līdz šā gada beigām. Visas izmaiņas sāksies tikai no 01.01.2016, par ko sīkāk aprakstīts šeit.
Tādējādi līdz 2015. gada beigām turpina darboties vecā deklarācijas forma (un attiecīgi arī vecā – 9% likme ienākumiem, kas nepārsniedz 100000 EUR). Deklarācijas eksports no mūsu programmas uz EDS tāpat darbojas līdzšinējā veidā.

10.02.2015
Kā tas vienmēr gadās, pirmajā laikā pēc jaunās versijas iznākšanas mēs no saviem klientiem mēs saņemam daudz piezīmju un priekšlikumus. Ar prieku paziņojam, ka varbūt ne visus, tomēr ļoti daudzus no šiem priekšlikumiem mēs esam ņēmuši vērā (visus svarīgākos – noteikti!). Visvairāk jautājumu radās par vidējās izpeļņas aprēķiniem atvaļinājumu un darbnespējas pabalstu aprēķināšanai. Atgādināšu, ka 01.01.2015 spēkā stājās spēkā izmaiņas Darba likumā. Cita starpā, izmaiņas attiecas uz Likuma 75. punktu, kurā noteikta metodika dienas vidējās izpeļņas aprēķināšanai. Lūk, fragments no Likuma jaunās redakcijas.

(4) Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu. Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu skaitu darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo sešu mēnešu laikā nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra darba dienu skaitu (izņemot attaisnotu prombūtni) pēdējo sešu mēnešu laikā. Nostrādāto dienu skaitā neietilpst pārejošas darbnespējas dienas, atvaļinājuma dienas un dienas, kad darbinieks nav veicis darbu šā likuma 74.panta pirmajā un sestajā daļā minētajos gadījumos.
(5) Stundas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu.

Šeit redzams, ka mainījušies dienas vidējās izpeļņas aprēķināšanas noteikumi darbiniekiem, kuriem noteikts summētais darba laiks. Viņiem dienas vidējā izpeļņa tagad jāaprēķina, pēdējo sešu mēnešu laikā nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra darba dienu skaitu.

Visiem pārējiem tāpat kā līdz šim dienas vidējā izpeļņa tiek aprēķināta, dalot algas kopsummu sešos mēnešos ar nostrādāto dienu skaitu. Mūsu kļūda bija, ka, ieviešot izmaiņas programmā gada sākumā, mēs neizpētījām visu līdz galam un pārveidojām dienas vidējās izpeļņas aprēķinus visiem darbiniekiem (ne tikai darbiniekiem ar summēto darba laiku).

Mēs esam izlabojuši savu kļūdu. Sadaļā “ALGA – Personāls”, rediģējot darbinieka datus , ekrāna formas apakšā pievienots jautājums, vai darbiniekam noteikt summētais darba laiks vai ne. Attiecīgi formā “Vidējās darba algas aprēķins” vieniem darbiniekiem algas kopsumma par 6 mēnešiem dalās ar nostrādāto dienu skaitu (tāpat kā līdz šim), bet citiem – ar kalendāra darba dienu skaitu.

Svarīga piebilde: Likuma tekstā dienas vidējās izpeļņas aprēķināšanas formula darbiniekiem ar summēto darba laiku izskatās daudz sarežģītāka, nekā rakstījām mēs (dalīt algas summu ar kalendāro darba dienu skaitu). Tomēr mūsu vienkāršā formula matemātiski atbilst tai sarežģītajai formulai, kura aprakstīta Likumā (kāpēc tā vajadzēja darīt – lai paliek autoru ziņā).
Tiem, kuri šaubās par aprēķinu formulas mūsu variantu – šeit aprakstīta formulas vienkāršošana. Nācās atcerēties vidusskolas 5. klases matemātikas kursu :).

Tālāk piedāvājam sarakstu ar citām izmaiņām un uzlabojumiem, kas ieviesti ACCORprofi pēdējo nedēļu laikā:
1. Jaunajā tabelē nedaudz esam izmainījuši datu ievadīšanas kārtību par nakts stundām. Tagad tie jānorāda pēc principa “tai skaitā no kopējā nostrādāto stundu skaita” (salāgots ar to, kā tas atspoguļojas tabeles drukātajā formā, kā arī ievadot algas parametrus).
2. Aprēķinot dienas vidējo izpeļņu darbiniekiem ar summēto darba laiku, no kalendāro darba dienu skaita tiek atrēķinātas ne tikai atvaļinājuma un slimības dienas, bet arī dienas, kad darbinieks nav strādājis uzņēmumā (piemēram, pieņemts darbā periodā, par kuru mēs aprēķinām dienas vidējo izpeļņu).
3. Izlabota kļūda tabeles rindu šķirošanā. Lai atjaunotu ierasto šķirošanu darbinieku tabeles numuru kārtībā pēc programmas jaunās versijas lejupielādes, jāveic daru bāzes indeksācija (attiecīgais taustiņš sadaļā “SERVISS”).
4. Formā “Algas aprēķina lapiņa” rinda “IZMAKSAI” sadalīta trīs rindās “AVANSS”, “BANKAS PĀRSKAITĪJUMS” un “IZMAKSAI (KASE)” .

Un, visbeidzot, vēl divas nelielas izmaiņas sadaļā “FINANSES”:
5. Dokumentu reģistra drukātā forma (sadaļā “Norēķini”) kļuvusi vēl kompaktāka.
6. Reģistrējot operācijas kopējā sarakstā, nefiksētās operācijas netiks reģistrētas (ja atslēgts “ķeksītis” kreisajā pusē).

20.01.2015
Paziņojam par jaunām izmaiņām, kas ieviestas programmā janvārī.

1. Algas aprēķina parametros pievienotas divas jaunas rindas (ar kodiem 092 un 093), kas ļauj ievadīt nostrādāto stundu skaitu un stundas likmi komandējuma laikā (gadījumam, kad komandējuma laikā darbojas stundu likme, kas atšķiras no standarta likmes). Attiecīgi rindiņa "tajā skaitā laika darba alga komandējumā" pievienota formai "Darba algas aprēķina lapiņa".

2. Pirms vairākiem gadiem piemaksas aprēķina formulā par darbu naktīs un brīvdienās (svētku dienās) tika izdarīti labojumi, kas ļāva uzskaitīt šīs piemaksas ne tikai stundu likmes gadījumā (kā bija agrāk), bet arī darbiniekiem, kuri saņem algu. Tomēr šādas izmaiņas parādījās tikai tiem mūsu klientiem, kuriem programma tika uzstādīta nesen. Mēs neriskējām automātiski labot naktīs un svētku dienās nostrādāto stundu aprēķina formulu jau esošajās datu bāzēs, lai izvairītos no iespējamām izmaiņām ar atpakaļejošu datumu.
Tomēr mēs esam atraduši risinājumu šai problēmai. Pēc tam, kad Jūs nogriezīsiet datu bāzi, jaunajā - 2015. gada bāzē notiks automātiska formulas korekcija (par to parādīsies paziņojums programmā). Pēc tam mēs lūgsim Jūs pārbaudīt jau ievadītos 2015. gada mēnešus (piemēram, sagatavojot atskaiti "Algu aprēķinu saraksts"), lai pārliecinātos, ka tajā nav mainījušies skaitļi. Tostarp aprēķinu formulas nogrieztajās datu bāzēs par iepriekšējiem gadiem netiks mainītas.

3. Jau parādījušās mūsu klientu atsauksmes par darbu ar jauno tabeli. Mēs esam ņēmuši vērā dažas vēlmes. Cita starpā, tabeles drukātā forma kļuvusi vēl kompaktāka - sakarā ar to, ka no dienu datiem izņemta rindiņa "Virsstundas". Tas saistīts ar to, ka pārstrāde attiecas uz visu mēnesi kopumā, bet nevis uz kādu noteiktu dienu. Rezultātā izdevās savietot vienā tabeles lapā 10 darbiniekus (nevis septiņus, kā sākuma variantā). Turklāt tabeles kopējos rezultātos dati par darbinieku pārstrādātajām stundām saglabājušies.

4. Sadaļā "Aprēķins" (pamatsarakstā, kur norādīts aprēķinu gads un mēnesis), pievienots jauns parametrs - darba dienu skaits mēnesī. Agrāk ievadītajos datos par 2014. un 2015. gadu darba dienu skaits parādīsies automātiski (pamatojoties uz likumā noteikto darba dienu, brīvdienu un svētku dienu skaitu šajā periodā). Tieši šis dienu skaits tiks izmantots, aprēķinot dienas vidējo algu formā "Vidējās darba algas aprēķins".

5. Neliels papildinājums - tabeles vecā versija (ar vecajiem datiem) tagad pieejama ar Ctrl+Q. Iemesls - Ctrl+T ne vienmēr darbojas datorā, kur instalēta programma "Tilde". Tas ir, gadījumā, ja nevarat palaist veco tabeli ar Ctrl+T, pamēģiniet palaist to ar Ctrl+Q.

02.01.2015. Sagaidām Jauno gadu ar jaunu programmas versiju!

Paziņojam par jaunās ACCORprofi versijas iznākšanu. Izmaiņas ieviestas sadaļās "ALGA" un "FINANSES". Sadaļā "ALGA" ieviesta jauna versija darba laika uzskaites tabelei ar jaunām funkcijām. Vienlaikus pārveidots neizmantoto atvaļinājuma dienu aprēķins - tagad to programmā paveikt ir ērtāk nekā iepriekšējā versijā.

Sadaļā "FINANSES" galvenās izmaiņas saistītas ar finanšu operāciju un dokumentu reģistrācijas procedūru. Saskaņā ar mūsu klientu informāciju dažu pēdējo mēnešu laikā kļuvušas biežākas VID pārbaudes ar prasību uzrādīt ne tikai operāciju žurnālu, kur katrai operācijai piešķirts reģistrācijas numurs, bet arī dati par to, kurš un kad reģistrējis vai labojis operāciju. Programmā ieviestās izmaiņas nepieciešamības gadījumā pārbaudes laikā ļaus uzrādīt reģistrus ar visiem nepieciešamajiem datiem gan papīra, gan elektroniskajā formātā (CSV formātā).

Tāpat informējam Jūs par to, ka šodien tika veikta rēķinu par programmas ACCORprofi tehnisko apkalpošanu 2015. gadam pasta izsūtne. Gadījumā, ja Jūs nevēlaties pagarināt Līgumu par tehnisko apkalpošanu, lūdzam par to paziņot. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka iespēju brīvi lejupielādēt programmas ACCORprofi atjauninājumus izmanto visi mūsu klienti, kuri apmaksājuši tehniskās apkalpošanas līguma rēķinu par 2015. gadu. Ja šāda noslēgta līguma nav, programmas atjaunināšana un speciālista konsultācijas notiek par atsevišķu samaksu. Šajā piekļuves atsaucē Jūs varat iepazīties ar tehniskās apkalpošanas līguma noslēgšanas noteikumiem, kā arī mūsu pakalpojumu cenām šāda līguma neesamības gadījumā.

Pasūtiet tehniskās apkalpošanas līgumu, aizpildot anketu.

Lai aktivizētu programmas atjaunojumu lejupielādes funkciju, ieejiet ACCORprofi sadaļā „SERVISS” un nospiediet taustiņu „ACCORprofi atjaunināšanas pieslēgšana” (ar pelēku atslēdziņu kreisajā malā). Rezultātā uz ekrāna atvērsies forma, kurā tiks norādīts Jūsu datora identifikācija numurs. Atbildiet uz jautājumiem par Jūsu uzņēmuma nosaukumu, licences numuru un apmaksātā rēķina numuru, pēc tam nospiediet taustiņu „Nosūtīt Jūsu pieteikumu uz e-pasta adresi accorprofi@gmail.com” Rezultātā tiks palaista pasta klienta programma, kas instalēta Jūsu datorā (piemēram, Microsoft Outlook vai Outlook Express), kur viss jau būs aizpildīts un Jums atliks tiksi nospiest taustiņu „Send”.

Gadījumā, ja Jūsu datorā nav instalēta pasta klienta programma, nosūtiet informāciju par identifikācijas numuru (tas norādīts atjauninājumu pieslēguma formā – taustiņš „ACCORprofi atjaunināšanas pieslēgšana” sadaļā SERVISS), uz mūsu e-pasta adresi accorprofi@gmail.com no sava e-pasta. Turklāt neaizmirstiet vēstulē norādīt arī Jūsu uzņēmuma nosaukumu un apmaksātā rēķina numuru. Pēc Jūsu vēstules saņemšanas ar pieteikumu Jums tiks nosūtīta atbilde ar īsu instrukciju, pēc kuras izpildīšanas Jūs varēsiet lejupielādēt programmas jauno versiju savā datorā.

Izmaiņu saraksts, kas iekļautas jaunajā ACCORprofi versijā
Sadaļa "ALGA"
1. Jaunā darba laika uzskaites tabele. Palaišana, tāpat kā līdz šim, notiek ar taustiņu T. Salāgošanai ar vecākajām versijām veco tabeli var palaist ar Ctrl+T.
Jaunajā tabelē:
- ir iespēja iestatīt brīvdienas statusu atsevišķi katram darbiniekam, nevis obligāti kopējo visiem darbiniekiem. Svarīgi summārajā darba laika uzskaitē;
- ievadot datus par dienu – ir iespēja ievadīt nostrādāto darba laiku stundās un minūtēs. Tāpat iespējams ievadīt nostrādāto nakts stundu un virsstundu skaitu;
- ir iespēja atzīmēt dienu kā: K (komandējums), A (atvaļinājums), S (slimības lapa), AB (bezalgas atvaļinājums), SB (B slimības lapa), kā arī X (nav darba attiecību - mēnešos, kad darbinieks ticis pieņemts vai atlaists);
- ir iespēja izdrukāt tabeli un eksportēt uz algas aprēķina tabulu. Tabeles forma tagad sastāv no divām daļām: datiem pa dienām un kopējiem rezultātiem par katru darbinieku.

Tabeles jaunā forma PDF formātā
Instrukcija darbam ar darba laika uzskaites tabeli

2. Pārveidots neizmantotā atvaļinājuma dienu aprēķins. Programmas iepriekšējā gada versijā tas nebija izveidots gluži ērti, un mēs nolēmām visu izveidot no jauna. Starta dati, tāpat kā agrāk, būs jāievada vienu reizi katram darbiniekam sadaļā "Personāls" (piemēram, uz 2015. gada sākumu), pēc tam aprēķins tiks veikts, pamatojoties uz datiem no jaunās tabeles. Aprēķinot atvaļinājuma dienas, tagad tiek ņemts sākuma atlikums (ievadīts sadaļā "Personāls"), tam tiek pievienots no sākuma datuma iekrāto kalendāra dienu skaits un atņemts neapmaksājamā atvaļinājuma dienu skaits, kā arī dienas, kad darba attiecību nav bijis. Turklāt tiek uzskaitītas izmantotās atvaļinājuma dienas par šo periodu. Aprēķins tiek atspoguļots formā "Mēneša atskaites - [OB] Atvaļinājuma dienu aprēķins ". No formas "Atskaites par periodu - [05] Vidējās darba algas aprēķins" aprēķins, kas darbojas pēc vecās shēmas, ir izņemts.

Neizmantoto atvaļinājuma dienu skaita aprēķina forma PDF formātā

3. Sadaļā "ALGA - Aprēķins" pievienota jauna funkcija - datu izdzēšana par vecajiem algas aprēķiniem līdz noteiktam datumam. Tiek palaista ar taustiņu - tā ir apakšējā poga rīkjoslā, kas izvietota ekrāna labajā pusē. Gadījumā, ja Jūs esat nogriezuši datu bāzi, visa informācija par algu iepriekšējos periodos saglabājas vecajā (nogrieztajā) datu bāzē, kur nepieciešamības gadījumā iespējams ieiet un izdrukāt jebkuru nepieciešamo atskaiti par jebkuru veco periodu.
Veco datu izdzēšana ļaus paātrināt programmas darbu (īpaši, ja ir liels skaits darbinieku), kā arī, piemēram, dos iespēju izdzēst no darbinieku saraksta tos, kuri jau sen nestrādā uzņēmumā.

Mēs ļoti iesakām izmantot jauno funkciju veco datu izdzēšanai, bet nedarīt to ar roku (secīgi izdzēšot katru mēnesi). Iemesli ir divi:
- pirmkārt, tā ir ērtāk un ātrāk,
- otrkārt, šādi automātiski tiek pārrēķināti sākuma dati par iekrāto atvaļinājuma dienu skaitu. Tie ir dati, kuri sākotnēji tiek ievadīti sadaļā "ALGA - Personāls", un tagad tie tiks pārrēķināti uz jauno sākuma datumu.

Sadaļa "FINANSES"
1. Izmaiņas, kas saistītas ar finanšu operāciju reģistrāciju:
- dati par datumu, laiku un lietotāju, kurš veicis reģistrāciju, tagad ietvertas ne tikai failā SysLog.db (transakciju saraksts), bet arī Operreg.db (kur glabājas dati par operācijām). Turklāt tur saglabājas dati par datumu, laiku un lietotāju, kurš veicis pēdējos labojumus agrāk reģistrētajā operācijā. Jaunās versijas lejupielādē datu pārnese no SesLog.db uz Operreg.db notiek automātiski, nekādas papildu darbības ar programmu lietotājam nav jāveic;
- nogriežot datu bāzi, operāciju numuri un reģistrācijas dati tagad saglabāsies nogrieztajā datu bāzē bez jebkādām papildu darbībām ar programmu;
- nelielas izmaiņas datu vizualizēšanā: agrāk reģistrētās operācijas tika izceltas ar tumšāku tabulas fona toni. Tagad tās tiek atzīmētas ar burtu "R" rindas sākumā (pa kreisi);
- tāpat kā agrāk, iespējams izvēlēties reģistrācijas režīmu: "uzreiz" vai "pēc pasūtījuma" (ar Ctrl+Alt+R sadaļā "Operācijas");
- operācijas iespējams reģistrēt gan veselā sarakstā saskaņā ar uzstādīto filtru, gan pa vienai (uzklikšķinot uz attiecīgo tabulas rūtiņu, kur pagaidām nav ievietots burts "R");
- uzklikšķinot uz burtu "R" (jau reģistrētā operācijā), iespējams redzēt reģistrācijas datus (piešķirto numuru, datumu, laiku un lietotāja vārdu), tāpat datus par pēdējo labojumu (datumu, laiku un lietotāja vārdu):

- izmaiņas, kas saistītas ar piekļuves tiesībām: operācijas reģistrāciju tagad var veikt arī parastais lietotājs (agrāk - tikai lietotās ar administratora tiesībām). Tomēr reģistrācijas veikšanai programmai būs jāzina lietotāja (grāmatveža) vārdu un uzvārdu. Gadījumā, ja šie dati nav tikuši ievadīti programmā (bāzes lietotāju reģistrācija tiek veikta sadaļā "SERVISS - Datu bāzu saraksts - F10"), lietotājs saņems piedāvājumu ievadīt savu vārdu un uzvārdu operācijas reģistrācijas brīdī, un pēc tam dati tiks saglabāti;
- lietotāja vārds un uzvārds, kurš patlaban strādā ar programmu, tagad atspoguļojas ekrāna augšdaļā (zem datu bāzes nosaukuma);
- operāciju reģistru, tāpat kā līdz šim, izdrukāt var ar Alt+F5. Formā tagad ietverti reģistrācijas dati (numurs, datums, reģistrācijas laiks un lietotāja vārds);
- pievienota arī iespēja saglabāt operāciju reģistru (ar visiem reģistrācijas datiem) failā CSV (taustiņš >.csv labajā pusē apakšā rīkjoslā);

2. Pievienota dokumentu reģistrācija sadaļā "Norēķini" (analoģiski tam, kā tas izdarīts sadaļā "Operācijas"). Tomēr atšķirībā no finanšu operāciju reģistrācijas šeit saglabājas dati (datums, laiks un lietotājs) tikai par sākuma reģistrāciju - kad dokumentam tiek piešķirts numurs. Iemesls - ar dokumentu saistītas finanšu operācijas, bet dati par to, kurš un kad veicis tajos labojumus, programmā tiek uzskaitīti atsevišķi.

3. Pēc analoģijas ar to, kā tas darbojas sadaļā "Operācijas", sadaļā "Norēķini" arī ir iespēja izdrukāt dokumentu reģistru par periodu (ar Alt+F5) vai saglabāt to failā CSV (taustiņš >.csv labajā pusē lejā rīkjoslā).

4. Reģistrācijas darbu attīrīšana. Šāda nepieciešamība var rasties, piemēram, veidojot jaunu datu bāzi uz jau esošās datu bāzes pamata (ar visiem tās iestatījumiem, izziņām un t.t.). Turklāt iespējama tikai pilnīga visu datu dzēšana par operāciju un dokumentu reģistrāciju. Reģistrācijas datu daļēja koriģēšana programmā nav pieļaujama.
Reģistrācijas datu attīrīšana notiek sadaļā "SERVISS - ACCORprofi reģistrācijas dati". Drošības nolūkos piekļuve šai funkcijai iespējama tikai ar administratora tiesībām (pēc analoģijas ar datu bāzes atjaunošanas funkciju no arhīva, datu bāzes nogriešanu u.t.t.).

5. Turklāt sadaļā "FINANSES - Norēķini" ieviesta vēl viena neliela izmaiņa, kas nav saistīta ar operāciju un dokumentu reģistrāciju. Debitoru izziņā (kur tiek ievadīti to rekvizīti) pievienoti dati par maksātāju (gadījumā, ja tas atšķiras no preces pircēja vai pakalpojuma saņēmēja). Šie dati tagad atspoguļojas rēķina formā.

23.09.2014
Informējam Jūs, ka 19.09.2014 tika mainīta SIA "PROFI studija" un SIA “ACCOR PC” juridiskā un pasta adrese.
Jaunā juridiskā un pasta adrese ir: Dārza 32-45, Rīga, LV-1083.

10.06.2014
Paziņojam par pēdējām izmaiņām, kas ieviestas programmā ACCORprofi.

1. Sadaļā “ALGA – PERSONĀLS” daļā, kur tiek ievadīti dati par pavēlēm (funkcija Ctrl+S), izmainīti (izlaboti un papildināti) pavēļu teksti un to drukātās formas.

2. Turpat (sadaļā ALGA) parādījusies iespēja aprēķināt neizmantotās atvaļinājuma dienas. Šim nolūkam darbinieku parametros (ALGA – personāls – F2) nepieciešams ievadīt sākuma datus: pēdējā atvaļinājuma gadu un mēnesi un neizmantoto dienu skaitu uz to brīdi (vai 0 dienu, ja pēdējās atvaļinājuma naudas aprēķinos tika izmaksāta summa par visām dienām, kas uzkrājušās uz to brīdi). Gadījumā, ja atvaļinājuma nauda darbiniekam vēl ne reizi nav tikusi izmaksāta, sākuma datos jānorāda darbā pieņemšanas diena un mēnesis un 0 uzkrāto .
Pamatojoties uz šiem datiem drukājamajā formā “Vidējās darba algas aprēķins” tagad būs iespējams redzēt, cik atvaļinājuma dienu iekrājies uz tekošo dienu.
Tāpat , ja sadaļā “Aprēķins” aprēķināt darbiniekam atvaļinājuma dienas, tad izejot no šās sadaļas (gadījumā, ja rindā “Atvaļinājuma dienas” nebūs 0), programma automātiski pārrēķina uzkrātās atvaļinājuma dienas un ievieš attiecīgus labojumus darbinieka parametros.
Uzkrātās atvaļinājuma dienas tiek aprēķinātās saskaņā ar 20 dienu normu gadā, tas ir, 1 mēnesis atbilst 20/12 = 1,67 dienas.

3. Programmas modulī “Noliktava” tagad valūtas kurss atspoguļojas saskaņā ar noteikumu “summa eiro = summa valūtā dalīta ar kursu”, nevis “reizināta”, kā tas bija agrāk (tāpat, kā tas jau darbojas programmas modulī “Finanses”). Turklāt pievienota iespēja automātiski lejuplādēt ECB valūtas kursus no interneta (taustiņi Ctrl+I).

07.04.2014
Informācija ACCORprofi lietotājiem, kuri sadalījuši datu bāzi (sakarā ar pāreju uz eiro) pirms Gada atskaites nodošanas.

Sakarā ar izmaiņām, kuras Jūs ieviesāt Gada atskaites sagatavošanā, 2013. gada datu bāzē (jau pēc gadu nodalīšanas), mainījušies atlikumi uz 01.01.2014, un tagad šos atlikumus nepieciešams izlabot jaunajā – 2014. gada datu bāzē. Tagad to izdarīt var ne tikai manuāli, bet arī ar īpaši šim nolūkam izveidoto jauno programmas funkciju.

Šim nolūkam 2013. gada datu bāzē ieejiet sadaļā “Finanses – Konti” un nospiediet Ctrl+F12, pēc tam Jums tiks piedāvāts izvēlēties datu bāzi, kurā jāpārvieto šie izmainītie atlikumi. Izvēlieties 2014. gada datu bāzi un nospiediet OK. Rezultātā jaunie 2013. gada beigu atlikumi pārvietosies uz 2014. gada datu bāzi.

Vēl vienas izmaiņas saistītas ar iespējām saņemt no programmas atskaiti PVN1-1 (iepriekšējais nodoklis) ar visu darījumu atšifrējumu, nevis tikai to darījumu, kuru summa pārsniedz 1420 EUR. Šādu atskaiti bieži pieprasa VID, atmaksājot PVN. Jaunā atskaites forma atrodas sadaļā “Finanses – Atskaites – Saliktās atskaites – PVN deklarācija”.

Visu pēdējo izmaiņu aktivizēšanai atjauniniet programmas versiju, nospiežot taustiņu “ACCORprofi atjaunināšana” (trešais no lejas) sadaļā “Serviss”. Atgādinām, ka iespēju brīvi atjaunināt programmu izmanto visi mūsu klienti, kuri apmaksājuši rēķinu saskaņā ar tehniskās apkalpošanas līgumu 2014. gadam, kā arī tie, kuriem no programmas uzstādīšanas momenta nav apritējis gads bezmaksas tehniskajai apkalpošanai.

11.01.2014
Vēršamies pie tiem ACCORproti lietotājiem, kuri jau saņēmuši piekļuvi programmas atjauninājumu lejupielādei un kuri jau lejupielādējuši jauno versiju savos datoros. Sakarā ar to, ka programma pastāvīgi tiek papildināta, lūgums atjaunot to ar noteiktiem regulāriem intervāliem (ja ne katru dienu, tad ik pēc divām trim dienām tas nebūs lieki, bet noteikti - 2014. gada pirmajās nedēļās).

Pēdējo dienu laikā programmā ir ieviestas vairākas svarīgas funkcijas:
1. Valūtas kursu lejupielāde no Eiropas Centrālās Bankas (ECB) servera. Diemžēl no 01.01.2014 Latvijas Banka savā serverī vairs neizvieto jaunāko informāciju par valūtas kursiem, tādēļ nācās pārprogrammēt datu importēšanas funkciju. ACCORprofi lietotājiem nekas nemainās – valūtas kursu importēšana par jebkuru periodu joprojām notiek ar taustiņiem Ctrl+I sadaļā “Finanses – Valūtas”.
2. Vēl vienas izmaiņas tāpat saistītas ar valūtas kursiem, precīzāk – to atspoguļošanu programmā. Tas ir tāpēc, ka ECB izvieto informāciju saistībā ar to, cik valūtas vienības atbilst vienam eiro. Piemēram, USD kurss 09.01.2014 ir 1,3594, tas nozīmē: 1 EUR = 1,3594 USD. Tādējādi, lai iegūtu ekvivalentu summu EUR, tagad summu valūtā ar tās kursu jādala, nevis jāreizina, kā bija līdz šim. Mēs problēmu atrisinājām šādi: datu bāzēs par 2013. gadu un vēl senākiem periodiem (tai skaitā – pagaidām vēl nenodalītajā bāzē par 2013. un 2014. gadu) valūtu kursi joprojām tiks atspoguļoti pa vecam (saskaņā ar noteikumu: “summa LVL = summa valūtā reizināta ar kursu”), bet datu bāzēs, kas pārrēķinātas eiro – jau pa jaunam (saskaņā ar noteikumu: “summa EUR = summa valūtā dalīta ar kursu”) . Turklāt tas notiks bez jebkādām lietotāja papildu darbībām – visi valūtu kursi, kas lejupielādēti par 2014. gada janvāri, pēc datu bāzes sadalīšanas un procedūras palaišanas pārejai uz eiro tiek pārrēķināti automātiski.
3. Uzlabojumi sadaļā “Alga” attiecas uz algu izmaksu datu eksportēšanu uz internetbanku.

Mēs paziņojām tikai par dažām izmaiņām, patiesībā to ir daudz vairāk. Tāpēc mēs uzstājīgi iesakām sākt savu darba dienu (vai vismaz darba nedēļu) ar ļoti vienkāršu operāciju: ieiet sadaļā ”SERVISS” un nospiest taustiņu ar zilo aplīti “ACCORprofi atjaunināšana” (sarakstā trešā rindiņa no apakšas). Programmas atjaunināšana ilgst ne vairāk kā minūti (vairākumā gadījumu – 20-30 sekundes) un Jums nenāksies veikt nekādas papildu darbības.

Tāpat neaizmirstiet par nepieciešamību ik dienu saglabāt savu darbu, veicot datu bāzes arhivēšanu (turpat, sadaļā “SERVISS” - taustiņš ar melno disketīti “Datu bāzes saglabāšana”). Īpaši svarīgi tas ir pašlaik – izmaiņu periodā, kas saistīts ar pāreju uz eiro.

03.01.2014
Informācija ACCORprofi lietotājiem, kuri apmaksājuši tehniskās apkalpošanas līguma rēķinu par 2014. gadu, kā arī tiem, kuriem nav beidzies garantijas apkalpošanas laiks (viens gads no programmas uzstādīšanas dienas).

Lai aktivizētu programmas atjaunojumu lejupielādes funkciju, ieejiet ACCORprofi sadaļā „SERVISS” un nospiediet taustiņu „ACCORprofi atjaunināšanas pieslēgšana” (ar pelēku atslēdziņu kreisajā malā). Rezultātā uz ekrāna atvērsies forma, kurā tiks norādīts Jūsu datora identifikācija numurs. Atbildiet uz jautājumiem par Jūsu uzņēmuma nosaukumu, licences numuru un apmaksātā rēķina numuru, pēc tam nospiediet taustiņu „Nosūtīt Jūsu pieteikumu uz e-pastu….” Rezultātā tiks palaista pasta klienta programma, kas instalēta Jūsu datorā (piemēram, Microsoft Outlook vai Outlook Express), kur viss jau būs aizpildīts un Jums atliks tiksi nospiest taustiņu „Send”.

Gadījumā, ja Jūsu datorā nav instalēta pasta klienta programma, nosūtiet informāciju par identifikācijas numuru (tas norādīts atjauninājumu pieslēguma formā – taustiņš „ACCORprofi atjaunināšanas pieslēgšana” sadaļā SERVISS), uz mūsu e-pasta adresi accorprofi@gmail.com no sava e-pasta. Turklāt neaizmirstiet vēstulē norādīt arī Jūsu uzņēmuma nosaukumu un apmaksātā rēķina numuru.

Pēc Jūsu vēstules saņemšanas ar pieteikumu Jums tiks nosūtīta atbilde ar īsu instrukciju, pēc kuras izpildīšanas Jūs varēsiet lejupielādēt programmas jauno versiju savā datorā. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka iespēju brīvi lejupielādēt programmas ACCORprofiatjauninājumus izmanto visi mūsu klienti, kuri apmaksājuši tehniskās apkalpošanas līguma rēķinu par 2014. gadu. Ja šāda noslēgta līguma nav, programmas atjaunināšana un speciālista konsultācijas notiek par atsevišķu samaksu. Šajā piekļuves atsaucē Jūs varat iepazīties ar tehniskās apkalpošanas līguma noslēgšanas noteikumiem, kā arī mūsu pakalpojumu cenām šāda līguma neesamības gadījumā.

Pasūtiet tehniskās apkalpošanas līgumu, aizpildot anketu.

01.12.2013. Pārejam uz eiro ar ACCORprofi.

Pārejas uz eiro plāns ACCORprofi lietotājiem.

1. Janvāra pirmajās dienās (un pat nedēļās) Jūs vēl kādu laiku varat turpināt darbu ar programmas veco versiju. Tostarp operācijās, kas attiecas jau uz 2014.gadu, Jūs ievadāt valūtu EUR.

2. Lejupielādēt ACCORprofi jauno versiju iespējams gan pirms, gan pēc decembra atskaišu nosūtīšanas. Programmas jaunajā versijā pieejams taustiņš datu bāzes pārveidei uz eiro, bet, iekams Jūs to nenospiedīsiet (bet to nevajag darīt uzreiz!) – programma strādās pa vecam un visas atskaites (tai skaitā arī par 2013. gada decembri) aprēķinās latos.

3. Nākamais solis – nošķirt 2014. gadu no 2013. gada. Parasti datu bāzes nogriešana tiek veikta pēc gada atskaites nodošanas (aprīlī-maijā), bet šoreiz to nāksies izdarīt ne vēlāk, kā februāra sākumā (pirms atskaišu nodošanas par 2014. gada janvāri).
Instrukcija „Kā sadalīt (nogriezt) datu bāzi?

4. Kā pārslēgt uzskaites bāzes valūtu no LVL uz EUR?
Для этого следует нажать на кнопку с надписью “Pāreja uz EUR”, расположенную в правом верхнем углу главного экрана:

Rezultātā programma veiks šādas darbības:
• Datu bāzes automātiskā saglabāšana mapē / ARCHIVES,
• Valūtu kursu pārrēķins (aizvietojot bāzes valūtu no LVL uz EUR),
• Sākuma atlikuma pārrēķins,
• Agrāk 2014. gadam paredzēto un ieviesto operāciju pārrēķins pēc jaunā kursa,
• Pamatlīdzekļu pārrēķins, fiksējot atlikuma vērtību uz 01.01.2014. Turklāt informācija par visiem pārcenojumiem, detaļu pievienošanu un aizvietošanu līdz 2014. gadam tiks saglabāta. Līdz 2014. gadam norakstītās kartītes jaunajā datu bāzē tiks dzēstas (tās, protams, tiks saglabātas iepriekšējo gadu datus bāzēs, kurās viss paliek pa vecam).

Atsevišķi uz EUR jāpārrēķina cenas par piedāvātajiem pakalpojumiem, kas attiecas uz rēķinu izrakstīšanu klientiem (protams, gadījumā, ja Jūs izdrukājat rēķinus no programmas):
• Cenas Pakalpojumu rokasgrāmatā sadaļā „Finanses – Iestatījumi – Pakalpojumu veidi”,
• Līgumu (šablonu) cenas sadaļā „Finanses – Norēķini - Līgumi”.

Abos gadījumos cenu pārrēķins notiek ar funkciju Ctrl+F12. Lai pārrēķinātu cenas no LVL uz EUR, pārrēķina formulā jānorāda::

Lodziņā ”Precizitāte” tiek norādīta precizitāte cenu noapaļošanai pēc pārrēķina. Piemēram, cipars 2 nozīmē, ka cenas tiks noapaļotas līdz veseliem centiem.

Sadaļā „Alga” summas, kas attiecas uz 2013. gada aprēķiniem (tāpat arī vēl agrākiem periodiem), jaunajā datu bāzē saglabāsies latos (tas ir, programma tās uztvers kā summas latos). Tai pat laikā summas, kas attiecas uz 2014. gadu, jāievada jau EUR. Vidējās algas aprēķinos par periodu, kas ietver vienlaikus gan 2104., gan 2013. gadu, programma šo faktoru ņems vērā, un summām par 2013. gadu tiks piemērots koeficients 1,422872 (līdzvērtīgs eiro kursam pret latu).

Ievadot datus par 2014. gada janvāri, programma piedāvās pārrēķināt summas, kas pārceltas no 2013. gada decembra, uz eiro (lai nevajadzētu to darīt manuāli)::

Tāpat programma automātiski aizvietos nodokļu likmes, neapliekamā minimuma summas un atlaides.

Un, visbeidzot, pēdējā problēma, kuru mums atlicis atrisināt, saistīta ar sākuma atlikuma summu noapaļošanu pēc pārrēķina uz EUR. Pēc katra rēķina atlikuma noapaļošanas līdz 2 zīmēm, pārrēķinot tos uz EUR, debeta un kredīta kopsummas par visiem rēķiniem var nesakrist. Saskaņā ar pārejas noteikumiem, šī starpība jāatspoguļo ienākumos un izdevumos par 2014. gadu. Bet tas nozīmē, ka Jums jāieiet sadaļā „Konti”, un gadījumā, ja šāda starpība ir izveidojusies (Jūs to ieraudzīsiet ekrāna augšējā daļā), jāievada to kopsummā kāda bilances konta atlikumā (piemēram, 2690). Pēc tam ievadiet 01.01.2014 veiktu operāciju, pārceļot šo summu uz peļņu vai zaudējumu no kursu starpības (piemēram, uz kontu 8150 vai 8250).

Kā redzat, pāreja uz eiro programmā ACCORprofi izrādījās ne pārāk sarežģīts uzdevums. Ja tomēr Jums raušies kaut kādi jautājumi – mēs vienmēr esam gatavi Jums palīdzēt.


Programmas jaunajā versijā ieviesto izmaiņu saraksts.

Izmaiņas, kas saistītas ar rēķinu izrakstīšanu klientiem:
Jaunajā versijā mēs esam nedaudz pārveidojuši (sakārtojuši) rēķinu formas. Mēs pacentāmies izveidot iespējami optimālu formu sarakstu, kas ietver visus iespējamos variantus programmas „vidējam statistiskajam” lietotājam. Ceram, ka situāciju, kad nepieciešama individuāla formu pielāgošana ikvienam klientam, kļūs arvien mazāk (kas ļaus ietaupīt mūsu laiku un Jūsu naudu).

Tagad rēķinu formas izskatīsies šādi:
Rēķins (klasiskais)
Rēķins (klasiskais, ar kontējumu)
Rēķins (ar kopējo parādu)
Rēķins (ar atlaidi un kopējo parādu)
Rēķins (pasta nosūtīšanai)
Rēķins (ar dažādām PVN likmēm)
Rēķins (par transporta pakalpojumiem)
Pavadzīme

Jaunajā sarakstā iekļautas arī citas formas: “Priekšapmaksasrēķins”, “Kredītrēķins”, “Dokumentakontējums”, “Avansaatskaite” (gadījumam, kad norēķini ar atskaitei pakļautajām personām notiek sadaļā „Norēķini”)utt. Dažas no tām var izmantot kā sagataves individuālajiem iestatījumiem (piemēram, invoice formas angļu un krievu valodā).

Ikvienā atskaites formā līdztekus gala summai EUR norādīts tās ekvivalents LVL (saskaņā ar pārejas noteikumiem, kas ir spēkā līdz 31.03.2014). Programmas versijās pēc 01.04.2014 summa latos rēķinu formās vairs netiks uzrādīta.

Kā rīkoties, ja Jūs izmantojat savas (kādreiz individuāli Jums iestatītas) rēķinu formas?
Pašu rēķinu formas glabājas mapē \ACCpr\Reports\OWN. Pēc programmas jaunās versijas iestatīšanas tās nekur nepazudīs. Ja sadaļā „Norēķini” nospiedīsiet taustiņu F5, tās parādīsies rēķinu sarakstu augšējās rindiņās. Tas izskatīsies apmēram šādi:

Kā redzat, Jūsu vecās formas parādās jaunajā sarakstā, lai gan ar diezgan dīvainiem nosaukumiem – „OWN (XX)”, kur iekavās norādīts formas kods no vecā saraksta. Jūs varat mainīt šo formu nosaukumus. Šim nolūkam tikai jāveic darbības, kas aprakstītas nākamajā punktā.

Kā izveidot savu rēķinu sarakstu programmas jaunajā versijā?
Tas ir ļoti vienkārši. Sadaļā „Norēķini” jebkurā dokumentu saraksta rindā nospiediet Ctrl+D. Atvērsies formu saraksts rediģēšanai:

Lai izlabotu formas nosaukumu no OWN (XX) uz savu nosaukumu, nospiediet F2 un lodziņā „Nosaukums” ievadiet savu formas nosaukumu. Piemēram, OWN (01) vietā ievadiet jaunu nosaukumu: „Rēķins (pamatforma)”.

Lodziņa „Kods” saturu nemainiet. Jūs varat ar taustiņu Delete izdzēst no saraksta Jums nevajadzīgās rēķinu formas, atstājot tikai tās, kuras plānojat izmantot. Pēc formu saraksta rediģēšanas nospiediet Esc.

Tagad Jūsu izveidotais formu saraksts paliks pie Jums un nepazudīs tālākās programmu atjaunināšanas laikā.

Citas izmaiņas sadaļā „Finanses”:
1. Visās ekrāna un atskaites formās tabulu virsrakstos valūta LVL aizvietota ar valūtu, kas datu bāzē atzīmēta kā bāzes valūta – sadaļā „Valūtas” tai pretī ir pazīme „B”. Tādējādi līdz taustiņa „Pāreja uz EUR” palaišanai (tāpat arī 2013. gada un agrāko gadu datu bāzēs) atskaitēs tiek drukāti lati, bet pēc pārejas procesa īstenošanas – jau eiro.

2. Mainīts kases grāmatas lapas formas dizains (pārveidots līdzīgāks tradicionālajam „papīra” paraugam).

3. Sadaļās „Norēķini – F11 (Līgumu saraksts)” un „Iestatījumi – Pakalpojumu veidi” pievienota funkcija Ctrl+F12 cenu pārrēķināšanai EUR ar nepieciešamo noapaļojumu.

4. Sadaļas „Konti” tabulā pievienota jauna pazīme „P” (tiek ieslēgta un izslēgta ar Ctrl+P). Šī pazīme tiek piešķirta rēķinam, kas saistīts ar PVN. Formā „Dokumentu reģistrs” (sadaļa „Norēķini – AltF5”) PVN summu norēķinu dokumentos tagad nosaka programma, ņemot vērā pazīmes „P” esamību to operāciju kontos, kas iekļautas dokumenta sastāvā. Agrāk PVN šeit tika noteikts saskaņā ar kontu, kas ievadīts lodziņā „PVN konts” sadaļā „Finanses – Iestatījumi – Savdabīgi konti”. Tomēr praksē grāmatveži bieži izmanto vairākus PVN kontus (katru atšķirīgai situācijai, piemēram, - vienu priekšnodokļiem, otru – nodokļiem, izrakstot faktūrrēķinu klientiem, daži PVN uzskaiti veic nevis pēc izrakstītajiem, bet gan pēc apmaksātajiem faktūrrēķiniem un tā tālāk) . Tātad, ja tagad sadaļā „Konti” atzīmēt visus ar PVN saistītos kontus ar pazīmi „P”, tad programma vienmēr pareizi atspoguļos PVN summu dokumentu žurnālā.

5. Sadaļā „Konti” sākuma atlikumu nullēšanas taustiņš (Ctrl+9) pievienots funkcionālajam panelim, kas izvietots ekrāna labajā pusē. Tagad ar šo taustiņu tiek piedāvāts izvēlēties divus variantus: „nullēt operāciju kontu atlikumus (grupas 6, 7 un 8)” vai „nullēt visu kontu atlikumus”. Vecais variants (nullēt atsevišķas kontu grupas atlikumus) tagad tiek palaists ar Ctrl+Alt+F9.

6. Būtiski paātrināts sākuma atlikumu pārrēķins sadaļā „Konti”, kas tiek palaists ar Ctrl+F4 (vai ar jauno taustiņu „Pārrēķināt”, kas izvietots līdzās sākuma datumam). Agrāk datu bāzēs ar lielu kontu skaitu šāds pārrēķins noritēja ļoti lēni.

7. Atrisināta vēl viena lielo datu bāzu problēma. Sadaļā „Konti” , kad ieslēgta debitora (kreditora) konta atlikuma un šā atlikuma atšifrējuma summas dokumentos atbilstības pārbaude (neatbilstība gadījumā tabulas labajā stabiņā parādās sarkana jautājuma zīme „?”), programma vairs „nebremzē” pārvietošanos pa saraksta rindām. Tas ir – sākuma atlikumu atbilstības pārbaudi tagad var neatslēgt.

8. Dokumentu ievades un rediģēšanas formā (sadaļa „Norēķini”) pievienoti jauni lodziņi: „Pakalpojumu sniegšanas periods” un „Garantijas summa”.

Parametrs „Pakalpojumu sniegšanas periods”:
•Pievienots visās rēķinu formās (gan palaižamās ar F5, gan ar Shift+F5).
•Gadījumā, ja perioda sākuma un beigu datumi sakrīt, rēķina formā drukājas viens datums, ja nesakrīt – divi. Pēc noklusējuma (ievadot jaunu dokumentu) abi pakalpojuma sniegšanas perioda datumi sakrīt ar rēķina izrakstīšanas datumu.
•Palaižot rēķinu saraksta izveides procesu („Norēķini – F11 – Ctrl+F10”), tāpat tiek pieprasīts pakalpojumu sniegšanas periods.

Parametrs „Garantijas summa”:
•Pievienotas visas rēķinu formas, ko palaiž ar F5.
•Gadījumā, ja garantijas summa ir vienāda ar nulli, informācija neatspoguļojas rēķinā, ja nav vienāda ar nulli – tiek atspoguļota starp rindām „Iepriekš samaksāts” un „Pavisam apmaksai”.

9. Turpat (sadaļā „Norēķini”) dokumenta rediģēšanai pievienots taustiņš (ar divām melnām bultiņām pa labi-pa kreisi) kontrahenta (debitora vai kreditora) izvēlei. Taustiņš atrodas dokumenta rediģēšanas formas kreisajā augšējā stūrī – blakus taustiņam „Konts”. Tagad jauna dokumenta ievadīšanas laikā programma, tāpat kā agrāk, piedāvā vispirms izvēlēties kontrahentu, bet pēc tam aizpildīt visus pārējos lodziņus. Savukārt jau esoša dokumenta rediģēšanas laikā kursors sākumā tiek novirzīts lodziņā „Dokumenta nosaukums”. Kontrahenta nomaiņas nepieciešamības gadījumā var nospiest šo jauno taustiņu un uznirušajā sarakstā izvēlēties vajadzīgo kontrahentu.

10. Grupas „6. Kontu apgrozījumu saraksts” atskaišu grupas sarakstā pievienotas divas formas: „Izvērsta forma ar LVL” un „Saīsināta forma ar LVL”. Tajās sākuma atlikums atspoguļots divās valūtās – bāzes valūtā (par kuru pēc -01.01.2014 kļūs eiro ) un latos. Šīs formas būs nepieciešamas vēl kādu laiku pēc sākuma atlikumu pārrēķina uz eiro, lai salīdzinātu tos ar atlikumiem 2013. gada beigās vecajā datu bāzē, kurā šīs summas tiks atspoguļotas latos un kur pirms gada atskaites nodošanas iespējamas kaut kādas izmaiņas.

Izmaiņas sadaļā „Alga”:
1. Sadaļā „Parametri” pievienota iespēja atzīmēt ar zaļu krāsu „naudas” rindiņas (tās ir rindiņas, kurās atspoguļojas naudas summas, nevis, piemēram, dienu skaits vai nodokļu likmes). Visiem standarta parametriem (sākotnēji iekļautajiem programmā) jātiek atzīmētiem ar vajadzīgo krāsu automātiski. Gadījumā, ja Jums tika veikti individuāli iestatījumi, kas saistīti ar kaut kādu parametru pievienošanu, kādu sākotnēji nebija standarta sarakstā, tos nāksies „piezīmēt” manuāli.

Kāpēc tas viss ir nepieciešams? Līdztekus ērtībai no vizuālās uztveršanas viedokļa tam visam ir arī praktiska jēga: ievadot datus par 2014. gada janvāri, programma jau sākotnēji piedāvās pārskaitīt uz EUR ciparus (nokopētos no aprēķiniem par 2013. gada decembri). Tostarp tiek pārskaitītas tikai „naudas” rindas (tas ir, atzīmētās ar zaļu krāsu), lai, piemēram, nostrādāto dienu skaits pārrēķinu laikā netiktu izdalīts ar 0,702804. Tāpat automātiski jānomainās nodokļu likmēm, neapliekamajam minimumam, atlaidēm un minimālajai algai (saskaņā ar jaunajām likmēm, kas ir spēkā no 2014.gada).

Katram gadījumam paredzēta arī pārrēķina funkciju manuālā palaišana – to var palaist ar Ctrl+F12, strādājot sadaļas „Aprēķins” darbinieku sarakstā (protams, runa ir tikai par aprēķiniem 2014. gada janvārī).

2. Sadaļas „Parametri” standarta sarakstā pievienots parametrs „Virsstundas”. Tagad tas atspoguļojas visās atskaitēs (aizvietojot parametru „Dienesta a/tr. izlietojums”, kas zaudējis savu aktuālumu).

3. Datu bāzes rekvizītos (formas apakšā) pievienots jauns „ķeksītis” – pazīme, pēc kuras programma nosaka, vai atskaitē „Ziņojums par VSAOI un IIN” IIN summu atspoguļot par iepriekšējo mēnesi vai par tekošo.

Instrukcija pārejai uz EUR programmā ACCORprofi
Instrukcija pārejai uz EUR programmas modulim ACCprM (noliktava)

Atpakaļ uz mājas lapu grāmatvedības programma accorprofi; grāmatvedības programmas; gramatvedibas programmaTel.: +371 29253973
E-pasts: accorprofi@gmail.com
Facebook: accorprofi