Jūsu palīgs grāmatvedībā
LAT   RUS      |          
Jaunumi
Par programmu
Noteikumi un cenas
Instrukcijas
Sūtīt ziņojumu
Mūsu klienti
Par mums


Jaunumi

Aktuāli:
•   Jaunais saimnieciskās darbības ienākumu un izdevumu uzskaites žurnāls (vienkāršā ieraksta grāmatvedība);
•   Algas nodokļa aprēķināšanas jaunā formula, nodokļa aprēķina iestatīšana programmā;
•   Valsts ieņēmumu dienesta metodiskie materiāli (algas nodokļa aprēķināšanas piemēri: 39.-45. lapās);
•   Darba algas nodokļa grāmatiņās esošo datu lejupielāde programmā no EDS (instrukcija).

04.05.2020
Paziņojam par kārtējiem atjauninājumiem programmā Accorprofi.
Pievērsīsim uzmanību vienai nelielai, bet būtiskai izmaiņai, kas saistīta ar darbinieku kompensācijas pieteikumiem sakarā ar ārkārtas situāciju: darba laika uzskaites tabelē ir pievienota jauna atzīme DK, kas nozīmē dīkstāve. Lai to ievietotu, attiecīgajā tabeles šūnā ir jānospiež taustiņš “D”. Tabelē tiek apkopots arī kopējais dīkstaves dienu skaits katram darbiniekam mēnesī.

Lai aktivizētu izmaiņas, atjauniniet programmas versiju.

21.03.2020
Kā zināms, Latvijā ir izsludināta ārkārtēja situācija saistībā ar virusu COVIT-19, kuras rezultātā daudzi uzņēmumi apskata iespēju pāriet uz attālinātu darbu. Sakarā ar to, mēs nolēmam pazemināt cenu par Accorprofi instalāciju papildu darba vietā, lai dod iespēju grāmatvedim attālināti strādāt ar programmu savā datorā.
Līdz ārkārtējas situācijas režīma beigām cena par programmas instalēšanu papildu datorā būs tikai 25 EUR + PVN.

Šīs piedāvājumsir spēkā ar sekojošiem nosacījumiem:
ar uzņēmumu ir noslēgts līgums par programmas Accorprofi tehnisko apkalpošanu (vai arī kopš programmas instalēšanas nav beidzies viena gada garantija);
• grāmatvedis strādā ar programmu individuāli (daudzi lietotaji nestrādā ar vienu datubāzi vienlaikus);
• uzņēmums neizmanto programmas moduli “Noliktava”, kas darbojas kopā ar grāmatvedības programmas moduli vienā kopīgā datubāzē;
• programma tiek instalēta ar mūsu speciālista palīdzību attālinātas piekļuves režīmā (ar Teamviewer).

Draugi, novēlam veselību Jums un Jūsu ģimenēm. Rūpējaties par sevi.
Ar cieņu, Accorprofi komanda.

07.01.2020
Vēl viena izmaiņa attiecībā uz ziņojumu “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)”.
Mēs atvainojamies, ka jūs nedaudz maldinājāt iepriekšējā ziņā. Pārskatīšanas nozīme ir šāda:
Sagatavojot pārskatu par gadu, jums jāiezīmē rūtiņa “Tikai darbinieki, ar kuriem pārskata perioda beigās ir darba attiecības”.
Sagatavojot pārskatu par iepriekšējā mēnesī atlaistajiem darbiniekiem, atzīmējiet izvēles rūtiņu “Tikai darbinieki, ar kuriem pārskata perioda pēdējā mēnesī beidzās darba attiecības”.

Iepriekš, ja pārskata periods tika noteikts no janvāra līdz decembrim, EDS augšupielādētajā failā programma pārskata galvenē vienmēr norādīja gadu, pat ja darbinieks tika atlaists decembrī. Tagad šajā gadījumā ziņojuma galvenei tiks norādīts decembris.
Lai aktivizētu izmaiņas, atjauniniet programmas versiju.

02.01.2020
Informācija programmas lietotājiem, ar kuriem ir noslēgts tehniskās uzturēšanas līgums.
2020. gada 02. janvārī uz Jūsu e-pasta adresi tika nosūtīts rēķins par 2020. gadu (vai par 2020.gada 1. pusgadu, ja saskaņā ar noslēgto līgumu rēķini tiek izrakstīti 2 reizes gadā).

Mēs arī informējam par nākamā atjauninājuma “accorprofi” izlaišanu. Programmā ir veiktas sekojošas izmaiņas:
• Sadaļā “Norēķini” ir pievienota jauna funkcija, kas ļauj automātiski sadalīt norēķinu dokumenta summu vienādās daļās noteiktajiem mēnešiem. Šī funkcijas tiek piemērota gadījumos, ja klientam piestādītais (vai saņemtais no piegādātāja) rēķins attiecas uz nākamajiem periodiem, un tas ir pareizi jāatspoguļo grāmatvedībā.
Lai palaistu šo funkciju, kursors jānovieto rindā ar finanšu operāciju, kas saistīta ar dokumentu (atrodas apakšējā kreisajā stūrī), uz sadalāmās summas un jānospiež Ctrl+W.
• Nelielas izmaiņas programmā, sagatavojot gada pārskatu “Paziņojums par fiziskām personām, kas saistītas ar summām (kopsavilkums)” sadaļā ALGA.
Ja izvēlaties variantu “Tikai darbinieki, ar kuriem pārskata perioda beigās ir darba attiecības”, tad ziņojumā tiks iekļauti arī tie darbinieki, kuri tika atlaisti pagājušajā mēnesī. Tādējādi sagatavotajā vispārējā pārskatā, kas tiek iesniegts janvārī par pagājušo gadu, tiks iekļauti visi darbinieki, ar kuriem gada beigās ir darba attiecības, kā arī darbinieki, ar kuriem darba attiecības beidzās decembrī.
Iepriekš programmā bija jāizveido divi atsevišķi pārskati - ar kopēju darbinieku sarakstu un ar decembrī atlaistiem darbiniekiem. Tagad to var izdarīt vienā piegājienā.
• Visās veidlapās, kurās datums tiek ievadīts manuāli (kases orderi, akti, utt.), gada aizpildīšanas veidne ir mainīta no “201_” uz “20__”.
• Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.674 no 17.12.2019., PVN2 pārskata kodu sarakstā tika pievienoti divi jauni kodi: N un E.

Lai aktivizētu programmatūras atjauninājumu lejupielādes funkciju 2020. gadā, dodieties uz programmas sadaļu SERVISS un noklikšķiniet uz pogas “Pieslēgšana pie Accorprofi atjauninājumiem” (ar pelēku slēdzeni kreisajā pusē). Rezultātā ekrānā tiks atvērta veidlapa, kurā tiks norādīts Jūsu datora identifikācijas numurs. Nosūtiet šo numuru uz mūsu e-pastu accorprofi@gmail.com, vēstulē norādot Jūsu uzņēmuma nosaukumu, licences numuru un (vai) apmaksātā rēķina numuru. Atbildē Jūs saņemsiet vēstuli ar aktivizācijas kodu un norādījumiem.

Atgādinām, ka iespēja visu gadu brīvi lejupielādēt atjauninājumus, saņemt konsultācijas (pa tālruni vai e-pastu) un tehniskā speciālista palīdzību ir pieejama visiem “accorprofi” lietotājiem, ar kuriem ir noslēgts tehniskās uzturēšanas līgums vai kuriem ir spēkā garantija viena gada laikā pēc programmas uzstādīšanas.

15.12.2019
Cienījamie "accorprofi" lietotāji! Pirms gada mēs paziņojām par jaunas grāmatvedības sistēmas izstrādi, kas rādīsies ļoti drīz - nākamā gada vīdu.
Šodien mēs varam parādīt, kā izskatīsies mūsu jaunais programmatūras projekts.

Saite uz video:
https://youtu.be/rb4Q1dwAB_4

08.12.2019
Informējam par jaunākajām izmaiņām programmā:
• Datu lejupielāde (importēšana) no PAYSERA maksājumu sistēmas.
• Pārskata “Kontu apgrozījumu saraksts” saīsinātās formas augšupielāde CSV - aprēķina laikā izveidotais fails FinApgr1.csv tiek ievietots mapē \ACCpr\DATA_EXPORT\CSV.
Saskarne ar MAXIMA namu pārvalžu maksājumu pieņemšanas sistēmu. “ACCORprofi” papildu iestatīšanas izmaksas ir 70 EUR + PVN. Tas ietver piestādāmā rēķina drukātās formas iestatīšanu (svītrkoda pievienošanu) un maksājumu pārskata augšupielādi ACCORprofi no MAXIMA sistēmas.

Lai aktivizētu iepriekšminētās izmaiņas, atjauniniet programmas versiju.

14.10.2019
Paziņojam par “accorprofi” atjauninājuma izlaišanu, kas ietver sekojošās izmaiņas:

(1) Programma ir sakārtota saskaņā ar 2019. gada 16. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.356, kas nosaka PVN1-I un PVN1-III pārskatu aizpildīšanas kārtību.
Saskaņā ar šiem Noteikumiem, ja norēķinu dokuments (saņemtais vai piestādītais rēķins, pavadzīme, utt.) vienlaikus satur parastos ar PVN apliekamos darījumus un darījumus ar reverso pievienotās vērtības nodokli (kā arī, ja vienā dokumentā ir darījumi ar atšķirīgām PVN likmēm), un kopējā dokumenta summa (bez PVN) ir lielāka vai vienāda ar 150 EUR, tad visi šie darījumi ir atsevišķi jāatspoguļo PVN deklarācijas pielikumos (PVN1-I un PVN1-III pārskati), pat ja kāda darījuma summa ir mazāka par 150 EUR.

Īss norādījums par to, kā tas tiek realizēts jaunajā programmas versijā:
Ja pārskata mēnesī Jums ir dokumenti, kuri vienlaikus satur parastos ar PVN apliekamos darījumus un darījumus ar reverso pievienotās vērtības nodokli, vai dokumenti ar atšķirīgām PVN likmēm, rīkojieties sekojošajā kārtībā:
- Dodieties uz sadaļu “Norēķini” un atlasiet debitoru vai kreditoru grupu (piemēram, 2310, 5310 utt.);
- Dokumentu saraksta filtrā iestatiet periodu, kas atbilst pārskata periodam;
- Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Q;
- Apstipriniet, ka vēlaties sākt procesu.
Rezultātā visos finanšu darījumos, kas attiecās uz dokumentiem, kuru kopsumma ir 150 eiro vai lielāka, tiks uzlikta atzīme, ar kuru šie darījumi tiks iekļauti pārskatā (PVN1-I vai PVN1-III) atsevišķās rindās. Atlikušajos dokumentos (kuru summa ir mazāka par 150 eiro) šī atzīme netiks uzlikta, un, attiecīgi, šie dokumenti pārskatā netiks atšifrēti.

(2) Sadaļa ALGA: darba laika uzskaites tabelei ir pievienoti dati par darba dienām, brīvdienām un svētku dienām līdz 2020. gadam.

Lai aktivizētu iepriekšminētās izmaiņas, atjauniniet programmas versiju.

01.07.2019
Paziņojam par izmaiņām, kas veiktas programmā 2019. gada 2. ceturksnī.
Izmaiņas sadaļā “ALGA”:
• Darba laika uzskaites tabelē tagad ir iespējams atvērt tabeli tikai vienam darbiniekam, nevis vispārējo tabeli visiem darbiniekiem. Lai to izdarītu, sadaļā “Aprēķins” norēķinu mēnesī ir jāizvēlas darbinieks un jānospiež Ctrl+T. Attiecīgi šajā gadījumā izmaiņu ielāde no tabeles aprēķinu tabulā ietekmēs tikai šo darbinieku, nevis visus darbiniekus.
• Gadījumā, ja uzņēmuma vadītājs nesaņem algu, bet tajā pašā laikā maksā sociālo nodokli, atskaitē “Ziņojums par VSAOI” viņam jānonāk atsevišķā grupā. Lai to izdarītu, darbinieka kartes aizpildei sadaļā „Personāls” (parametrs “Kods 1”) tika pievienoti divi jauni kodi: VL (valdes loceklis) un VLP (valdes loceklis - pensionārs).
• Atskaišu grupā „Mēneša atskaites” ir pievienots jauns parametrs: „Maksājumu uzdevumu sākuma numurs”. Ja šīs parametrs ir aizpildīts, eksportējot algu maksājumus internetbankā, maksājumu uzdevumu numuri tiks ģenerēti atbilstoši algoritmam: norādītais sākuma numurs un darbinieka kārtas numurs sarakstā.
Citas izmaiņas:
• Sadaļā “Norēķini” veidlapu grupā, ko aprēķina nospiežot Alt+F5, ir pievienota jauna veidlapa: dokumentu saraksts ar reversā PVN darījumu detalizāciju. Aprēķins tiek veikts, pamatojoties uz aizpildīto parametru “OA2” operācijās ar darījuma summu, kur ir jāievada reversa veids (R1, R2, R3 utt.).

Atgādinām, ka visiem “accorprofi” lietotājiem, ar kuriem ir noslēgts tehniskās uzturēšanas līgums vai kuriem pēc programmas instalēšanas nav beidzies viens garantijas apkalpošanas gads, ir iespēja brīvi lejupielādēt atjauninājumus.

Mēs pievēršam šādu “accorprofi” lietotāju uzmanību, ar kuriem tiek noslēgts tehniskās uzturēšanas līgums ar maksājumu sadalījumu pa pusgadiem. Uz jūsu e-pastu tika nosūtīts rēķins par 2019. gada 2. pusgadu. Mēs ceram uz savlaicīgu apmaksu!

Par visām izmaiņām Jūs varat operatīvi uzzināt sekojot līdzi mūsu Facebook lapai: Accorprofi.

01.04.2019
Saskaņā ar pēkšņiem(!) izmaiņām EDS sistēmā pagājušās nedēļas beigās, programmā “accorprofi” tika izlabots pārskata “Zīņas par darba ņēmējiem” augšupielādes faila formats. Rekomendējam atjaunināt programmas versiju.

28.03.2019
Programmā „accorprofi” ir pievienots jaunais saimnieciskās darbības ienākumu un izdevumu uzskaites žurnāls (vienkāršā ieraksta grāmatvedība). Mēs arī sastādījām detalizētu instrukciju par to, kā programmā sagatavot šādu žurnālu. Instrukcija ir pieejama šeit.

18.02.2019
Paziņojam par kārtējiem atjauninājumiem programmā accorprofi.
No ši gadā EDS sistēmā ir izmainīts Uzņēmuma gada pārskata lejupielādes faila formats. Programma sniegta saskaņā ar šīm izmaiņām, un tagad Uzņēmuma gada pārskats, kas ir sagatavots accorprofi, kā par iepriekšējiem gadiem, var automatiski lejupielādēt EDS.. Lejupielādes faila nosaukums paliek nemainīgs - eds_gp.xml.

Turklāt programmā tika pievienots Pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem (6. Pielikums MK noteikumiem no 14.11.2017). Pārskats izveidojas programmas sadaļā FINANSES – OPERĀCIJAS: finanšu operāciju sarakstā nepieciešams uzstādīt filtru ar maksājumiem nerezidentiem par pārskata periodu, un pēc tam nospiest Ctrl+F5.
Piemēram, finanšu operāciju filtrs varētu izskatīties šādi:

Periods: 01.01.2018 – 31.12.2018
Debets: 531
AND
Kredīts: jebkurš konts.

Pirms pārskata izveidošanas, jāpārbauda darījumu partneru (piegādātāju) iekļautie dati. Svarīgi: pārskatā ir iekļauti tikai tie piegādātāji, kurām ir atributs „nerezidents”. Turklāt nerezidenta piegādātājam jāieraksta valsts kods un reģistrācijas apliecības numurs – tas ir ievadīts parametrā “Klienta numurs”.
Fails pārskata lejupielādei EDS sistēmā: eds_uin6.xml.

Programmas sadaļā FINANSES – ATSKAITES (4. atskaišu grupā) pievienota salīdzināšanas akta jaunā forma ar gada apgrozījumu atšifrējumu.

16.01.2019
2018. gadā programmā parādījusies iespēja automātiski lejupielādēt no EDS darba algas nodokļa grāmatiņu datus, kas aktuāli konkrētajam norēķinu mēnesim (sadaļa “ALGA – Aprēķins” – Ctrl+I).
Sākot no 2019.g.janvāra atvieglojumu par apgādājamām personām likme ir 230 EUR. Sakarā ar to, lai dati korekti lejupielādējas no EDS, rekomendējam atjaunināt programmas versiju.

02.01.2019
Paziņojam par jaunākajām izmaiņām programmā:
• Sadaļa “ALGA” papildināta ar informāciju par darbdienu, brīvdienu un svētku dienu skaitu 2019. gadā.
• Darbinieka kartiņā pirmajā (kreisajā) lodziņā “Papildu parametri” tur jau esošajiem kodiem “N”, “P”, “I” pievienots kods “A” (autoratlīdzība). Ietekmē to, kurā no atskaites tabulām, lejupielādējot EDS “Ziņojums par VSAOI un IIN”, nokļūs darbinieks.
• Mēs turpinām integrēt mūsu programmu ar citām informācijas sistēmām. Jaunajā versijā ir iespējams lejupielādēt programmā XML formāta failā sagatavoto rēķinu tā eksportēšanai uz OMNIVA-E sistēmu (datu par izrakstītajiem rēķiniem apmaiņas serviss starp uzņēmumiem).
Jaunajā gadā mēs turpināsim ieviest programmā izmaiņas, kuras uzlabos tās darbību, kā arī operatīvi pielāgot programmu likuma grozījumiem, ja (un kad) tādi tiks veikti.

Atgādinām, ka iespēja brīvi lejupielādēt atjauninājumus, saņemt konsultācijas (pa tālruni vai e-pastā), kā arī tehniskā speciālista palīdzība visa gada garumā ir visiem tiem “accorprofi” lietotājiem, ar kuriem noslēgts tehniskās apkalpošanas līgums, un arī tiem, kuriem pēc programmas uzstādīšanas vēl nav beidzies viena gada garantijas apkalpošanas laiks.

Pasūtiet tehniskās apkalpošanas līgumu, aizpildot anketu.

19.12.2018
Cienījamie “accorprofi” lietotāji! Sveicu jūs visus gaidāmajos svētkos! Novēlu stipru veselību, īstenot visus savus sapņus un visu to labāko Jaunajā gadā! Ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies vēl ilgus gadus.
Laimīgu Jauno gadu!!! Patiesā cieņā “accorprofi” izstrādātājs Igors Vaikutis.

Bet, tā kā gada beigās ir ierasts runāt par nākotnes plāniem, arī es ievērošu šo tradīciju un nedaudz pastāstīšu par mūsu (diezgan lielajiem) plāniem dažiem tuvākajiem gadiem. Aptuveni pirms gada mēs uzsākām jaunas grāmatvedības programmu sistēmas izstrādi, kurai būs jānomaina “accorprofi”. Iemesls, kura dēļ tika nolemts to darīt, ir šāds — “accorprofi” tās pašreizējā izskatā ir realizēta ar programmu izstrādes līdzekļiem, kuri radīti 2000. gadu pašā sākumā, proti, pirms vairāk nekā 15 gadiem. Pa šo laiku daudz kas ir mainījies — ir parādījušās jaunas tehniskās iespējas, kuras diemžēl nav iespējams realizēt pašreizējā programmas variantā citādi, kā vien to pilnībā pārrakstot.

Un, ja jau jāpārraksta viss no nulles, tad ir kur izvērsties! Var pārprojektēt sistēmu, ņemot vērā mūsdienu priekšstatus par to, kā visam ir jāizskatās. Daudz lielāka uzmanība tiks veltīta jautājumiem, kas skar sistēmas administrēšanu (lietotāju tiesību nodalīšanu), kad ar vienu datubāzi strādā vairāki cilvēki. Mainīsies kopējais dizains — pāreja no vienas programmas sadaļas uz citu tagad notiks daudz ātrāk, ar vienu klikšķi, bez nepieciešamības pirms tam aizvērt visas ekrāna formas sadaļai, no kuras lietotājs iziet.
Tiks pievienotas vairākas jaunas sadaļas un darbības. Piemēram, parādīsies sadaļa “Kontrahenti”, kurā varēs ieraudzīt ar kontrahentu saistīto ainu kopumā, nevis tikai atsevišķus bilances kontus (piemēram, 2310, 5210 utt.).
Tāpat ir plānots pārveidot namu pārvaldīšanas uzskaiti — tā kļūs par pilnvērtīgu programmas sadaļu: māju/dzīvokļu uzskaite, visu, katru mēnesi aprēķināto (tostarp skaitītāju rādījumi), datu saglabāšana utt.

Taču, neskatoties uz daudziem jaunievedumiem, nav iemesla uztraukties, ka viss mainīsies līdz nepazīšanai — jaunajā programmā lielākā daļa pogu paliks savās ierastajās vietās!

Jaunajā sistēmā datubāzu pārvaldība — šobrīd izmantotās BDE vietā — tiks īstenota uz Firebird 3 bāzes. Diemžēl BDE piemīt vairāki ierobežojumi, kurus nevar novērst vai uzlabot. Galvenais no tiem — nav iespējams strādāt ar liela apjoma datubāzēm, kā arī vienai datubāzei vienlaicīgi nevar pieslēgties vairāk par trim lietotājiem. Firebird, kas realizēta, balstoties uz “klients–serveris” arhitektūras principiem, neviens no šiem ierobežojumiem nepiemīt.

Arī jaunajam projektam pieslēgtā Fastreport VCL 5.6 atskaišu ģeneratora jaunā versija (nomainot Fastreport 2, kas tiek izmantots “accorprofi”), sniegs daudz jaunu iespēju. iesa gan, lai to realizētu, mums nāksies pārzīmēt visas drukājamās veidlapas (izmantot vecās neizdosies), taču esam jau samierinājušies ar domu, ka mūs gaida pāris jautru gadiņu, un nebaidāmies no tiem! :)
Viens no galvenajiem patīkamajiem pārsteigumiem — Fastreport jaunajā versijā ir iespējams sūtīt elektroniskās vēstules ar pievienotu drukājamo veidlapu PDF formātā. Tādējādi mums beidzot izdosies panākt to, par ko mēs sapņojām jau sen — programmā realizēt izrakstīto rēķinu sarakstu ar tiem pievienotajiem PDF failiem izsūtīšanu pa elektronisko pastu.

Tostarp, daudzas problēmas palīdzēs atrisināt arī jaunajā projektā izmantotais Unicode simbolu kodējums (viena baita ANSI kodējuma vietā). Piemēram, kopējot programmā rindiņu no Excel, vairs nebūs jāuztraucas par to, ka pazudīs garumzīmes.

Pilnvērtīga jaunā grāmatvedības moduļa ieviešana ir plānota 2020. gada sākumā, noliktavas modulis parādīsies vēl pēc aptuveni viena gada. Taču jau 2019. gada otrajā pusē mēs sāksim sistēmas testēšanu, lai pirms jaunā projekta masveida ieviešanas pārliecinātos par to, kā tas strādā dažādos apstākļos, konstatētu iespējamās kļūdas un novērstu tās.

Turklāt arī “accorprofi” versija tās pašreizējā izskatā tiks pilnvērtīgi atbalstīta — lietotāju pāreja no “accorprofi” uz jauno programmu notiks pakāpeniski un, protams, tikai brīvprātīgi. Protams, tiks nodrošināta arī datu pārnešana no “accorprofi”.

Jaunās programmas uzstādīšanas nosacījumi tiks publicēti vēlāk, tuvāk 2019. gada beigām. Taču jebkurā gadījumā — visiem pašreizējiem “accorprofi” lietotājiem, jo īpaši tiem, kuri jau sen sadarbojas ar mums un ar kuriem mums noslēgts pastāvīgais tehniskās apkalpošanas līgums, šie nosacījumi būtiski atšķirsies!

15.10.2018
Programmas sadaļā “ALGA” darba kalendārā pievienota jauna brīvdiena - 24.septembris, un izlabots darba dienu skaits septembrī no 20 uz 19.
Izmaiņas aktivizēšanai atjaunojiet programmas versiju.

19.07.2018
Programmas sadaļā “ALGA - Aprēķins” parādījusies iespēja aprēķināt darbinieka bruto algu, pamatojoties uz neto algas (summas izmaksai) – poga Ctrl+B darbinieka aprēķina tabulā.

Atgādinām, ka visi atjauninājumi pieejami programmas “accorprofi” lietotājiem, kuri apmaksājuši tehniskās apkalpošanas rēķinu, kā arī tiem, kuriem nav beidzies garantijas apkalpošanas gads pēc programmas instalēšanas.

Šajā piekļuves atsaucē Jūs varat iepazīties ar tehniskās apkalpošanas līguma noslēgšanas noteikumiem, kā arī mūsu pakalpojumu cenām šāda līguma neesamības gadījumā.

Pasūtiet tehniskās apkalpošanas līgumu, aizpildot anketu.

09.06.2018
2018.gada 25 maijā stājās spēkā jauni Noteikumi par personas datu aizsardzību (GDPR— General Data Protection Regulation). Sakarā ar to informējam, ka mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu mūsu klientu datu drošību, tostarp klientu - fizisko personu drošību, kā arī aizsardzību pret nesankcionētu vai nelikumīgu datu apstrādi. Apliecinām, ka datu apjoms, kas glabājas pie mums, ir pietiekams (ne pārmērīgs) un tie netiek pārsūtīti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums (piemēram, nododot pārskatus VID).

Sakarā ar jauno noteikumu stāšanos spēkā mēs piedāvājam visiem mūsu klientiem, ar kuriem noslēgts līgums par tehnisko apkalpošanu, pārslēgt to, ņemot vērā jaunās prasības. Jaunajā līgumā tiks iekļauti punkti, kas garantē drošību un aizsardzību pret nelikumīgu personas datu apstrādi. Citi nosacījumi, kas darbojās vecajā līgumā (tostarp līguma summa), NAV MAINĪJUŠIES!

Jaunais līgums tiks nosūtīts pa pastu jūlija sākumā kopā ar rēķinu par programmas tehnisko apkalpošanu 2. pusgadā.

Tāpat informējam jūs par to, ka mēs nolēmām apvienot divu mūsu uzņēmumu (SIA PROFI STUDIJA и SIA ACCOR PC) darbību. Sakarā ar to jaunā līguma puse tagad būs SIA PROFI STUDIJA – uzņēmums, kura vārdā iepriekš tika izrakstīta licence par programmas "accorprofi" izmantošanas tiesībām.

Izmaiņas, kas veiktas programmā "accorprofi" sakarā ar jauno Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR):
Darbinieka vai darījuma partnera (piegādātāja vai pircēja – fiziskās personas) personas kodi ir izņemti no visām iespiestajām veidlapām, izņemot gadījumus, kad personas kods ir jānorāda saskaņā ar likuma prasībām (piemēram, kases orderī, preču pavadzīmē vai rēķinā par pakalpojumiem, pārskatos VID).
Uzsveram, ka runa ir par standarta drukātajām veidlapām, kas tiks lejupielādētas, atjauninot programmu. Gadījumā, ja kādas drukātās veidlapas tika pielāgotas individuāli jums, lai tās labotu, sazinieties ar mūsu speciālistu.

Runājot par citām izmaiņām, kas veiktas programmā, atzīmēsim, ka sadaļā "ALGA – Aprēķins", izvēloties funkciju Alt+Delete (dzēst datus par iepriekšējie periodiem pēc datu bāzes sadalīšanas), tagad korekti strādā neizmantotā atvaļinājuma dienu skaita pārrēķins uz jauno sākuma datumu.

14.05.2018
Kā mēs iepriekš solījām, programmā parādījusies iespēja automātiski lejupielādēt no EDS darba algas nodokļa grāmatiņu datus, kas aktuāli konkrētajam norēķinu mēnesim (diferencētais neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājamiem un papildu atvieglojumi). Sīkāk par to, kā tas strādā, lasiet instrukcijā, kuru mēs Jums esam sagatavojuši.

05.04.2018
Paziņojam par programmas accorprofi atjauninājuma iznākšanu ar jaunu mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju (tai skaitā – lejupielāde EDS).
Vēl viena izmaiņa attiecas uz sadaļu ALGA. Ievadot jaunu norēķinu mēnesi, tagad no iepriekšējā mēneša automātiski kopēsies ne visu parametru vērtības (kā bija iepriekš), bet tikai tādu parametru, kuri parasti no mēneša uz mēnesi nemainās (piemēram, darbinieka mēneša algas likme, darba algas stundas likme, nodokļu likmes utt.). Parametru sarakstu kopēšanai var mainīt iestatījumos.

Tuvākajā laikā (orientējoši aprīļa beigas – maija sākums) programmā parādīsies arī iespēja automātiski lejupielādēt no EDS darba algas nodokļa grāmatiņu datus, kas aktuāli konkrētajam norēķinu mēnesim (diferencētais neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājamiem un papildu atvieglojumi). Par atjauninājuma iznākšanu ar šo papildinājumu mēs paziņosim, kad viss būs gatavs.

Lai aktivizētu iepriekš minētās izmaiņas, neaizmirstiet atjaunināt programmas versiju.

14.03.2018
Mūsu pārskats par februārī un martā ieviestajām programmas izmaiņām:
•   Sadaļa ALGA – darba laika uzskaites tabele. Pievienota iespēja izdrukāt tabeles datus atsevišķi vienam darbiniekam. To var izdarīt, atrodoties gan pašā tabelē, gan arī novietojot kursoru uz darbinieka sadaļā “Aprēķins” (neieejot tabelē) un nospiežot Ctrl+F5.
•   Sadaļa ALGA – Atskaites par periodu. Pie jau esošā filtra “Tikai darbinieki, ar kuriem pārskata perioda beigās ir darba attiecības” pievienots vēl viens filtrs: “Tikai darbinieki, ar kuriem pārskata periodā ir beigušās darba attiecības”. Tas ir aktuāli pārskata “Paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)” izveidošanai, lai tajā nonāktu visi pārskata mēnesī atlaistie darbinieki.
•   Sadaļa ALGA – Personāls – Ctrl+S – darbinieka statusa mainīšana. Profesiju klasifikātors sniegts saskaņā ar MK 23.05.2017. Noteikumiem Nr. 264.
•   Sadaļa FINANSES – Norēķini – rēķinu izrakstīšana pircējiem. Pievienota iespēja ievadīt un izdrukāt rēķinu, norādot tajā atlaidi atsevišķi katrai dokumenta rindai (agrāk varēja norādīt tikai kopējo atlaidi visam dokumentam).
•   Datu ielāde no programmatūras moduļa “Noliktava” (sadaļa “Izdošana”). Atrisināta datu pārnešanas problēma, kad vienā dokumentā vienlaicīgi ir dažādas PVN likmes un (vai) rindas ar īpašu PVN režīmu. Moduļa “Noliktava” (Serviss – Datu bāzes iestatījumi) iestatījumos pievienota poga “Kontējumu iestatījumi”, kur var norādīt atsevišķus ienākumu kontus un PVN katrai likmei.
•   Sākotnējā datu bāze, kas tiek ielādēta kopā ar programmas atjaunošanu, sniegta saskaņā ar visām aktuālajām 2018. gada izmaiņām. Mainīts kontu plāns (pievienoti konti dažādu PVN likmju un PVN reversa uzskaitei), iestatītas PVN deklarācijas formulas un iestatīta automātiska darbību izveide (Ctrl+A). Piemēram, izveidojot jaunu datu bāzi, Jūs to varat izmantot kā paraugu izmaiņu ieviešanai savas pamata (darba) bāzes atbilstošos iestatījumos.

09.02.2018
Uzmanību! Priecājamies Jums paziņot par to, ka programmā iekļauta PVN deklarācijā jaunā redakcijā, kas ir spēkā no 2018.gada - gan drukātā versijā, gan arī kā EDS lejuplādējamais fails. Faila nosaukums nav mainījies - eds_pvn.xml (folderī \ACCpr\DATA_EXPORT\EDS). accorprofi izveidos failu vecajā vai jaunajā formātā atkarībā no pārskata perioda. Tas nozīmē, ka programmā būs iespēja izveidot un lejuplādēt EDS sistēmā pārskatus par 2018.gada pirmajiem mēnešiem, kā arī par 2017.gadu.

No 2018.gada visi darījumi, kas pārsniedz 150 EUR, būs atšifrējami PVN1-I un PVN1-III pārskatos. Saistībā ar esošo darījumu skaita palielināšanos, kurus jānorāda ar atšifrējumiem, daži mūsu klienti izteica vēlēšanos, lai pārdošanas atšifrējumā (pārskats PVN1-III) programma atspoguļotu tikai darījumus ar PVN maksātājiem, bet darījumus ar PVN nemaksātājiem ievietotu vienā kopējā rindā “X”. Mēs neesam pārliecināti, vai tas ir pareizi, bet nolēmām atļaut programmas lietotājam pašam izvēlēties, vai atšifrēt PVN1-III pārskatā darījumus ar visiem pircējiem, vai tikai ar pircējiem - PVN maksātājiem. Uzsākot pārskatu “PVN deklarācija” parādīsies iespēja ielikt vai neielikt “ķeksīti” pretī “Atšifrēt darījumus ar PVN nemaksātājiem PVN1-III pārskatā”.

Gadījumā, ja “ķeksītis” ieslēgts (t.i. izvēlēts variants parādīt darījumus ar visiem pircējiem), programma pārskata izveidošanas laikā automātiski pievienos LV pie darījumu partnera reģistrācijas numura gadījumā, ja tas nebūs norādīts. PVN1-III pārskatam valsts kods LV neskaitās PVN maksātāja vai nemaksātāja iezīme - tas norāda, ka pircējs ir Latvijas rezidents. Tādā veidā, ja pircēju katalogā kādiem PVN maksātājiem reģistrācijas numurā kreisajā pusē nav norādīts LV, programma pati, kā arī iepriekš, PVN1-III atšifrējumā pievienos LV.

Bet ja Jūs nolemjat PVN1-III atšifrējumā norādīt tikai darījumus ar PVN maksātājiem, tad programma pārbaudīs, vai pircēja reģistrācijas numurā ir LV vai nav. Ja ir LV, tad darījums nonāk atšifrējuma atsevišķā rindā, ja ne - nenonāk, un tāda darījuma summa nonāk kopējā rindā “X”. Tātad šādā gadījumā nepieciešams, lai PVN maksātāja kartītē reģistrācijas numurā obligāti būtu norādīts LV. Tāpēc programmā tika pievienota jauna funkcija - PVN maksātāja statusa pārbaude visam pircēju sarakstam (sadaļa “Norēķini” - pircēju katalogs - Ctrl+F12). Rezultātā programma pārbauda visu sarakstu (piemēram, 2310) un, ja kādam no PVN maksātājiem kods LV nebija pievienots, automātiski to pievieno. Pārtraukt uzsākto procesu var ar Esc.

Citi jaunumi:
•   Ir parādījusies iespēja ievadīt operāciju ar kopējo darījumu summu vienam darījumu partnerim, ievadot lodziņā “Dokumenta veids” kodu #V. Ir pieejama arī automātiska visu darījumu apvienošana kopīgā rindā, ja katrs darījums nepārsniedz 150 EUR limitu, ar vienu darījumu partneri (V) (te nekas programmā nav mainījies), bet tagad, ja nepieciešams, var neievadīt katru darījumu ar nelielu summu, bet ievadīt vienā rindā. Gadījumā, ja vienā pārskata periodā ar vienu un to pašu darījuma partneri radīsies vairākas operācijas ar kodu V, programma pati pārskata izveidošanas laikā apvienos tos vienā kopējā rindā (EDS neatļauj ievietot vienā pārskatā vairākas rindas V ar vienu un to pašu darījuma partneri).
•   Sadaļā “Norēķini” ir radusies iespēja piestādītajos rēķinos ievadīt atlaidi katrā rindā (agrāk varēja ievadīt tikai vienu atlaidi visam dokumentam). Rēķinu veidlapu sarakstam ir pievienota jauna forma “Rēķins (ar atlaidēm rindās)”.
•   Un vēl labā ziņa: augšupielādētu failu XML formāts “Ziņojums par VSAOI un IIN” un “Paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām” pārskatos nav mainījušas (atšķirībā no faila formātā ar PVN deklarāciju). Janvāra pārskatus var lejupielādēt no tiem pašiem failiem kā iepriekš: eds_vsa.xml un eds_iin2.xml, attiecīgi.

Turklāt mēs esam sagatavojuši instrukciju, kas palīdzēs ātri ievadīt PVN reversās operācijās, izmantojot automātiskās operāciju izveides funkciju (Ctrl + A). Jūs varat to lejupielādēt un izdrukāt, izmantojot šo saisti.

Mūsu tuvāko mēnešu plānos:
•   Automātiska datu lejuplādēšana par nodokļu grāmatiņām no EDS algas norēķiniem (aptuvenais termiņš: marts- aprīlis);
•   Jauna mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija (aprīlis);
•   Jauna UIN deklarācija;
•   Citas izmaiņas, par kurām mēs Jūs informēsim, kad tās tiks veiktas.

27.01.2018
Atjaunota PVN maksātāja statusa pārbaude. Problēma notika trešdien, 24.01.2018, kad oficiālais Eirokomisijas serveris (ec.europa.eu) pārstāja reaģēt uz SOAP XML pieprasījumu no programmas, kas iepriekš strādāja. Mēs pielāgojām programmu izmaiņām, un tagad poga “PVN?” atkal darbojas. Atjauniniet programmas versiju.

01.01.2018
Sagaidīsim Jauno gadu ar jauno programmas versiju!

Tātad nodokļu reforma, kuru visi tik ļoti  baidījās  gaidīja, beidzot stājās spēkā, un mēs esam priecīgi paziņot par to, kā programma tika pielāgota jaunajai likumdošanai.

Izmaiņas, kas saistītas ar PVN uzskaiti:
•   Jaunā īpaša PVN režīma grupas ir pievienotas rokasgrāmatām: kodi R7, R8, R9.
•   Sadaļā “Finanses - Norēķini” tagad ir iespēja izsniegt rēķinu pircējam saskaņā ar īpaša PVN režīma shēmu ar atsevišķiem rezultātiem katrai grupai (R1-R9). Tādējādi tika mainītas veidlapas “Rēķins ar dažādām PVN likmēm” un “Pavadzīme”. Programmas modulī “Krājumu uzskaite (noliktava)” ir pievienota atsevišķa īpaša PVN režīma pavadzīmes veidlapa.
•   PVN reverss (preču iegāde no piegādātājiem saskaņā ar īpašo PVN režīmu). Tā kā grupu skaits, kuriem piemēro īpašu režīmu, būtiski palielinājās, un kļuva aktuāla reverso PVN operāciju ievades atvieglošana. Lai to izdarītu, kreisajā tabulas sadaļā “Finanses – Iestatījumi – Operāciju automātiskā izveidošana” tika pievienoti jauni parametri (izņemot debetu un kredītu – analītiskie operāciju kodi: OA, OA1 un OA2), kas dod iespēju pielāgot funkciju Ctrl+A tādā veidā, lai ievadot preces iegādes operāciju, programma varētu atšķirt parastu darījumu ar PVN no reversā darījuma un automātiski pievienot pareizu PVN operāciju..
•   Vēl viena svarīga izmaiņa ir saistīta ar to, ka sākot no 2018. gada, PVN1-I un PVN1-III atskaitēs jāatšifrē visi darījumi ar summu, kas pārsniedz 150 euro, nevis 1430 euro, kā tas bija agrāk, tas ir - darījumu skaits, kas jāatšifrē, ievērojami pieaugs. Tas nozīmē, ka nepareizību pamatsummas aprēķinā ar “reverso” metodi (tas ir, dalot PVN summu ar nodokļa likmi) jau nebūs iespējams paslēpt rindā “Darījumi zem 1430 EUR”. Tāpēc ir svarīgi saistīt precīzu darījuma pamatsummu ar PVN operāciju, kas atspoguļojas atšifrējumā.
Viens no risinājumiem ir funkcijas Ctrl+P izmantošana sadaļā “Norēķini”, kas veic šo piesaisti. Tomēr ne visas operācijas, kas ir atspoguļotas PVN deklarācijas pielikumos, tiek ievadītas sadaļā “Norēķini” (piemēram, avansa atskaites vai reversā PVN operācijas). Tāpēc mēs pievienojām darījuma summas piesaisti PVN operācijai vēl vienā vietā - automātiskā operāciju izveidošanā (Ctrl+A funkcija). Izveidojamās operācijās (gandrīz vienmēr - PVN operācijas) darījuma summa automātiski parādīsies trešajā rindā “Apraksts” (pēc zīmes #), un PVN1-I un PVN1-III atskaitēs darījumu atšifrējumos tiks atspoguļota tieši šī darījuma summa, nevis summa, kas tika aprēķināta pēc ”reversās” metodes.

Izmaiņas sadāļā “Alga”:
•   Darba laika uzskaites tabelē ir pievienots 2018. gada darba dienu, brīvdienu un svētku dienu kalendārs.
•   Stundas algas likmes aprēķināšana darbiniekam ar summēto darba laiku ir saskaņota ar Darba likuma grozījumiem no 27.07.2017 (75.3 p.). Saskaņā ar šiem izmaiņām, stundas likmes aprēķināšanai jāpiemēro vidējo kalendāro darba stundu skaitu mēnesī (jaunais parametrs 05AV - vērtība ir pārnesies no darba laika uzskaites tabeles).
•   Aprēķinu tabulā tika pievienots parametrs “095A: Atvaļinājuma kompensācijas darba dienas”. Arī tika izveidota atsevišķa atskaites veidlapa atvaļinājuma kompensācijas summas aprēķināšanai (agrāk tika izmantota vispārēja veidlapa atvaļinājuma naudas un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām aprēķināšanai).
•   Aprēķinu tabulā ir pievienots parametrs “094X: Aprēķināts atvaļinājuma papildus dienas”, kur var ievadīt darbinieka aprēķināto papildu atvaļinājuma dienu skaitu (sakarā ar pārstrādi un citu iemeslu dēļ). Atskaites veidlapa “Neizmantotā atvaļinājuma dienu aprēķins” tika atbilstoši izlabota, un aprēķinā tika pievienots šis parametrs.
•   Atskaites veidlapā “Neizmantotā atvaļinājuma dienu aprēķins” ir pievienots rezultāta aprēķins ne tikai uz mēneša sākumu, bet arī uz mēneša beigām, kas ir svārīgi kompensācijas par neizmantoto atvaļinājuma aprēķinašanai.
•   Izveidojot norēķina mēnesi “Janvāris 2018” katram darbiniekam automātiski tiks atjauninātas IIN, VSAOI likmes un atvieglojumu summas par apgādājamiem, bet neapliekamā minimuma summa tiks nullēta – šo summu būs nepieciešams ievadīt individuāli katram darbiniekam, pamatojoties uz datiem, ko sniedz VID. Protams, tas notiks tikai tad, ja Jūs izveidosiet norēķina mēnesi “Janvāris 2018” jaunajā accorprofi versijā. Ja Jūs izveidosiet šo mēnesi vecajā versijā, tad, diemžēl, visi skaitļi būs jāmaina manuāli.
•   Un pats galvenais, kas šogad satrauc visus grāmatvežus, ir jauns IIN aprēķināšanas algoritms. Patiesībā viss nav tik biedējošs kā tas likās sākumā. Ir nepieciešams tikai ievadīt sekojošus kodus tabulā, lai programma varētu aprēķināt IIN:
     1. Kods 230 (ar nodokli neapliekamais minimums): summu nodrošina VID individuāli katram darbiniekam uz sešiem mēnešiem;
     2. Kods 91A (IIN pamatlikme): visiem darbiniekiem - 20%;
     3. Kods 91B (IIN pamatlikmes ierobežojums): ja pamatdarbs, tad 1667, ja darbs bez nodokļu grāmatiņas - 0;
     4. Kods 91C (IIN likme virs ierobežojuma): visiem darbiniekiem - 23%.
Kā parasti, visas vērtības tiek ievadītas vienreiz (janvārī) un, ja nav veiktas izmaiņas, tiek automātiski virzītas katram darbiniekam katru mēnesi.

Uzmanību!
Pēc “2018. gada janvāra” norēķinu mēneša izveidošanas katram darbiniekam ir obligāti jāpārbauda visas parametru vērtības, kuras ir automātiski piešķīrusi programma, un jāpārliecinās, ka tās ir pareizas. Un ir jāpievērš uzmanība jaunajam parametram ar kodu 91B (IIN pamatlikmes ierobežojums). Noklusējuma vērtība ir 1667, bet darbiniekiem, kuriem nav nodokļu grāmatas, ir jāievada 0.

Atskaites “Darba devēja ziņojums (VSA un IIN)” un “PVN deklarācija” jaunajā izdevumā parādīsies programmā februāra sākumā. Līdz šim brīdim mēs nevaram pārbaudīt to lejupielādi EDS sistēmā no programmā sagatavotiem failiem, jo piekļuve atskaitēm EDS sistēmā tiks atvērta tikai 01.02.2018.

Jaunumu arhivs 2014-2017
Jaunumu arhivs 2012-2013

accorprofi pēdējais atjauninājums:
04.05.2020.


Mūsu klienti:Tel.: +371 29253973
E-pasts: accorprofi@gmail.com
Facebook: accorprofi